Oulussa rakennetaan maailman älykkäintä sairaalaa

Oulun Kontinkankaalla rakennetaan parhaillaan OYSin uutta sairaalaa. Vuonna 2019 käynnistynyt rakennushanke etenee vaiheittain, ja sen on määrä valmistua vuoteen 2030 mennessä. Oulun yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelman tavoitteena on rakentaa maailman älykkäin sairaala, joka tarjoaa henkilöstölle toimivan työympäristön ja potilaille parasta mahdollista hoitoa. 

Kuva: OYS2030-uudistamisohjelma

OYS 2030 -uudistamisohjelma ei ole pelkästään uuden sairaalan rakennusprojekti, sillä kyse on myös sairaalan toimintamalleja uudistavasta hankkeesta. Tavoitteena on tuottaa potilaille maailman parasta hoitoa moderneissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa.

Vaativaa erikoissairaanhoitoa tarjoava yliopistosairaala ei kykene toimimaan ilman älykkäitä teknologiaratkaisuja. OYSin uudistamisohjelmassa älykkäällä sairaalalla ei kuitenkaan viitata pelkästään teknologiaan vaan myös älykkäisiin toimintamalleihin. 

OYSissa korostetaan, että älykäs sairaala on asiakas- ja potilaslähtöinen. Se kykenee hyödyntämään teknologiaa siten, että sairaalan hoitohenkilöstölle jää enemmän aikaa ydintehtävien hoitamiseen ja potilaan kohtaamiseen. 

Ohjelman mukaan älykäs sairaala on myös uusinta tutkimustietoa hyödyntävä osaamiskeskittymä ja yhteistyökykyinen terveydenhuollon kumppani. Ennen kaikkea maailman älykkäin sairaala on yhteisö, joka kohtaa jäsenensä eli työntekijät sekä potilaat ja heidän läheisensä kokonaisvaltaisesti ja inhimillisesti.

Ennen kaikkea maailman älykkäin sairaala on yhteisö, joka kohtaa jäsenensä eli työntekijät sekä potilaat ja heidän läheisensä kokonaisvaltaisesti ja inhimillisesti.

Ascom yhteistyökumppaniksi

Maailman parhaan hoidon toteutuminen edellyttää myös uusia teknologia- ja ICT-ratkaisuja. Viime keväänä Oulun yliopistollinen sairaala valitsi yhdeksi teknologiakumppanikseen Ascomin.

–  Asiakas- ja potilaslähtöisyys on ollut myös Ascomin tekemän kehitystyön lähtökohtana. Haluamme tarjota ratkaisuja, joiden avulla sairaalat voivat parantaa hoitotuloksia, tarjota parempia potilaskokemuksia, tukea hoitohenkilöstön hyvinvointia ja hallita hoidon kustannuksia, Ascomin maajohtaja Kari Narva luettelee.

Ascom toimittaa OYSin uuteen sairaalaan viestintäratkaisun, joka sisältää Ascom Digistat Connect -lääkintälaiteintegraation.  

– Digistat Connect -lääkintälaiteintegraatio asennetaan ensimmäisessä vaiheessa 250 vuodepaikalle. Ratkaisu mahdollistaa lääkintälaitetietojen keräämisen potilaaseen kytketyistä lääkintälaitteista ja kerättyjen tietojen välittämisen eri potilastietojärjestelmille. 

Ratkaisu helpottaa ja sujuvoittaa hoitotyötä ja tukee osaltaan OYSin visiota maailman älykkäimmästä sairaalasta, Narva sanoo.  

Lue lisää: https://oys2030.fi/alykas-sairaala/  

Lue lisää asiakastarinoita