Artikkelit

Aihe Otsikko Sisältö Lataa PDF
Lisää kliinistä osaamista Ascomin myyntitiimiin
Ascomin myyntitiimi on saanut joukkoonsa kaksi uutta osaajaa.
Markku Sani ja Mila Hildén tietävät sairaaloiden kipupisteet ja haluavat etsiä asiakkailleen ratkaisuja, jotka helpottavat sekä hoitajien että potilaiden arkea.
Linkki
Sovellustulva haltuun

Ovatko sovellukset uusi haaste terveydenhuoltosektorille?
Älypuhelinten nopeasti lisääntynyt käyttöönotto sairaaloissa avaa ovet uusille, kliinistä hoitotyötä tukeville sovelluksille. Kun potilastiedot ovat käden ulottuvilla hoitotilanteessa, voi hoitaja viettää enemmän aikaa potilaan luona. Tämä vaatii kuitenkin tekniikan hallintaa.
Linkki
Avain potilastietoihin
Avain potilastietoihin
Sairaalan eri järjestelmät sisältävät paljon potilastietoja. Jotta osaston työnkulku olisi joustavampaa ja tehokkaampaa, tämän tiedon tulisi olla saatavilla heti siellä missä sitä tarvitaan. Ratkaisu on jo olemassa – se on potilaan henkilötunnus.
Linkki
Tiedolla johtaminen Uudet sairaalahankkeet Suomessa
Tiedolla johtaminen, Big data ja tekoäly ja/tai koneoppiminen liitetään usein trendikkäästi asiayhteyksissä toisiinsa. Big data ja siihen liittyvä analytiikka ovat merkittävässä asemassa terveydenhuollossa esim. sairauksien tunnistamisessa. 
Linkki
Kattava tiedonkeruu
Kattava tiedonkeruu varmistaa hoidon tehokkuuden Uusi ratkaisu mahdollistaa jatkuvan tietojen keruun potilaiden tilaa valvovista lääkintälaitteista. Hoitohenkilökunta pääsee tietoihin missä ja milloin vain.
Linkki
Ascom Telligence Ascom Telligence välittää hoitajakutsut älykkäästi Hoitajakutsujärjestelmien edelläkävijänä tunnettu Ascom on kehittänyt viestintäratkaisun, joka mahdollistaa hoitajakutsujen älykkään hallinnan. Innovatiivinen Ascom Telligence tuo hoitotyön kehittämiseen uusia ulottuvuuksia ja lisää hyvinvointia sairaaloissa monin tavoin. Linkki
Uudet sairaalahankkeet Suomessa Hiljainen vallankumous vastasyntyneiden teho-osastolla Vihdoinkin uusien sairaalahankkeiden yhteydessä Suomessa otetaan myös huomioon kaikkein pienimmät ja hauraimmat! Vastasyntyneiden teho-osastoilla perhehuone-malliuudistusten odotetaan parantavan kliinisiä hoitotuloksia, lähentävän lasta ja vanhempia sekä lyhentävän sairaalassaoloaikoja. Linkki
Kliiniset älypuhelimet Terveydenhuoltosektorin erityistarpeet vaativat erityisratkaisuja.
Kun vanhoja mobiililaitteita ollaan lähettämässä hyvin ansaituille eläkepäiville, tilalle valitaan usein tuttu älypuhelin. Moni osaa käyttää niitä, ne ovat edullisia ja niihin saa useita sovelluksia. Miksi siis valita vaihtoehto, joka on suunniteltu erityisesti sairaalamaailmaan? Linkki
Yhden hengen potilashuoneet Onko yhden hengen potilashuoneista sairaaloille pelkkää hyötyä? Kahden tai useamman potilaan huoneet ovat olleet pitkään yleisiä. Nyt tämä on muuttumassa. Uusissa sairaalarakennuksissa on tyypillisesti yhä enemmän yhden hengen huoneita. Hyödyt ovat kiistattomia, mutta mitä haittoja tästä trendistä voi aiheutua? Yhden hengen huoneessa potilas ei ole valvonnan alla entiseen tapaan ja tästä aiheutuu väistämättä henkilöstölle uusia vaatimuksia. Linkki
Uudet sairaalahankkeet Suomessa Uuusia haasteita? Mitä yhteistä on Suomen uusissa sairaalahankkeissa? Yksi ilmiselvä trendi on yhden hengen potilashuoneet., joilla voidaan parantaa potilaiden viihtyvyyttä ja yksityisyyttä. Entäpä haasteet?  Linkki