Kliinisen päätöksenteon tuki

Ascomin kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmä (CDSS) on sääntöpohjainen ohjelmistojärjestelmä, joka antaa lääkäreille heidän tarvitsemansa ajantasaiset tiedot varhaisten toimenpiteiden tai muiden toimien toteuttamiseksi. Kun potilaan vitaaliarvot ylittävät etukäteen asetetut arvot, CDSS ilmoittaa hoitavalle lääkärille mahdollisesta potilaan tilan huononemisesta. Lääkärit voivat tämän jälkeen lähettää hälytyksen eteenpäin kollegoille ja käynnistää hätätoimenpiteet. CDSS tukee myös erilaisia sääntöihin perustuvia pisteytyksiä: Early Warning Score -pisteet, Aldrete-pisteet jne.

Ascom Healthcare Platform, kohokohdat

Oli erittäin tärkeää, että hoitajat olivat vahvasti mukana järjestelmän suunnittelussa sen sijaan, että järjestelmä olisi kehitetty pelkästään ulkopuolisin voimin hoitajia kuulematta.
Natalie Forrest
Toiminnanjohtaja ja ylihoitaja, Chase Farm Hospital, UK

Asiakkaiden lausuntoja