Langattomia lääkintälaitteita testattiin koronapotilaiden hoitoon Hollannissa

Slingelandin sairaalassa Hollannissa on testattu COVID-19-potilaiden vitaalitietojen seurantaa langattomilla mittalaitteilla. Ascomin ratkaisu kerää mittaustiedot potilaan päälle puettavista langattomista antureista ja lähettää ne automaattisesti vastuuhoitajan älypuhelimeen. Tavoitteena on tehostaa potilaiden seurantaa, lisätä hoitajien tilannetietoisuutta ja nopeuttaa reagointia potilaan voinnissa tapahtuviin muutoksiin.

Viime helmikuussa Slingelandin sairaalassa Hollannin Doetinchemissa ryhdyttiin testaamaan potilaiden vitaaliarvojen langatonta mittausta. Sairaalan neurologian ja verisuonikirurgian osastot selvittelivät ensimmäiset viikot esille nousseita teknisiä haasteita, mutta jo maaliskuussa kaikki oli valmista varsinaisen kokeilujakson käynnistämiseen. Samaan aikaan COVID-19-pandemia saavutti Hollannin ja tilanne muuttui nopeasti: kaikki muu toiminta paitsi akuuttisairaanhoito keskeytettiin – myös Ascomin kanssa käynnistetty Sensing Clinic -projekti.

Muutaman päivän kuluttua Slingelandin sairaalan lääkärit alkoivat kuitenkin miettiä, voitaisiinko Ascomin kanssa suunniteltua ratkaisua hyödyntää COVID-19-potilaiden hoidossa. COVID-19-osastolle päätettiin asentaa Ascom Digistat Suite -ratkaisu, jonka avulla eristysosastolla hoidettavia koronapotilaita voidaan jatkuvasti valvoa. Hoitajat ja lääkärit näkevät muun muassa potilaidensa hengitystiheyden, verenpaineen ja sykkeen suoraan älypuhelimestaan. Koronapotilaat kärsivät erityisesti hengitysvaikeuksista, joten potilaiden happipitoisuutta mitataan useita kertoja tunnissa. Hoitajat saavat välittömästi hälytyksen puhelimeensa, jos happipitoisuus laskee merkittävästi. Tiedot välittyvät langattomista laitteista myös osaston keskusvalvontahuoneeseen.

Ascomin ratkaisu toimii saumattomasti erilaisten lääkintälaitteiden kanssa ja testaa mitatut arvot useiden hypoteesien perusteella. Vitaaliarvoista voidaan laskea potilaskunnon heikkenemisen (Early Warning Score) ja komplikaatioiden riski. Poikkeavien arvojen aiheuttamat hälytykset välittyvät suoraan hoitajan mukana kulkevaan älypuhelimeen, joten hoitajat ovat jatkuvasti tietoisia potilaidensa voinnista.

Meille selvisi, että ihmiset joustavat kriisissä, innovaatioita voi syntyä lyhyessä ajassa ja hoitajat ovat löytäneet teknologian tarjoaman potentiaalin. Jatkuva valvonta antaa paremmat edellytykset oikea-aikaiselle ja hyvälle hoidolle.
Malou Peppelman
Innovaatioprojektin projektipäällikkö, Sensing Clinic
Haluamme tukea lääkärien ja hoitajien työskentelyä teknologian avulla, jotta he voivat keskittyä ydinosaamiseensa.
Malou Peppelman
Innovaatioprojektin projektipäällikkö, Sensing Clinic
  • Lue koko asiakastarina
Langattomia lääkintälaitteita 
testattiin koronapotilaiden 
hoitoon Hollannissa
Langattomia lääkintälaitteita
testattiin koronapotilaiden
hoitoon Hollannissa
Lataa PDF
Lue lisää asiakastarinoita

Keskustele Ascomin asiantuntijan kanssa

Ota yhteyttä