Avain potilastietoihin

Sairaalan eri järjestelmät sisältävät paljon potilastietoja. Jotta osaston työnkulku olisi joustavampaa ja tehokkaampaa, tämän tiedon tulisi olla saatavilla heti siellä missä sitä tarvitaan. Ratkaisu on jo olemassa – se on potilaan henkilötunnus.

Milloin minun pitää mennä röntgeniin? Joko verikokeeni tulokset ovat tulleet? Tämänkaltaiset potilaan kysymykset vaativat, että hoitaja käy tietokoneella
tarkistamassa asian. Tämän johdosta henkilökunta käyttää paljon aikaa tietokoneella
eikä potilaan luona.

Sairaalassa on potilaasta erittäin suuri määrä tietoa, jonka avulla muodostetaan kokonaiskuva potilaan tilanteesta. Jos osakin tästä tiedosta olisi saatavilla itse hoitotilanteessa, se lisäisi sekä tehokkuutta että potilasturvallisuutta.

Pääsy tietoihin potilaan henkilötunnuksen avulla
Jo hoitajakutsua mobiililaitteeseen vastaanottaessaan hoitaja voi nähdä, kuka
kutsuu. Hän saa vuodepaikan lisäksi tietoonsa potilaan nimen.

- Potilaan henkilötunnuksen avulla hoitaja pääsee myös tämän potilastietoihin mobiililaitteensa kautta. Näin hän voi vastata potilaan kysymyksiin ja nähdä myös mahdolliset erityisolosuhteet, kuten eristyksen ja allergiat. Tämä auttaa
optimoimaan hoitoa ja minimoimaan virheriskiä, sanoo Ascomin Nordic Portfolio
Manager Hospitals, Jesper Mathiesen.

Enemmän aikaa potilaalle
Monet saattavat huomauttaa, että kyllähän hoitaja potilaansa tuntee. Lyhempien osastohoitojaksojen myötä siitä voi kuitenkin tulla haaste. Usein käsinkirjoitetut muistilaput ovat hoitajan tärkeimpiä työvälineitä, lisäksi potilaan tietojen lukemiseen käytetään paljon aikaa kansliassa. Tutkimustoimisto Wilken tekemän tutkimuksen
mukaan hoitaja käyttää tunnin päivittäisestä työajastaan potilastietojen lukemiseen.

Potilaan tilanteen tunteminen helpottaa priorisointia
Potilastietojen parempi saatavuus auttaa myös toisessa tärkeässä yhteydessä.
Se tukee päätöksentekoa tilanteissa, joissa on tarvetta priorisointiin, esim. kun
kaksi potilasta lähettää kutsun samanaikaisesti. Kumpaan reagoidaan ensin?

 

Yhdistämällä tietoja oikeista lähteistä hoitajakutsuun henkilökunta saa tietoa, joka auttaa priorisoimaan oikein.
- Esimerkiksi jos potilashuoneen valvontalaite lähettää hälytyksen ja samanaikaisesti toisesta huoneesta tulee hoitajakutsu. Mikäli valvontalaitteessa olevan potilaan arvoissa on tapahtunut muutoksia, on tärkeämpää käydä ensin hänen luonaan.

Hoitajakutsun yhteydessä on mahdollista näyttää myös muuta tietoa päätösten tueksi, esim. kaatumisriski. Jos kahdelta potilaalta tulee hälytys yhtä aikaa ja toisen kaatumisriski on merkittävä, on tätä käytävä katsomassa ensin, sanoo Jesper Mathiesen.

Sisäänrakennettua tietoturvaa
- Kuvitellaan, että hoitajan sijainti linkitetään yhteen potilaan kanssa, jolloin hoitaja huoneessa ollessaan pääsee odottavien tehtävien listaan ja voi suorittaa potilaan luona ollessaan mahdollisimman monta tehtävää kerrallaan. Merkittävää tässä on, että kaikki oleellinen tieto auttaa hoitajaa hoitotilanteeessa ja tehtävien priorisoinnissa, Jesper sanoo ja tähdentää, että kaikkia henkilötietoja on käsiteltävä luottamuksellisesti.

Ascomin ratkaisu salaa automaattisesti kaikki potilastiedot kun ne siirretään tietolähteestä mobiililaitteelle. Samalla asiattomien henkilöiden riski päästä tietoihin on hyvin pieni, koska Ascom lähettää hälytykset ja kutsut vain ennalta määritellyille henkilöille.

Keep it simple
Vaikka potilaan henkilötunnuksella pääseekin periaatteessa kaikkiin järjestelmiin ja hyvinkin yksityiskohtaisiin tietoihin, Jesper Mathiesen suosittelee sairaaloita pitämään kokonaisuuden selkeänä ja pysymään järjestelmän tasolla, jottei kokonaisuuksien taju hämärtyisi.

- On kyse tasapainosta, jossa tarvitaan niin kliinistä tietoa kuin järjestelmän tuntemista. Tärkeintä on antaa henkilökunnalle käyttökelpoinen työväline, joka tukee heidän ja potilaiden arkea, Jesper sanoo.

Avain potilastietoihin
PDF

Avain potilastietoihin

Sairaalan eri järjestelmät sisältävät paljon potilastietoja. Jotta osaston työnkulku olisi joustavampaa ja tehokkaampaa, tämän tiedon tulisi olla saatavilla heti siellä missä sitä tarvitaan. Ratkaisu on jo olemassa – se on potilaan henkilötunnus.

Lähde: (1) ECRI Institute, Top 10 Technology Hazards 2013…2017.