Me vaikutamme
Me vaikutamme

Integroidun työnkulun älykästä hallintaa

Tietoa Ascomista

Ascom  on erityisesti terveydenhuoltoon keskittyvä mobiilien työnkulku- ja ICT-ratkaisujen globaali toimittaja. Tavoitteemme on parantaa digitaalisen viestinnän kulkua ja mahdollistaa parhaiden päätösten tekeminen missä ja milloin tahansa. Tarjoamme toimintakriittisiä ja reaaliaikaisia ratkaisuja liikkuviin ja nopeaa reagointia edellyttäviin käyttöympäristöihin. Ainutlaatuisen tuote- ja ratkaisuportfolion sekä ohjelmistoarkkitehtuurin ansiosta Ascomin luomat integrointi- ja mobilisointiratkaisut tarjoavat nopeita, kokonaisvaltaisia ja tehokkaita työnkulkuja terveydenhuoltoon, teollisuuteen, vartiointipalveluihin ja kaupan alalle.

Ascomin pääkonttori sijaitsee Baarissa, Sveitsissä. Yrityksellä on tytäryhtiöitä 18 maassa ja se työllistää noin 1300 henkilöä ympäri maailmaa. Ascom (ASCN) on listattu Sveitsin pörssiin.

Strategia

Ascomilla on kansainvälisesti vahva näkyvyys ja järjestelmiin sitoutuneita kanta-asiakkaita. Laadukkaat ja toimiviksi todistetut tuotteet, teknologiat ja palvelukapasiteetti sekä osaavat tekijät varmistavat Ascomin aseman kokonaisratkaisujen toimittajana terveydenhuollon ICT-ratkaisuissa, teollisuudessa, kaupan ja turvapalvelujen markkinoilla maailmanlaajuisesti.

Ascomin strategia perustuu neljään tukipilariin:

OneCompany

 • Virtaviivaistettu organisaatio mahdollistaa markkinoiden lähellä toimimisen.
 • Yrityksen sisäinen standardointi ja kansainväliset tiimit parantavat tehokkuutta ja ketteryyttä.

Innovaatio

 • Innovaation edistäjät
  • Järjestelmät – nykyiset tuotteet ja sovellukset
  • Alustat – ratkaisulähtöinen ohjelmistoinnovaatio
 • Investointi yrityksen omaan ohjelmistokehitykseen ja kapasiteettiin
 • Painopiste globaalissa, avoimessa ja joustavassa arkkitehtuurissa

Toimitus

 • Ideajohtajuus liikkuvissa, toimintakriittisissä ja nopeaa reagointia edellyttävissä liiketoimintaprosesseissa
 • Arvon ja katteen parantaminen kansainvälisen organisaation avulla
 • Arvolupaukset innovatiivisen palvelutarjonnan avulla

Myynti

 • Strategisten yhteistyösuhteiden rakentaminen
 • Ratkaisujen ja strategisen myynnin nopeuttaminen
 • Uusien markkinatulokkaiden strateginen arviointi houkuttelevilla uusilla markkina-alueilla
 • Kohderyhmä- ja ratkaisumyynnin vahvistaminen teollisuuden, kaupan ja turvapalvelujen aloilla
 • CEO:n suoran toiminnan lisääminen myynnissä.
Terveydenhuollon viestintäratkaisut
PDF
Työnkulkuratkaisut
toukokuuta 29, 2017
Työnkulkujen integroitu ja älykäs hallinta
FINNISH

Työnkulkujen integroitu ja älykäs hallinta

Siinä missä muut näkevät pelkän laitteen, me Ascomilla näemme tavan parantaa työnkulkuja. Luomme uusia tapoja parantaa tuottavuutta ja laadimme kattavia ratkaisuja. Tämä on meidän tapamme tehdä asioita. Kutsumme sitä "työnkulkujen integroiduksi ja älykkääksi hallinnaksi".

Integroitu , koska Ascomin ratkaisut sulauttavat eri teknologioita, laitteita ja prosesseja skaalautuviksi kokonaisratkaisuiksi. Integroimme tyypillisesti innovatiivisia ratkaisuja jo olemassa oleviin teknologioihin ja laitteisiin. Tämä parantaa entisestään jo tehtyjen investointien tuottoa.

Työnkulut , koska Ascomin ratkaisut auttavat karsimaan pullonkauloja ja hajanaisia työnkulkuja. Ratkaisujemme avulla ihmiset, osastot ja järjestelmät pystyvät viestimään ja työskentelemään yhdessä.

Älykäs , koska viestintäratkaisumme ovat intuitiivisia ja ennakoivia. Ne auttavat henkilökuntaa ennakoimaan tilanteita pelkän reagoinnin sijaan. Lisäksi tuottamamme data auttaa esimiehiä parempaan toiminnan kehittämiseen.