Hoidon koordinointi

Koordinoi potilaan hoitoa ja kutsu tiimin jäsenet koolle kaikissa sairaaloissa. Säästä arvokasta aikaa lähettämällä lääkäreille lähes reaaliaikaisia kliinisiä tietoja. Varmista, että kaikki tarvittavat lääkärit pääsevät helposti käsiksi tietoihin tien päällä.
Heillä on mahdollisuus keskustella kollegoidensa kanssa ja jakaa videoiden, vitaalitietojen, valokuvien, viestien ja aaltomuotojen kaltaisia tietoja.

Ascom Healthcare Platform, kohokohdat

Oli erittäin tärkeää, että hoitajat olivat vahvasti mukana järjestelmän suunnittelussa sen sijaan, että järjestelmä olisi kehitetty pelkästään ulkopuolisin voimin hoitajia kuulematta.
Natalie Forrest
Toiminnanjohtaja ja ylihoitaja, Chase Farm Hospital, UK

Asiakkaiden lausuntoja