Vaasaan valmistuu älykäs sairaala

Vaasan Hietalahteen kohoaa kymmenkerroksinen sairaalarakennus. Vaasan sairaanhoitopiirin H-rakennusta rakennetaan Bothnia High 5 -allianssin voimin. Uusi, älykäs sairaala on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2022.

Käynnissä on koko sairaanhoitopiirin historian suurin rakennushanke – H-rakennus tuo niin erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon kuin sosiaalihuollonkin palvelut samaan rakennukseen.

– Nyt saadaan viimein kaikki saman katon alle, toteaa sairaanhoitopiirin tekninen johtaja Ulf Stenbacka.

Rakennusprojektia toteuttaa Bothnia High 5 -allianssi, johon kuuluvat sairaanhoitopiirin lisäksi YIT, Ramboll Finland, Granlund Pohjanmaa, Raami Arkkitehdit sekä Arkkitehdit Kontukoski. Kyse on Pohjanmaan ensimmäisestä allianssimallilla toteutettavasta hankkeesta. 

– Malli sopii tällaiseen vaativaan hankkeeseen: saamme kaikki tekijät ja kumppanit saman pöydän ääreen heti alusta alkaen. Lopputuloksesta tulee parempi ja kustannustehokkaampi, kun ratkaisuja etsitään yhdessä, Stenbacka kertoo. 

Eräs mallin valteista on nopeus. Sopimukset allekirjoitettiin joulukuussa 2017, ja siitä alkoi reilun vuoden kestänyt kehitysvaihe. Toteutusvaiheeseen siirryttiin kesällä 2019.

– Nyt pystyssä on kymmenkerroksinen rakennus, ja osassa kerroksista on jo kalustuskin. Valmista tulee kerros kerrokselta. 

Lopputuloksesta tulee parempi ja kustannustehokkaampi, kun ratkaisuja
etsitään yhdessä.
Ulf Stenbacka
Vaasan sairaahoitopiirin tekninen johtaja

– Tehokkuutta tuo myös se, että samalla laitteella voidaan hoitaa sekä hälytyksiä että kirjauksia.

Luoman mukaan yksi tärkeä ominaisuus Ascomin ratkaisuissa on integroitavuus.

– Esimerkiksi potilasturvallisuutta voidaan parantaa integroimalla kaatumishälytysjärjestelmä Ascomin laitteisiin. Hoitoprosesseja taas voidaan nopeuttaa siten, että hoitaja saa laitteeseensa ilmoituksen labranäytteen valmistumisesta, Luoma selittää. 

Ascom ei ole sairaanhoitopiirille uusi tuttavuus, sillä ratkaisuja on jo käytössä keskussairaalassa. Nyt niiden käyttö laajenee ja käyttäjien määrä kasvaa – koko sairaalan henkilökunta perehdytetään huolellisesti uusiin teknologioihin.

– Koulutukset on jo aikataulutettu: olemme varanneet perehtymiselle ja käyttöönotolle aikaa, Luoma sanoo.

Perehtymistä vaativat myös uudet toimintatavat, joita älykäs sairaala tuo mukanaan.  Stenbackan mukaan edessä on iso muutos, johon kuitenkin suhtaudutaan innolla.

– Monet odottavat jo pääsyä uusiin, yhteisiin tiloihin, hän kiteyttää.

 

*Havainnekuva: Bothnia High 5 -allianssin kuvapankki
*Muut kuvat: Juha Sarkkinen

Lue lisää asiakastarinoita