Enemmän vuorovaikutusta ja vähemmän kuormitusta

Tiedonkululla on suuri merkitys Oulunkylän kuntoutuskeskuksen moniammatillisessa työyhteisössä, sillä tiedon tulee kulkea mutkattomasti kaikkien ammattiryhmien kesken. Ascomin älykkään teknologian siivittämänä kuntoutuskeskuksen tiedonkulku on parantunut ja ylimääräinen viestikuorma vähentynyt. 

Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa annetaan vaativaa monialaista jatkohoitoa ja sairaalatasoista kuntoutusta. Kuntoutujien kirjo on hyvin laaja, mikä vaatii työntekijöiltä vahvaa ammattitaitoa sekä sujuvaa yhdessätyöskentelyä.

– Potilaan kuntouttamiseen ja kotiuttamiseen tarvitaan paljon moniammatillista yhteistyötä esimerkiksi hoitajien, lääkärien ja terapeuttien kesken, palvelupäällikkö Minna Taalikka kertoo.

Eri ammattilaiset osallistuvat potilaan kuntoutukseen jo aloituspalaverista alkaen. He käyvät potilaan kanssa yhdessä läpi kuntoutuksen tarpeet ja tavoitteet, ja moniammatillinen yhteistyö jatkuu koko kuntoutusjakson ajan. Palveluvastaava Juha-Matti Sarinin mukaan yhteistyö edellyttää ennen kaikkea toimivaa tiedonkulkua.

– On äärimmäisen tärkeää, että tieto kulkee kaikkien ammattiryhmien kesken, Sarin kiteyttää.

– Täällä tehdään töitä kolmessa vuorossa kellon ympäri – olisimme aika hukassa, jos tieto ei kulkisi, Taalikka sanoo.

Tilannetietoisuus koetaan Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa tärkeäksi. Tiedonkulkuun onkin panostettu ottamalla käyttöön älykkään teknologian ratkaisuja eli Ascomin hoitajakutsujärjestelmä, Myco-puhelimet sekä hälytysten hallinnointiohjelmisto.

– Oikeastaan tämä projekti sai alkunsa henkilökuntamme ajatuksista. He ovat parhaita asiantuntijoita arvioimaan, miten hoitotyötä voidaan helpottaa. Ascomin ratkaisuilla vastattiin heidän toiveisiinsa ja tarpeisiinsa, Taalikka toteaa.

Tämä projekti sai alkunsa henkilökuntamme ajatuksista. He ovat parhaita asiantuntijoita arvioimaan, miten hoitotyötä voidaan helpottaa.
Minna Taalikka
Palvelupäällikkö, OKKS

Taalikan mukaan muutoksia on tapahtunut sekä kommunikoinnin määrässä että laadussa.

– Täällä on aina ollut matala kynnys kysyä ja ottaa yhteyttä, mutta nyt se on entistä matalampi. Henkilökunnan keskinäinen kommunikointi on helpompaa ja parempaa kuin aiemmin.

Hälytysten hallinnointi ja uusi hoitajakutsujärjestelmä ovat Taalikan mukaan lisänneet tilannetietoisuutta. Potilashälytys siirtyy toiselle tiimille, jos vastuutiimi ei pysty muutaman minuutin hälytysviiveen sisällä vastaamaan.

– Tällöin toinen tiimi saa automaattisesti tiedon, että lisäapua kaivataan. Tämä parantaa tietysti myös potilasturvallisuutta, Taalikka sanoo.

Ratkaisu vähentää hoitajien työkuormaa sekä parantaa potilasturvallisuutta ja potilaan kokemusta avunsaannista ajallaan – ratkaisu on kuntoutuksen laatutekijä.
Minna Taalikka
Palvelupäällikkö, OKKS

Myös henkilökunnan ja potilaiden välinen vuorovaikutus on kehittynyt, sillä Myco-puhelinten puheominaisuuden ansiosta hoitajakutsuihin voidaan vastata saman tien. Sarinin mukaan puheominaisuutta käytetään erittäin paljon.

– Aina ei pysty lähtemään potilaan luo heti, mutta hoitaja voi vastata potilaalle ja kysyä, mikä on hätänä. Potilas tietää, että hoitajaan saa aina yhteyden, Sarin kertoo.

– Jo tämä rauhoittaa tilannetta, ja potilas voi olla levollisemmalla mielellä. Koko Ascomin ratkaisu vähentää hoitajien työkuormaa sekä parantaa potilasturvallisuutta ja potilaan kokemusta avunsaannista ajallaan – ratkaisu on kuntoutuksen laatutekijä, Taalikka lisää.

  • Lue koko asiakastarina
Enemmän vuorovaikutusta 
ja vähemmän kuormitusta
Enemmän vuorovaikutusta
ja vähemmän kuormitusta
Lataa PDF
Lue lisää asiakastarinoita

Keskustele Ascomin asiantuntijan kanssa

Ota yhteyttä