Uutiset, Artikkelit ja Blogit

Ajankohtaisia aiheita terveydenhuollon digitalisaation haasteista ja ratkaisuista

Olemme siirtyneet verkon virtuaali-maailmaan!

Tapaa kanssamme netissä ja astu demotilaamme virtuaalisesti –haluamme varmistaa sujuvan yhteistyön asiakkaidemme kanssa.

Tutkimus: Hälytysten hallinnan ja potilas-tietojen trendit

Mitkä haasteet ja mahdollisuudet sairaaloiden olisi hyvä tunnistaa, kun harkinnassa on investointi uuteen viestintäratkaisuun?

Tiedote: Tyksin T3-sairaalaan Ascomin viestintäjärjestelmä

Turun yliopistollisen keskussairaalan uuden T3-sairaalan suunnittelussa korostuvat sujuvat hoitoprosessit ja perhekeskeisyys.... 

Luo tehokas hälytysketju viiden vaiheen avulla 

Kuinka pitkälle hälytysten automatisointi voidaan viedä? Tämä opas sisältää viisi vaihetta, jotka helpottavat sopivimman hälytysratkaisun valintaa.

Kliininen asiantuntija – 
tulkki toimintamallien muutoksessa

Parhaiden toimintamallien kehittäminen vaatii yhä enemmän vuoropuhelua eri ammattilaisten kesken. Kliininen asiantuntija toimii tulkkina, joka .. 

Kliiniset älypuhelimet ratkaisu kliiniseen ympäristöön

Kun vanhoja mobiililaitteita ollaan lähettämässä hyvin ansaituille eläkepäiville, tilalle valitaan usein tuttu älypuhelin.Miksi siis valita vaihtoehto... 

Ascom Nordicin vetovastuu Jens Andersenille

Aiemmin yhtiön myyntijohtajana toiminut Andersen haluaa panostaa entistä enemmän kliinistä päätöksentekoa tukeviin ratkaisuihin... 

Kattava tiedonkeruu varmistaa hoidon tehokkuuden

Uusi ratkaisu mahdollistaa jatkuvan tietojen keruun potilaiden tilaa valvovista lääkintälaitteista. Hoitohenkilökunta pääsee... 

Blogi: Uudet sairaalahankkeet – Tiedolla johtaminen

Big data ja siihen liittyvä analytiikka ovat merkittävässä asemassa terveydenhuollossa esim. sairauksien tunnistamisessa. Saatavilla olevaa... 

Henkilöstöllä iso rooli Majakkasairaalan suunnittelussa

Tyksin uutta Majakkasairaalaa rakennetaan henkilöstön toiveita tarkasti kuunnellen, jotta lopputulos palvelisi sairaalan tarpeita...  

Blogi: Tilannekuva toiminnan tukena akuuttihoidossa

Toimivatko nykyiset terveydenhuollon palvelumallit ja resurssit ikärakenteen muuttuessa, uudenlaisessa hoitoympäristössä?

MDR-asetuksen siirtymäaika päättyy ensi keväänä

Ensi keväänä voimaan astuva MDR-asetus tiukentaa merkittävästi lääkinnällisiksi laitteiksi luokitelluille tuotteille ja niiden valmistajille...

Haastattelu: Teknologia vyöryy terveydenhuoltoon 

Kaikkeen uuteen ei tarvitse tarttua, mutta muutoksen kelkasta tippuminen saattaa pahimmillaan johtaa hoidon eriarvoistumiseen. Näin arvioi Markus...

Tekniikka toimii  käytännössä eri tavoin kuin paperilla

Teknologisten innovaatioiden hypetys on turhaa, jos uudet ratkaisut eivät vastaa käyttäjien todellisiin tarpeisiin tai jos niiden tarjoamat mahdollisuudet...

Blogi:
Terveydenhuollon mobiiilivallankumous! 

Innovatiivinen Ascom Telligence tuo hoitotyön kehittämiseen uusia ulottuvuuksia ja lisää hyvinvointia sairaaloissa monin tavoin...

Ovatko sovellukset
uusi haaste terveyden-huoltosektorilla? 

Älypuhelinten nopeasti lisääntynyt käyttöönotto sairaaloissa avaa ovet uusille, hoitotyötä tukeville sovelluksille. Kun potilastiedot ovat käden ulottuvilla..

Lehdistötiedote: Ascom Myco 3 tukee mobiiliviestintää

Uusi älypuhelin tukee kriittisen tiedon kulkua ja mahdollistaa parhaiden päätösten tekemisen missä ja milloin tahansa.

