Lisää kliinistä osaamista Ascomin myyntitiimiin

Ascomin myyntitiimi on saanut joukkoonsa kaksi uutta osaajaa. Markku Sani ja Mila Hildén tietävät sairaaloiden kipupisteet ja haluavat etsiä asiakkailleen ratkaisuja, jotka helpottavat sekä hoitajien että potilaiden arkea.

Markku Sani ja Mila Hildén ovat oman alansa kokeneita ammattilaisia, joita yhdistää halu tehdä asioita paremmin. Molemmilla on vankkaa kokemusta kliinisen hoitotyön lisäksi sairaaloiden työnkulkuja parantavien ratkaisujen kehittämisestä. 

Markku tarkastelee asioita enemmän ratkaisu- ja Mila potilaslähtöisesti, mutta tavoite heillä on yhteinen: halu tehdä sairaaloiden arjesta sujuvampaa.

–Taustani on vahvasti hoitotyössä – hoitajien ja potilaiden sekä heidän läheistensä arjessa. Työskennellessäni sairaanhoitajana Kuopion yliopistollisen sairaalan vastasyntyneiden teho-osastolla huomasin, miten tärkeää perheen läsnäolo on pienille ihmisille sekä heidän perheilleen, Mila kertoo.

Isoissa ja meluisissa hoitohuoneissa tunnelma oli usein stressaava eikä perheillä ollut yksityisyyttä juuri nimeksikään. Esimiestehtäviin siirryttyään Mila ryhtyi ajattelemaan asioita uudella tavalla ja haastoi mukaan osastonsa sekä sairaalan johdon.

– Päädyin projektisuunnittelijaksi ja tärkeimpänä tavoitteenani oli edistää siirtymistä suurista hoitohuoneista perhehuoneisiin, jotka mahdollistaisivat vanhempien osallistumisen tehohoidossa olevan vauvansa elämään.

Tehohoidossa oleva keskonen vaatii ympärivuorokautista valvontaa. Hoitohenkilökunnan jatkuva läsnäolo häiritsee perheen mahdollisuutta keskittyä rauhassa elämänsä tärkeimpään asiaan, mutta turvallisuudesta ei voida tinkiä.

–Tarvitsimme siis ratkaisun, joka mahdollistaisi rauhallisten perhehuoneiden käyttöönoton potilaan turvallisuutta vaarantamatta. Vastaus tarpeisiimme löytyi Ascomilta.

Edistyksellisen hälytyskutsujärjestelmän ansiosta hoitajan ei tarvitse olla jatkuvasti läsnä hoitohuoneessa. Jos lapsen tilassa tapahtuu yllättäviä muutoksia, lääkintälaitteesta välittyy nopeasti hälytys hoitajan mukana kulkevaan älypuhelimeen.

– Kokemukset perhehuoneista ovat olleet erinomaisia – niin vauvat, perheet kuin hoitajatkin ovat voineet paremmin. Perhehuoneen eduista on saatu myöstutkimuksellista näyttöä, joten ne ovat yleistymässä nytmuuallakin.

– Uudessa tehtävässäni pääsen viemään hyviä käytäntöjä eteenpäin ja suunnittelemaan myös muille potilasryhmille entistä parempia toimintaprosesseja innovatiivisen teknologian avulla.

 

Kliinistä osaamista ja tietoteknistä ymmärrystä
Myös Markulla on kokemusta vaativasta hoitotyöstä, sillä hän on työskennellyt kahdeksan vuotta erilaisissa akuuttihoitoon liittyvissä tehtävissä.

– Suurimman osan urastani olen kuitenkin tehnyt kliinisten tietojärjestelmien kehittämisen, käyttöönoton ja myynnin parissa, Markku kertoo.

Monipuolisesta kokemuksesta on ollut hyötyä muun muassa silloin, kun Markku on ollut asiantuntijana varmistamassa, että tuotteiden toiminnallisuudet vastaavat käyttäjien tarpeita.

– Kliininen osaaminen auttaa ymmärtämään paremmin asiakkaiden tarpeita. Kokemus tuotehallinnasta sekä erilaisten prosessien kehittämisestä puolestaan helpottaa ratkaisujen myyntityötä.

Markun mukaan älykkäät lääkintälaiteratkaisut ja kliiniset tietojärjestelmät ovat keskeisessä asemassa, kun tavoitellaan laadukasta ja kustannustehokasta hoitoa.

– Tulevaisuudessa niiden merkitys yhä korostuu. Ascom on aina ollut edelläkävijä, joten täällä on mahdollisuus päästä uusimman tiedon äärelle.

Digistat-kiertueelle uudet kasvot
Ascomilla Markun vastuulla on ensisijaisesti Digistat-tuoteperheeseen liittyvä liiketoiminta. Aisaparina toimii Mila.

– Syksyllä starttaamme Milan kanssa Digistat Roadshow-kiertueelle ja teemme tuoteperhettä tunnetuksi. Esittelemme terveydenhuollon toimijoille ratkaisut, joiden avulla he voivat kehittää omaa toimintaansa, Markku kertoo.

Digistat-tuoteperhe on skaalautuva ja modulaarinen ratkaisu, joka soveltuu erityisen hyvin teho- ja valvontaosastoille, päivystyspoliklinikoille ja eristyshuoneisiin. Tarvittaessa se on myös integroitavissa kolmannen osapuolen tietojärjestelmiin.

– Kyse on siis kokonaisvaltaisesta ratkaisusta, joka tarjoaa valvonta- ja dokumentaatioratkaisujen lisäksi työkaluja myös laitteiden ylläpitoon ja huoltamiseen. Sen ansiosta ajantasainen tieto potilaan voinnista on aina ammattilaisen saatavissa.

– Lääkintälaitteista välittyvä tieto on mahdollista priorisoida niin, että yksittäiseen potilaaseen liittyvät hälytykset kohdennetaan vain niille hoitajille, jotka vastaavat kyseisen potilaan hoidosta. Näin hälytysturtumus ja siihen liittyvä stressi vähenevät. Tämä on yksi monista Digistatin tuomista eduista, joista on mukava lähteä kertomaan kollegoille lisää, Mila sanoo.

Mila ja Markku
PDF

Lisää kliinistä osaamista Ascomin myyntitiimiin

Lataa tästä artikkeli PDF-muodossa