Laadukasta yhteistyötä

Kaikkialla maailmassa ihmiset elävät nykyisin pidempään ja terveempinä. Yhteiskunnille ja kansantalouksille ikääntyminen on haaste, mutta ratkaisu voi hyvinkin löytyä teknologian laajemmasta hyödyntämisestä terveydenhuollossa. 

Väestön ikääntyminen koskettaa lähes kaikkia maita maailmassa. Vuonna 2022 yli 80-vuotiaiden lukumäärä nousi globaalisti jo 150 miljoonaan, ja luku on yli kaksinkertaistunut kahden viime vuosikymmenen aikana. Myös eurooppalaiset elävät pidempään kuin koskaan. Vuonna 2019 eurooppalaisten mediaani-ikä EU-27-maissa oli noin 44 vuotta, mutta sen arvioidaan nousevan yli neljällä vuodella vuoteen 2050 mennessä.

Pidempi elinajanodote on seurausta paremmasta terveydenhuollosta, ravitsemuksesta ja ennaltaehkäisevien terveyspalvelujen saatavuudesta. Väestön ikääntyminen aiheuttaa kuitenkin painetta kansantaloudelle: pitkäaikaisen laitoshoidon ja tuetun kotona asumisen tarve kasvaa, mikä vaatii suurempaa taloudellista panostusta yhteiskunnalta. Kasvava palveluiden määrä on tuotettava kustannustehokkaammin, kun väestörakenne muuttuu ja yhä useampi tarvitsee hoitoa.

– Pitkäaikaishoidon tehokkuutta ja vaikuttavuutta on lisättävä – ratkaisu tähän löytyy teknologiasta ja digitalisaatiosta, sanoo Ascom Belgian ja Luxemburgin johtava liiketoimintakonsultti Frederik Eneman.

Vuonna 2022 yli 80-vuotiaiden lukumäärä nousi globaalisti jo 150 miljoonaan.
Frederik Eneman
Palvelutalosektorin johtava konsultti, Ascom Belgia

Valtteina laatu, varmuus ja luotettavuus 

Viimeisen vuosikymmenen aikana Eneman on nähnyt, kuinka pitkäaikaishoitolaitokset hyödyntävät yhä enemmän teknologiaa ja ohjelmistopohjaisia digitaalisia ratkaisuja. Potilaiden hoidosta kerätään tietoa kameroiden, ohjelmistojen, antureiden ja myös tekoälyn avulla. 

Ascomin ratkaisuja on jo pitkään ollut käytössä ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa hoitopalveluyritys Korianin hoitokodeissa Belgiassa. Yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin, sillä Ascom ja Korian solmivat viime syksynä uuden viisivuotisen sopimuksen. Sopimukseen sisältyy huoltopalveluiden lisäksi uuden ohjelmistoratkaisun toimittaminen useimpiin Korianin hoitokoteihin – tarkoituksena on optimoida hoitajien työn sujuvuutta.

Korian on alansa markkinajohtaja, jolla on Belgiassa yli 13 000 vuodepaikkaa ja 5 000 työntekijää. Enemanin mukaan terveysteknologian kumppanina Ascom on vakuuttanut Korianin laadulla, varmuudella, luotettavuudella ja kestävyydellä. 

–  Yhteistyömme on kestänyt jo yli kymmenen vuotta, ja se perustuu jatkuvaan kehittymiseen. Pystymme vastaamaan konkreettisiin terveydenhuollon tarpeisiin teknologian ja ohjelmistoratkaisujen avulla, Eneman toteaa. 

Ascomille yhteistyö Korianin kaltaisen merkittävän markkinatoimijan kanssa on erinomainen tilaisuus nostaa esiin mahdollisuuksia, joita digitalisaatio ja erityisesti data voivat tuoda vanhustenhuoltoon. Hoitotyöstä kertyvää dataa on mahdollista hyödyntää esimerkiksi terveydenhuollossa päätöksenteossa ja johtamisessa. 

Alansa markkinointijohtaja Korian arvostaa Ascomin osaamista ja luotettavuutta.
Frederik Eneman
Palvelutalosektorin johtava konsultti, Ascom Belgia

Dataa kerätään laadun varmistamiseksi

Terveystietojen digitalisointi on mullistanut potilashoitoa. Ascomin ratkaisujen mahdollistama datan kerryttäminen auttaa palvelujen tarjoajia suunnittelemaan tehokkaita ja riittäviä palveluita pitkäaikaista hoitoa tarvitseville. Kertynyttä dataa on mahdollista hyödyntää vieläkin pidemmälle – sen avulla voidaan seurata esimerkiksi hoidolle asetettujen laatuvaatimusten täyttymistä. 

– Yksi keskeisistä asioista, joihin Korian etsi ratkaisua Ascomilta, oli nimenomaan asiakkaille annettavan hoidon laadun mittaaminen. Myös sen ylläpitäminen oli yhtä tärkeää, sillä lainsäädäntö asettaa kriteerit pitkäaikaishoidon laadulle, Eneman sanoo. 

Hoidon laatua Korian edistää jatkossa myös Ascomin ratkaisuun sisältyvällä Ofelia-ohjelmistolla. Ofelia toimii yhden luukun periaatteella: sen ansiosta olemassa olevaan Ascomin ratkaisuun voidaan yhdistää toimintoja, kuten hälytysten tekeminen, työtehtävien ohjaaminen ja soiton syyn kirjaaminen. Lisäksi sijaintiperusteinen viestintä mahdollistaa esimerkiksi hälytyksen tehneen hoitajan sijainnin paikallistamisen. Enemanin mukaan kaikki nämä ominaisuudet parantavat raportointia ja turvallisuutta.

– Ascomin vahvuutena on, että voimme yhdistää eri teknologioita yhdeksi terveydenhuollon alustaksi, mikä luo valtavaa lisäarvoa sekä hoitohenkilöstölle että hallinnolle. Kun annettavan hoidon laatu on määritetty, voimme myös jatkaa laadun seurantaa ja tarvittaessa reagoida välittömästi muutoksiin, Eneman kiteyttää.

Lue lisää asiakastarinoita