Uutiset, Artikkelit ja Blogit

Ajankohtaisia aiheita terveydenhuollon digitalisaation haasteista ja ratkaisuista. 

Ascom valmistautunut  lääkintälaitteiden kiristyvään sääntelyyn 

Toukokuussa 2020 voimaan astuu EU:n uusi lääkintälaiteasetus. Asetuksen tavoitteena on tehdä kansainvälisestä sääntelykehyksestä... 

Kliininen asiantuntija – 
tulkki toimintamallien muutoksessa

Parhaiden toimintamallien kehittäminen vaatii yhä enemmän vuoropuhelua eri ammattilaisten kesken. Kliininen asiantuntija toimii tulkkina, joka .. 

Ascom Nordicin vetovastuu Jens Andersenille

Aiemmin yhtiön myyntijohtajana toiminut Andersen haluaa panostaa entistä enemmän kliinistä päätöksentekoa tukeviin ratkaisuihin... 

Kattava tiedonkeruu varmistaa hoidon tehokkuuden

Uusi ratkaisu mahdollistaa jatkuvan tietojen keruun potilaiden tilaa valvovista lääkintälaitteista. Hoitohenkilökunta pääsee... 

Blogi: Uudet sairaalahankkeet – Tiedolla johtaminen

Big data ja siihen liittyvä analytiikka ovat merkittävässä asemassa terveydenhuollossa esim. sairauksien tunnistamisessa. Saatavilla olevaa... 

Tekniikka toimii  käytännössä eri tavoin kuin paperilla

Teknologisten innovaatioiden hypetys on turhaa, jos uudet ratkaisut eivät vastaa käyttäjien todellisiin tarpeisiin tai jos niiden tarjoamat mahdollisuudet...

Blogi:
Terveydenhuollon mobiiilivallankumous! 

Innovatiivinen Ascom Telligence tuo hoitotyön kehittämiseen uusia ulottuvuuksia ja lisää hyvinvointia sairaaloissa monin tavoin...

Lehdistötiedote: Ascom Myco 3 tukee mobiiliviestintää

Uusi älypuhelin tukee kriittisen tiedon kulkua ja mahdollistaa parhaiden päätösten tekemisen missä ja milloin tahansa.

Onko yhden hengen potilashuoneista pelkkää hyötyä?

Potilashuoneisiin on tyypillisesti sijoitettu vähintään kaksi potilasta. Näin ei ole enää. Uusissa nykyaikaisissa sairaaloissa pääosa huoneista on..

Ascom Telligence välittää hoitajakutsut älykkäästi

Innovatiivinen Ascom Telligence tuo hoitotyön kehittämiseen uusia ulottuvuuksia ja lisää hyvinvointia sairaaloissa monin tavoin...

Ascom Myco 3 on listattu Epic Roverin 
Target Platform -listalle

Ascom Myco 3 on listattu Epic Rover 
-sovelluksen Target Platform -listalle, joka auttaa terveydenhuollon toimijoita valitsemaan validoituja alustoja... 

Akuutit tehtävät ovat sairaaloiden arkipäivää

Sairaalaympäristössä toiminnan optimointia voivat jarruttaa monet seikat – yleisimpiä ovat ennakoimattomat työtehtävät. Kun henkilökunnalla...

Ainutlaatuinen ja turvallinen avain potilastietoihin

Jotta osaston työnkulku olisi joustavampaa ja tehokkaampaa, potilastietojen tulisi olla saatavilla heti. Ratkaisu on jo olemassa...

Blogi: Mitä yhteistä on Suomen uusissa sairaalahankkeissa? 

Kiire on hoitajien merkittävin työssään kohtaama ongelma. Helpoin ratkaisu olisi lisätä henkilökuntaa. Se ei kuitenkaan ole mahdollista – budjetit...

Haastattelu: Teknologia vyöryy terveydenhuoltoon 

Kaikkeen uuteen ei tarvitse tarttua, mutta muutoksen kelkasta tippuminen saattaa pahimmillaan johtaa hoidon eriarvoistumiseen. Näin arvioi Markus...

Blogi: Hoitotyön vaatimukset
kovenevat 

Sairaalaympäristössä toiminnan optimointia voivat jarruttaa monet seikat – yleisimpiä ovat ennakoimattomat työtehtävät. Kun henkilökunnalla...

Kliiniset älypuhelimet ratkaisu kliiniseen ympäristöön

Kun vanhoja mobiililaitteita ollaan lähettämässä hyvin ansaituille eläkepäiville, tilalle valitaan usein tuttu älypuhelin.Miksi siis valita vaihtoehto... 

Ovatko sovellukset
uusi haaste terveyden-huoltosektorilla? 

Älypuhelinten nopeasti lisääntynyt käyttöönotto sairaaloissa avaa ovet uusille, hoitotyötä tukeville sovelluksille. Kun potilastiedot ovat käden ulottuvilla..

Ascomin myyntitiimi on saanut joukkoonsa kaksi uutta osaajaa

Markku Sani ja Mila Hildén tietävät sairaaloiden kipupisteet ja haluavat etsiä asiakkailleen ratkaisuja, jotka helpottavat sekä hoitajien että..

  • Ei uutisia

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!