Stille ontruimingsalarmering

Om vooralarmen, alarmen en instructies voor alle soorten ontruiming aan de juiste personen door te geven wordt, met name binnen zorgomgevingen met minder zelfredzame personen, gebruik gemaakt van stille ontruimingsalarmering. Dit kan door middel van attentiepanelen in bijvoorbeeld de verpleegpost, codeberichten via de geluidsinstallatie maar ook op basis van een koppeling aan het Ascom communicatiesysteem. De verantwoordelijke persoon krijgt de informatie direct op zijn pager of (IP-)DECT handset gepresenteerd en kan de benodigde acties uitvoeren.

De belangrijkste eigenschappen zijn:

  • De juiste personen altijd bereikbaar
  • Stille alarmering voorkomt paniek
  • Betrouwbare weergave van informatie via DECT, IP-DECT of paging
  • Mogelijkheid tot doorsturen van alarmen
  • Groepsoproepen voor ontruiming
  • Selectieve alarmering mogelijk
     
Ascom Whitepaper NEN2575
PDF

Ascom Whitepaper NEN2575

Hoe maak je wifi-netwerken geschikt voor draadloze ontruimingsalarmering volgens de NEN2575-4 norm?
ascom-image-