Määräaikaishuolto- ja ennaltaehkäisevä kunnossapitoratkaisu

Ascomin aikataulutettu kunnospitoratkaisu tarjoaa joustavan keinon hallita aikataulutettuja toimintoja ja tehtäviä yhdessä ratkaisussa. Työntekijät saavat sopivat työkalut työtyytyväisyyden lisäämiseen ja esihenkilöt voivat parantaa kunnossapidon työnkulkuja ja tehostaa toimintaa analysoimalla tietoja ja tunnistamaan trendejä.

Seisokkien vähentäminen

Hyvin toteutettu määräaikaishuolto pidentää laitteiden käyttöikää, optimoi niiden suorituskyvyn ja vähentää rikkoutumisia. Siksi on tärkeää, että asianmukaisesti koulutettu asentaja tai insinööri tekee korjaus- tai huoltotyöt ennalta määritellyin väliajoin ja pitää kirjaa takuita ja laadunvalvontaa varten. 

Suunnitellut tai odottamattomat huoltoseisokit aiheuttavat kuitenkin tuotantoajalle jopa 10 prosentin menetyksen samalla, kun tuotantokustannukset pysyvät samoina. Kaikkiaan seisokkien kokonaiskustannukset voivat vaihdella yrityksen tai organisaation koon ja luonteen mukaan tuhansista euroista jopa miljooniin. 

Tuotantoa ja kunnossapitoa voidaan tehostaa prosessien tai tehtävien automatisoinnin tai digitalisoinnin avulla erityisesti silloin, kun henkilöstöresursseista on pulaa. Määräaikaisten huoltotehtävien digitalisointi yksinkertaistaa kunnossapitoprosesseja, mahdollistaa tehtävien koonnin ja jakamisen liikkuvalle huoltohenkilöstölle, yksinkertaistaa dokumentointia, auttaa saavuttamaan halutut tehokkuushyödyt sekä rajoittaa seisokkeja. 

Seisokkien kustannukset pienille yrityksille ovat 137–427 € minuutissa ja suurille yli 16 000 € minuutissa (miljoona euroa tunnissa) lyhyenkin käyttökatkon aikana.
"Seisokkien keskimääräiset kustannukset toimialoittain" (2)

Määräaikaishuoltoratkaisu

Ascom tarjoaa määräaikaishuoltoon kokonaisratkaisun, joka perustuu käyttöympäristöön suunniteltuihin mobiililaitteisiin. Aikataulutusohjelmisto ohjaa koontinäyttöjä  ja työnkulkuja. Samalla ohjelmistolla voi mittata ja tallentaa huoltotehtävien keston ja valmistumisen tehokkuuden varmistamiseksi ja myöhempää analysointia varten. 

Lisätietoa aiheesta

Lisätietoja saa lataamalla alla olevan määräaikaishuollon ratkaisulomakkeen.

Voit myös keskustella työpaikkasi tarpeista Ascomin paikallisen edustajan kanssa.
Yhteydenotto
  • Lisätiedot
Esite
Esite
Lataa PDF

Aiheeseen liittyvät sisällöt

Vastaavat ratkaisut

Ota yhteyttä

Lähettämällä lomakkeen annat suostumuksesi henkilötietojesi tallentamiseen.