Wat is een Clinical Decision Support System?

Een Clinical Decision Support System (CDSS) is ontworpen om artsen en andere zorgprofessionals te ondersteunen bij klinische beslissingen. In deze blog leggen we je stapsgewijs uit hoe het in zijn werk gaat en wat het voor jouw organisatie kan betekenen.

Patiënten die binnenkomen in het ziekenhuis worden ingeschaald op de zorg die ze nodig hebben. Dat varieert van basiszorg tot (hoog) complexe zorg. Daarbij zit de Intensive Care (IC) vanzelfsprekend aan de complexe kant. Op de IC liggen kritiek zieke patiënten van wie één of meerdere vitale functies worden bedreigd. Alle patiënten op de IC hebben hoogtechnologische intensieve zorg nodig. Medische apparatuur bewaakt 24/7 hun vitale lichaamsfuncties. Denk aan het meten van de bloeddruk, hartslag, zuurstofsaturatie en ademhalingsfrequentie. Hoe complexer de zorg, des te meer apparatuur en verpleegkundigen er nodig zijn om de patiënt te bewaken en te verzorgen. Een logisch gevolg hiervan is dat je veel meer patiëntdata verzamelt.

Stel: er is een hartpatiënt opgenomen die ook astma heeft. Zorgprofessionals gebruiken een apparaat van merk X om de hartfunctie te bewaken (ECG, bloeddruk), en beademingsapparatuur van merk Y om het hart van voldoende zuurstof te blijven voorzien. In de oude situatie trekt een arts conclusies aan de hand van informatie op de monitoren van deze apparaten bij het bed of door alarmen die apparaten genereren. Om overzicht te creëren van alle apparaten van verschillende merken, heeft Ascom Digistat ontwikkeld. In Digistat worden al deze verschillende apparaten geïntegreerd met als doel om  datastromen te combineren en samen te brengen in één dashboard. Zo heeft het zorgpersoneel op één plek een overzicht van alle belangrijke vitale waarden van iedere patiënt.

Het voordeel van het werken met Digistat is dat je niet alleen overzicht hebt, maar met Digistat CDSS ook met regels (of rules) kunt gaan werken. Stel dat het volgende optreedt bij de hartpatiënt met astma: zijn/haar hartslag gaat omhoog, de bloeddruk daalt en de zuurstofsaturatie zakt, wat kan wijzen op een verslechtering van de patiënt. De CDSS-engine kan deze situatie op basis van de verschillende gegevensstromen detecteren en hier een zorgprofessional van op de hoogte stellen. Dat is CDSS in een notendop: het systeem combineert verschillende vitale waarden uit verschillende apparaten van merken die niet met elkaar communiceren en maakt regels per patiënt om zo tijdig verslechtering te herkennen.

Het doel van een CDSS

Een CDSS is dus een IT-systeem voor de gezondheidszorg, ontworpen om artsen en andere zorgprofessionals te ondersteunen bij klinische besluitvorming. In andere woorden vermindert een CDSS de denkdruk voor zorgverleners door gegevens te verzamelen, regels toe te passen en notificaties/alarmen aan te leveren. Zo kan een eventuele verslechtering in de toestand van een patiënt mogelijk sneller gedetecteerd worden. Een tot de verbeelding sprekend voorbeeld is de behandeling van sepsis, waarbij het lichaam van een patiënt heftig reageert op een bacterie of virus. De meeste ziekenhuizen hebben routines ingebouwd om het risico op acute achteruitgang van de patiënt te minimaliseren, maar dat lukt vaak niet snel genoeg. Dit komt doordat het moeilijk is om conclusies te trekken met zoveel variabelen. Een CDSS kan in zo’n geval aan de bel trekken. Als het systeem ziet dat de systolische bloeddruk laag is, de hartslag oploopt, de ademhalingsfrequentie stijgt en er te veel witte bloedcellen zijn, is het tijd om in te grijpen.

Van reactieve- naar proactieve zorg

Zorgverleners willen niet méér informatie, maar bétere informatie. Een CDSS moet voldoen aan de behoeften van zorgprofessionals, en bovendien de zorg flexibeler en beter maken. Klinische workflows passen zich aan op elke ontwikkeling: van nieuwe klinische inzichten tot technologische en farmacologische vooruitgang. Digistat CDSS biedt een breed scala aan functies die deze workflows op een positieve manier beïnvloeden of vereenvoudigen, zodat de zorgprofessional zich meer met de zorg bezig kan houden.

Het combineren van informatie uit meerdere stromen en het toepassen van klinische kennis is dé manier om consistent te werken én kan bijdragen aan de veiligheid van de patiënt. Het personeelstekort en de werkdruk in de zorg, vergroten de kans dat artsen en verpleegkundigen de denkdruk (of cognitieve werkbelasting) niet meer aankunnen. De ontwikkeling van CDSS is een technologische innovatie die de behoefte om te evolueren van reactieve zorg naar proactieve zorg in de hand werkt.

Terug naar de blogpagina

Kom in contact met een Ascom-expert

Plan gratis adviesgesprek in