Yksin työskentelevien turvallisuus

Ascomin yksin työskentelevien turvallisuusratkaisu parantaa työpaikan turvallisuutta. Samalla se auttaa esihenkilöitä varmistamaan, että he täyttävät lakisääteiset velvoitteensa ja minimoivat siten työtapaturmista syntyvät seuraukset ja kustannukset henkilöstölle ja organisaatiolle. 

 

 

Yksin työskennellessä tarvitaan turvallisuusteknologiaa

Monissa organisaatioissa on yksin työskenteleviä työntekijöitä. Työympäristössä voi olla vaaroja, jotka altistavat heidät onnettomuuksille, sairauksille ja jopa kuolemalle. Työntekijöitä voidaan suojata minimoimalla riskejä ja maksimoimalla työpaikan turvallisuus. Tämä parantaa myös henkilöstön turvallisuuden tunnetta ja organisaation toimintavarmuutta. 

Teollisuudessa tapahtuu vuosittain yli 2,8 miljoonaa loukkaantumista ja sairastumista sekä yli 5 000 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa. Lisäksi miljoonat työntekijät kärsivät onnettomuuksista ja altistuvat vaarallisille aineille. Henkilöstön on tärkeää tietää, että heidän työturvallisuuteensa suhtaudutaan vakavasti. Luotettavat henkilökohtaiset turvalaitteet sekä nopea pelastustoiminta auttavat varmistamaan, että apu on aina lähellä. 

Työtapaturmiin liittyvien riskien ja kustannusten minimointi on tärkeää. Seisokit, korvaava henkilöstö, onnettomuustutkinta, uuden henkilöstön rekrytointi ja koulutus ovat kalliita ja aikaa vieviä seurauksia – kuten organisaation maineen heikkeneminen, ja jopa sanktioiden riski, jos työntekijöiden lakisääteinen suojeluvelvoite laiminlyödään. 

Yksin työskentelevän työntekijän on vaaratilanteessa voitava tehdä hälytys, jotta pelastustiimi pääsee nopeasti tapahtumapaikalle. Jos työntekijä on toimintakyvytön esimerkiksi tajunnan menettämisen takia, kaatumis- ja liikkumattomuustunnistimen tai ajastimen on hälytettävä apua automaattisesti. Tällaiset varotoimet kertovat työntekijöille siitä, että heidän turvallisuutensa otetaan vakavasti ja että apu on aina lähellä – pahimmissakin tilanteissa. 

Vuonna 2021 Yhdysvalloissa tapahtui 5 190 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, 8,9 prosenttia enemmän kuin 4 764 vuonna 2020
— Yhdysvaltain työtilastovirasto

Yksin työskentelevien turvallisuusratkaisu

Ascom tarjoaa kokonaisratkaisun yksin työskentelevien turvallisuuteen. Ratkaisu perustuu mobiililaitteisiin, joissa on sisäänrakennettuja henkilöturvaominaisuuksia, kuten automaattiset kaatumis-, liikkumattomuus- ja hätäpainikkeet, reaaliaikaiset paikannustekniikat, hälytysten koontinäytöt, tapahtumien kartoitus ja liikkuvien pelastustiimien työnkulut. Ratkaisun avulla tuetaan yksin työskenteleviä ja varmistetaan, että pelastushenkilöstö pystyy reagoimaan hätätilanteisiin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. 

Lisätietoa aiheesta

Lisätietoja saa lataamalla alla olevan Yksin työskentelevät -ratkaisun esitteen.

Voit myös keskustella työpaikkasi tarpeista Ascomin paikallisen edustajan kanssa.
Yhteydenotto
  • Lisätiedot
Esite
Esite
Lataa PDF

Aiheeseen liittyvät sisällöt

Ota yhteyttä

Lähettämällä lomakkeen annat suostumuksesi henkilötietojesi tallentamiseen.