Henkilöturvallisuuden parantaminen ratkaisulla hälytyksiin uhkaavissa tilanteissa

Ascomin ratkaisut hälytyksiin uhkaavissa tilanteissa auttavat henkilöstöä parantamaan työpaikan turvallisuutta hälyttämällä nopeasti ja reagoimalla tapahtumiin.

Työntekijöiden suojelemisen haaste

Monissa organisaatioissa fyysinen väkivalta on jokapäiväinen riski. Lähes yksi neljästä työntekijästä ympäri maailmaa on kokenut fyysistä väkivaltaa ja/tai häirintää työpaikalla.1

Epävarmuuden ja eristyneisyyden tunteiden sijaan henkilöstön on voitava luottaa siihen, että apu on aina lähellä. Johdon on puolestaan saatava varmuus siitä, että he täyttävät vastuunsa ja minimoivat riskit ja kalliit seuraukset. On selvää, että tämä riski on erityisen vakava vankiloiden kaltaisissa turvalaitoksissa, mutta se vaikuttaa myös teollisuuden, hotelli- ja ravintola-alan ja vähittäiskaupan työpaikkoihin. Äskettäisessä maailmanlaajuisessa tutkimuksessa, 1 johon osallistui tuhansia työntekijöitä ympäri maailmaa, jopa 23 % ilmoitti kokeneensa ainakin yhdenlaista väkivaltaa ja häirintää työelämässään.

Kaikkien työntekijöiden riskien minimointi ja työturvallisuuden maksimointi on elintärkeää. Hyökkäyksillä voi olla tuhoisa suora vaikutus uhreihin, ja niistä voi seurata vammoja, fyysisiä tai psyykkisiä sairauksia ja jopa kuolema. Muut työntekijät tuntevat olevansa vaarassa ja uhattuina, jolloin he saattavat lähteä organisaatiosta.

Inhimillisten kustannusten lisäksi on tärkeää myös pienentää organisaatioon kohdistuvia riskejä ja kustannuksia. Lyhyellä aikavälillä tämä voi tarkoittaa muun muassa toimintakatkoksia ja varahenkilöstön tarvetta. Pitkällä aikavälillä vaaratilanteiden tutkimiseen, uuden henkilöstön rekrytointiin ja koulutukseen kuluu aikaa ja rahaa, organisaation maineelle aiheutuu vahinkoa, ja työterveys- ja -turvallisuusmääräysten rikkomisesta tai oikeudenkäynneistä aiheutuu jopa sakkoja tai vankeusrangaistuksen riski.

Kun henkilökunnan kimppuun käydään tai he tuntevat itsensä uhatuiksi, on tärkeää, että he pystyvät antamaan hälytyksen, joka voi hälyttää pelastushenkilöstön nopeasti ja automaattisesti tapahtumapaikalle. Hyökkäys voi tällöin pysähtyä tai hälytys voi jopa estää sen tapahtumisen. Uhatut työntekijät saavat myös turvallisuuden tunteen siitä tiedosta, että apu on aina lähellä.

Elämänsä aikana 23 % on kokenut ainakin yhdenlaista väkivaltaa tai häirintää työpaikalla.
– ILO-Lloyd's Register Foundation-Gallupin maailmanlaajuinen tutkimus, johon osallistui yli 74 000 työntekijää 121 maassa

Ratkaisu hälytyksiin uhkaavissa tilanteissa

Ascom tarjoaa todellisen yhden toimittajan ratkaisun hälytysten lähettämiseen uhkaavissa tilanteissa mobiililaitteilla, joissa on sisäänrakennetut henkilökunnan turvallisuusominaisuudet, kuten hätäpainikkeet, reaaliaikaiset paikannustekniikat, hälytysten koontinäytöt, tapahtumien kartoitus ja liikkuvien pelastustiimien työnkulut. Näin varmistetaan, että pelastustiimit pystyvät reagoimaan uhkaaviin tilanteisiin mahdollisimman nopeasti.

Lisätietoa aiheesta

Lisätietoja saa lataamalla alla olevan esitteen ratkaisuista henkilöstöä uhkaaviin tilanteisiin.

Voit myös keskustella työpaikkasi tarpeista Ascomin paikallisen edustajan kanssa.
Yhteydenotto
  • Lisätiedot
Solution sheet
Solution sheet
Lataa PDF

Aiheeseen liittyvät resurssit

Ota yhteyttä

Lähettämällä lomakkeen annat suostumuksesi henkilötietojesi tallentamiseen.