Paperiton sairaala tehosti toimintoja ja vapautti aikaa potilastyöhön

Lontoon Chase Farm Hospital (CFH) on Britannian ensimmäinen paperiton sairaala.  Ascomin toimittaman teknologian ansiosta hoitajille jää nyt enemmän aikaa potilastyöhön ja potilasturvallisuus on parantunut. 

Lontoossa sijaitseva Chase Farm Hospital sai käyttöönsä uudet tilat syyskuussa 2018. Sairaalan leikkausosastolla on kahdeksan leikkaussalia, päiväkirurgian vastaanotto, endoskopia- ja päivystysyksikkö sekä 50 potilaspaikkaa, joista 42 on yhden hengen potilashuoneita. Uudessa sairaalassa on otettu käyttöön myös uutta teknologiaa, jonka ansiosta arki on sujuvampaa sekä hoitohenkilökunnan että potilaiden näkökulmasta.

Kansainvälinen terveydenhuollon tietojärjestelmiin keskittyvä Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) antoi hiljattain arvion, jonka mukaan Chase Farm Hospital on saavuttanut tason 6 potilastietojen sähköistämismallissa (Electronic Medical Record Adoption Model, EMRAM). Mallin asteikko ulottuu nollasta seitsemään, ja toistaiseksi vain kolme sairaalaa Britanniassa on onnistunut saavuttamaan vaaditun tason.

Chase Farm Hospitalin menestyksen keskeisin osatekijä on sairaalassa käyttöön otettu viestintäjärjestelmä, jonka Ascom on suunnitellut yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa. Ascom Myco -älypuhelimet yhdistävät hoitajat potilaisiin, kollegoihin ja muihin sidosryhmiin, mikä säästää hoitajien arvokasta aikaa ja sujuvoittaa hoitotyötä.  

Jo saavutetut hyödyt:

  • Osastoilla säästetään aikaa jopa 45 minuuttia päivässä jakamalla kriittisten potilaiden hoitotiedot virtuaalisesti. Virtuaalinen raportointi onnistuu 30 sekunnissa älypuhelinten ryhmäviestien avulla. Jaettu tieto tallennetaan, ja se on käytettävissä milloin tahansa. 
  • Hoitajilta säästyy aikaa jopa 30 minuuttia päivässä henkeä kohden pisteytyksissä, jotka aiemmin tehtiin manuaalisesti. Nyt ne hoidetaan digitaalisesti älypuhelinsovelluksen avulla. Hoitajat voivat tarkastella ja lähettää pisteytyksiä yhdellä painalluksella. 
  • Jokaista potilasta (noin 30 toimenpidettä per päivä) kohden säästetään aikaa noin 15 minuuttia, kun potilaat voidaan siirtää nopeammin heräämöön ja takaisin osastolle tehokkaamman viestinnän ansiosta. 
  • Jokaista vuodepaikkaa kohti säästetään aikaa jopa 40 minuuttia käyttämällä kliinisen työnkulun painiketta. Painikkeen ansiosta henkilökunta saadaan ripeästi paikalle ja potilaspaikat voidaan valmistella nopeammin.  
  • Integroitujen lääkintälaitteiden ja Ascom Myco -älypuhelinten mahdollistaman valvonnan ansiosta hoitohenkilökunta on tietoinen potilaan voinnista lähes reaaliaikaisesti. Potilas saa yhteyden suoraan hoitajaansa, vaikka hoitaja olisi missä päin sairaalaa tahansa. 
ascom-image-

Hankkeen projektipäällikkönä toimi Chase Farm Hospitalin toiminnanjohtaja, ylihoitaja Natalie Forrest, jonka mielestä hoitajien osallistaminen järjestelmän suunnitteluun takasi onnistuneen lopputuloksen. 

– Oli erittäin tärkeää, että hoitajat olivat vahvasti mukana järjestelmän suunnittelussa sen sijaan, että järjestelmä olisi vain kehitetty pelkästään ulkopuolisin voimin hoitajia kuulematta, Forrest sanoo. 

– Koska sairaalassa on 42 yhden hengen potilashuonetta, hoitajat olivat huolissaan siitä, että potilas jää näkymättömiin ja muutokset potilaan voinnissa jäävät havaitsematta. Älypuhelimiin yhdistetty hoitajakutsujärjestelmä varmistaa, että hoitajat saavat nopeasti yhteyden suoraan potilaisiin ja muuhun henkilökuntaan. Näin he pysyvät ajan tasalla hoitoalueensa tapahtumista silloinkin, kun he itse ovat muualla.

Forrest on tyytyväinen myös siihen, että sairaala valmistui ajallaan ja budjetin rajoissa.

– Se on upea saavutus, josta koko tiimi on erittäin ylpeä, Forrest kiittää. 

Sairaalahanketta ja yhteistyötä Chase Farm Hospitalin hoitohenkilökunnan kanssa kehuu myös Ascom UK:n toimitusjohtaja Paul Lawrence.

– Olemme erittäin ylpeitä yhteistyöstämme. Yhdessä todistimme, että teknologian hyödyntämisessä onnistutaan parhaiten silloin, kun hoitajat itse määrittelevät hoitotyöhön liittyvät tarpeet, Lawrence sanoo.  

Ascom myös varmisti, että sen toimittama viestintäratkaisu oli yhteensopiva muiden sairaalassa käytettyjen järjestelmä- ja laitetoimittajien, kuten GE Healthcaren, Philips Healthcaren ja Cernerin, ratkaisujen kanssa.