Yksin työskentelevien turvallisuus: laitteet, hälytykset, puettavat laitteet ja ratkaisut

Ascomin yksin työskentelevien turvallisuusratkaisu parantaa työpaikan turvallisuutta ja antaa esihenkilöille varmuuden siitä, että he täyttävät lakisääteiset velvoitteensa ja minimoivat siten seuraukset ja kustannukset henkilöstölle ja organisaatiolle.

Yksin työskentelevien suojeleminen

Monissa organisaatioissa on yksin työskenteleviä työntekijöitä, joiden työympäristössä voi olla vaaroja. Tällöin he altistuvat onnettomuuksille, sairauksille ja jopa kuolemalle. Henkilöitä voidaan suojata minimoimalla nämä riskit ja maksimoimalla työpaikan turvallisuus. Tämä parantaa henkilöstön turvallisuuden tunnetta ja toimintavarmuutta.

Teollisuudessa tapahtuu vuosittain yli 2,8 miljoonaa loukkaantumista ja sairautta ja yli 5 000 tappavaa työtapaturmaa. Lisäksi miljoonat työntekijät kärsivät onnettomuuksista ja altistuvat vaarallisille aineille.1 Siksi henkilöstö haluaa tietää, että heidän turvallisuuteensa suhtaudutaan vakavasti ja apu on aina lähellä luotettavien henkilökohtaisten turvalaitteiden ja nopean pelastustoiminnan ansiosta.

Myös näiden tapahtumien riskien ja kustannusten pienentäminen on tärkeää. Kalliita ja aikaa vieviä seurauksia ovat seisokit, korvaava henkilöstö, onnettomuustutkinta, uuden henkilöstön rekrytointi ja koulutus, organisaation maineen heikkeneminen ja jopa sakot ja vankeusrangaistuksen riski, jos työntekijöiden lakisääteinen suojeluvelvoite laiminlyödään.

Kun yksin työskentelevä työntekijä on vaarassa, hänen on voitava antaa hälytys, jonka perusteella pelastustiimi pääsee nopeasti tapahtumapaikalle. Jos työntekijä on toimintakyvytön, kaatumis-/liikkumattomuustunnistimien tai ajastimen pitää pystyä hälyttämään automaattisesti. Näiden varotoimien toteuttaminen vakuuttaa työntekijät siitä, että heidän turvallisuutensa otetaan vakavasti, ja saa heidät tuntemaan, että apu on aina lähellä – pahimmissakin tilanteissa.

Vuonna 2021 Yhdysvalloissa tapahtui 5 190 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, 8,9 prosenttia enemmän kuin 4 764 vuonna 2020
— Yhdysvaltain työtilastovirasto

Yksin työskentelevien turvallisuusratkaisu

Ascom tarjoaa yhden toimittajan ratkaisun yksin työskentelevien turvallisuuteen. Ratkaisu perustuu mobiililaitteisiin, joissa on sisäänrakennettuja henkilöturvaominaisuuksia, kuten automaattiset kaatumis-, liikkumattomuus- ja laskurihälytykset, hätäpainikkeet, reaaliaikaiset paikannustekniikat, hälytysten koontinäytöt, tapahtumien kartoitus ja liikkuvien pelastustiimien työnkulut. Sen avulla tuetaan yksin työskenteleviä ja varmistetaan, että pelastushenkilöstö pystyy reagoimaan hätätilanteisiin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Lisätietoa aiheesta

Lisätietoja saa lataamalla alla olevan Yksin työskentelevät -ratkaisulomakkeen.

Voit myös keskustella työpaikkasi tarpeista Ascomin paikallisen edustajan kanssa.
Yhteydenotto
  • Lisätiedot
Solution sheet
Solution sheet
Lataa PDF

Aiheeseen liittyvät resurssit

Ota yhteyttä

Lähettämällä lomakkeen annat suostumuksesi henkilötietojesi tallentamiseen.