Työ- ja henkilöturvallisuus

Parantaa hoitohenkilökunnan turvallisuutta ja luottamusta. Parantaa työympäristöä ja auttaa parantamaan tehokkuutta. Ascomin työpaikan ja henkilöstön turvallisuusratkaisu on integroitu ja kattava järjestelmä. Se tarjoaa paikannustoiminnon huoneen tarkkuudella. Lisäksi se tarjoaa automaattiset kaatumis- ja liikkumattomuushälytykset, kun työntekijä ei itse kykene lähettämään hälytystä.

Oli erittäin tärkeää, että hoitajat olivat vahvasti mukana järjestelmän suunnittelussa sen sijaan, että järjestelmä olisi kehitetty pelkästään ulkopuolisin voimin hoitajia kuulematta.
Natalie Forrest
Toiminnanjohtaja ja ylihoitaja, Chase Farm Hospital, UK

Asiakkaiden lausuntoja