Onko yhden hengen potilashuoneista pelkkää hyötyä?

Potilashuoneisiin on tyypillisesti sijoitettu vähintään kaksi potilasta. Näin ei ole enää. Uusissa nykyaikaisissa sairaaloissa pääosa huoneista on..

Ascom ja COVID-19: tuemme asiakkaitamme 

Koronavirusepidemian vuoksi olemme ryhtyneet toimenpiteisiin asiakastoimitusten ja palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi. 

Ascom valmistautunut  lääkintälaitteiden kiristyvään sääntelyyn 

Toukokuussa 2020 voimaan astuu EU:n uusi lääkintälaiteasetus. Asetuksen tavoitteena on tehdä kansainvälisestä sääntelykehyksestä... 

Blogi: Hoitotyön vaatimukset
kovenevat 

Sairaalaympäristössä toiminnan optimointia voivat jarruttaa monet seikat – yleisimpiä ovat ennakoimattomat työtehtävät. Kun henkilökunnalla...

Akuutit tehtävät ovat sairaaloiden arkipäivää

Sairaalaympäristössä toiminnan optimointia voivat jarruttaa monet seikat – yleisimpiä ovat ennakoimattomat työtehtävät. Kun henkilökunnalla...

Ainutlaatuinen ja turvallinen avain potilastietoihin

Jotta osaston työnkulku olisi joustavampaa ja tehokkaampaa, potilastietojen tulisi olla saatavilla heti. Ratkaisu on jo olemassa...

Blogi: Mitä yhteistä on Suomen uusissa sairaalahankkeissa? 

Kiire on hoitajien merkittävin työssään kohtaama ongelma. Helpoin ratkaisu olisi lisätä henkilökuntaa. Se ei kuitenkaan ole mahdollista – budjetit...

Ascom Myco 3 on listattu Epic Roverin 
Target Platform -listalle

Ascom Myco 3 on listattu Epic Rover 
-sovelluksen Target Platform -listalle, joka auttaa terveydenhuollon toimijoita valitsemaan validoituja alustoja... 

Ascomin myyntitiimi on saanut joukkoonsa kaksi uutta osaajaa

Markku Sani ja Mila Hildén tietävät sairaaloiden kipupisteet ja haluavat etsiä asiakkailleen ratkaisuja, jotka helpottavat sekä hoitajien että..

Ascom Telligence välittää hoitajakutsut älykkäästi

Innovatiivinen Ascom Telligence tuo hoitotyön kehittämiseen uusia ulottuvuuksia ja lisää hyvinvointia sairaaloissa monin tavoin...

UUTISIA ASCOMILTA

 • Huhtikuu: Hoitohenkilöstöllä aktiivinen rooli Majakkasairaalan suunnittelussa 
 • Tammikuu: Terveydenhuolto tarvitsee tuekseen älykästä teknologiaa

2019

 • Joulukuu: MDR-asetus lisää velvoitteita, valvontaa ja avoimuutta
 • Marraskuu: Potilaille jää nyt enemmän aikaa 
 • Lokakuu: Kliininen asiantuntija hoitotyön ammattilaisten tukena
 • Syyskuu: Suunniteltu vaativaan käyttöön – Ascom Myco 3
 • Elokuu: "Ymmärrämme sairaaloiden todellisia tarpeita" 
 • Kesäkuu: Teknologia vyöryy terveydenhuoltoon kiihtyvää vauhtia
 • Toukokuu: Sujuvampaa yhteistyötä ja parempia päätöksiä!
 • Huhtikuu: Terveydenhuollon mobiilivallankumous!
 • Maaliskuu: Hoitotyön vaatimukset kovenevat – miten teknologia helpottaa hoitajien työtä?

 • Helmikuu: Ascomin kliininen asiantuntija asiakkaan tukena
 • Tammikuu:  Terveydenhuollon digitaalistuminen vaatii yhteistyötä ja räätälöityjä ratkaisuja

  2018
 • Joulutervehdys: Inhimillisyys ja huipputeknologia kohtaavat Uudessa lastensairaalassa

 • Joulukuu: Arki helpottui Satakunnan keskussairaalan päivystysosastolla
 • Marraskuu: Ascom Digistat mahdollisti yhden hengen tehohoitohuoneet
 • Syyskuu: Lisää kliinistä osaamista Ascomin myyntitiimiin

 • Ei uutisia

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!