Ascomin ratkaisu turvaa asumisyksikön arkea

Sauvon asumisyksikkö on koti kehitysvammaisille ja autismin kirjolla oleville aikuisille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta ympäri vuorokauden. Asumisyksikön arkea sujuvoittaa Ascomin henkilöturvaratkaisu, joka lisää sekä työntekijöiden että asukkaiden turvallisuutta. 

Sauvon asumisyksikkö on yksi vaativia vammaispalveluja tarjoavista yksiköistä Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Yksikkö tarjoaa yhteisöllistä asumista sekä mielekästä päiväaikaista toimintaa 12 kehitysvammaiselle ja autismin kirjolla olevalle nuorelle aikuiselle. Asukkaat tarvitsevat arjessaan tukea ja ohjausta vuorokauden ympäri.

– Jokainen asukas saa tukea omien yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Asukkaat osaavat esimerkiksi syödä itse, mutta osa heistä tarvitsee ohjausta ruokailun aikana, yksikössä ohjaajana työskentelevä Mea Mattila selittää.

Autismityöhön profiloituneessa yksikössä työskentelee moniammatillinen joukko hoitajia, ohjaajia, sairaanhoitajia ja viittomakielen ohjaajia. Heidän yhteisenä tavoitteenaan on, että jokainen asukas voisi elää mahdollisimman hyvää, omannäköistä elämää.

– Ylläpidämme asumisyksikön arkea, kehitämme toimintaa ja järjestämme asukkaille mielekästä tekemistä ja aktiviteetteja.

Yhteiset onnistumisen kokemukset tekevät työstä merkityksellisen.
Mea Mattila
Ohjaaja, Sauvon asumisyksikkö

Apua uhkaaviin tilanteisiin

Ajan myötä työntekijät oppivat yhä paremmin tuntemaan asukkaita sekä heidän tapojaan, tarpeitaan ja elekieltään, mikä voi ehkäistä esimerkiksi fyysiseksi yltyviä tilanteita. Aina se ei kuitenkaan riitä – ennakoinnin ja tilanteiden rauhoittamisen apuna asumisyksikössä on käytössä Ascomin teleCARE IP -henkilöturvaratkaisu

– Yksikössämme on kolme kotiryhmää, joihin kulloinkin vuorossa olevat työntekijät jakautuvat. Jokaisella työntekijällä on mukana kulkeva turvapainike eli langaton hälytin, jota painamalla voi hälyttää apua. Hälytysääni kuuluu muihin kotiryhmiin, ja tiloja yhdistävän yhdyskäytävän näytöllä näkyy, missä hälytys on tehty. Näin muiden kotiryhmien työntekijät tietävät mennä apuun, kertoo yksikön vs. palveluesimies Marko Tuominen.

Tuomisen mukaan hälytyksiä tehdään uhkaavissa tai sellaisiksi mahdollisesti kärjistyvissä tilanteissa. Ennakoiva avun hälyttäminen auttaa usein saamaan tilanteen hallintaan.

– Asukas voi hermostua, jos hän ei saa työntekijän huomiota suunnattua haluamaansa asiaan. Tällöin asukas saattaa tarttua työntekijään ja lähteä vetämään häntä mukaansa. Apuun hälytetyt työntekijät pystyvät ohjaamaan asukasta, ja toinen työntekijä saattaa esimerkiksi nopeammin ymmärtää, mitä asukas haluaa. Tarkoituksena on saada tilanne ratkaistua hallitusti ja turvallisesti niin, ettei asukas käy fyysisesti kenenkään päälle, Mattila kuvailee esimerkkitilannetta.

Yöaikaan käytössä ovat myös ovihälytykset. Käytävänäytölle ilmestyvän hälytyksen lisäksi yövuorossa olevat työntekijät saavat puhelimeensa ilmoituksen, jos joku asukkaista avaa huoneensa oven.

– Näin yövuorolainen tietää mennä tarkistamaan tilanteen ja varmistamaan, onko asukkaalla kaikki hyvin. Asukas saattaa kaivata esimerkiksi apua WC-käynnissä tai lohdutusta, jos uni ei tule, Mattila kertoo.

Hälytykset parantavat sekä henkilöstön että asukkaiden turvallisuutta.
Marko Tuominen
Vs. palveluesimies, Sauvon asumisyksikkö

Molemminpuolista turvaa

Vuonna 2021 valmistuneessa Sauvon asumisyksikössä on ollut alusta alkaen  käytössä Ascomin henkilöturvaratkaisu. Työntekijät kokevat sen tärkeäksi työkaluksi, joka helpottaa työntekoa ja sujuvoittaa yksikön arkea. 

Tuominen pitää tärkeänä, että hälytyksiä tehdään matalalla kynnyksellä. Apua voi hälyttää myös rauhallisissa tilanteissa, joissa työntekijä tarvitsee esimerkiksi ohjauksellista tukea. 

– Hälytyksiin reagoidaan täällä kiitettävästi, ja niiden ansiosta apua saadaan paikalle nopeasti.

Tuomisen mukaan hälytykset parantavat sekä henkilöstön että asukkaiden turvallisuutta. On kaikkien etu, että apua saadaan ripeästi ja esimerkiksi fyysisiltä tilanteilta voidaan välttyä. 

– Hälytysten ansiosta tiedämme, missä apua tarvitaan, ja ne auttavat turvaamaan asukkaiden päivittäiset toimet, Mattila lisää. 

Työ asumisyksikössä on vaativaa, mutta yhteiset onnistumisen kokemukset palkitsevat ja tekevät työstä merkityksellisen. Mattilan mukaan työssä parasta on asukkaista välittyvä ilo, kun he pääsevät tekemään mielekkäitä asioita. Samaa mieltä on myös Tuominen, joka on työskennellyt alalla lähes 20 vuotta.

– Tämä työ tarjoaa haastetta mutta tempaa mukaansa – minut se vei mukanaan jo vuonna 2005, hän naurahtaa.

Lue lisää asiakastarinoita