Kliiniset älypuhelimet ovat hyvä ratkaisu kliiniseen työympäristöön

Kun vanhoja mobiililaitteita ollaan lähettämässä hyvin ansaituille eläkepäiville, tilalle valitaan usein tuttu älypuhelin. Moni osaa käyttää niitä, ne ovat edullisia ja niihin saa useita sovelluksia. Miksi siis valita vaihtoehto, joka on suunniteltu erityisesti sairaalamaailmaan?

Älypuhelimet ovat monien sairaalojen hankintalistan kärjessä, eikä syyttä. Niillä on monia etuja kuten huokea hinta ja ongelmaton käyttöönotto. Kattava valikoima sovelluksia varmistaa, etteivät puhelimet pääse vanhenemaan. Mitä tällöin täytyy ottaa huomioon?

Älypuhelimet kuulostavat järkevältä ja turvalliselta investoinnilta. Hankintatilanteessa huokeista älypuhelimista voi kuitenkin muodostua ajan kuluessa kalliita – niitä ei ole kehitetty terveydenhuollon erityistarpeisiin, jolloin vaaditaan mittavia muutoksia. Näiltä vältytään, kun hankitaan kliiniseen ympäristöön kehitetyt älypuhelimet. Hankintahinta on kiistatta korkeampi, mutta vastineeksi kuorien sisältä löytyy juuri kliiniseen ympäristöön suunniteltuja ominaisuuksia.

98 % ei ole tarpeeksi
- Sairaalassa on erilaiset pelisäännöt kuin yritysmaailmassa. Akuuttitilanteissa aika on kriittinen tekijä, eikä myöskään potilasturvallisuuteen liittyviä tekijöitä voi sopeuttaa tai muuttaa. Siksi puhelinten on oltava kaikissa tilanteissa täysin luotettavia, aina. Ei voi käydä niin, että hoitajan puhelimesta loppuu virta tai se kastuessaan sammuu, sanoo Ascom Nordicin teknologia-portfolio manageri Rune Roed Schøler.

Kliinisessä ympäristössä on monenlaisia tilanteita ja olosuhteita, jotka ovat monille tavallisille älypuhelimille haastavia. Yksi niistä on akun kesto. Kestävyys on toinen seikka – sairaalakäytössä älypuhelin joutuu koville. Sen on kestettävä nesteroiskeet sekä tippumiset.

- Tavallinen puhelin heiluu ja liikkuu vapaasti työasun taskussa. Kun tietää miten helposti älypuhelimen lasi rikkoutuu, saa jatkuvasti olla huolissaan. Lisäksi korjaaminen ja lasinvaihto ovat kallista puuhaa, mitä ei aina hankintahetkellä tule harkinneeksi, Rune toteaa. Kliiniset älypuhelimet on varustettu muun muassa kiinnikkeellä ja hälyttimellä. Puhelin ei tipu kumarruttaessa ja hätätilanteessa avun voi kutsua paikalle nopeasti. Muun muassa nämä seikat on huomioitava optimiratkaisua valittaessa, Rune lisää.

Hankala integrointi kliinisiin järjestelmiin
Myös integrointivaiheessa tavalliset älypuhelimet voivat aiheuttaa odottamattomia yllätyksiä ja ajatus älypuhelimesta terveydenhuollon viestintäalustana voi olla vaikea toteuttaa. Kliiniset älypuhelimet voidaan integroida suoraan lääkintälaitteisiin sekä viestintäjärjestelmiin niin, että henkilökunta voi työskennellä tehokkaammin ja keskittyä enemmän potilaisiin.

Tavalliset älypuhelimet puolestaan integroidaan sovellusten kautta, ja sovelluksia on asennettava lisää uusien tarpeiden niin vaatiessa. Riskinä on päätyä hallitsemattomaan sovellusviidakkoon ja hankalaan käyttöympäristöön.

Mikä on tärkeää käyttäjien kannalta?
- Ymmärrän hyvin miksi tavalliset älypuhelimet vetoavat sairaalan päättäjiin, mutta on myös arvioitava miten ne tukevat eri käyttötilanteita sairaalaympäristössä. Seuraamme tiiviisti hoitohenkilöstön arkea. Näin voimme kehittää toimintoja ja varmistaa, että älypuhelimemme sujuvoittavat ja helpottavat käyttäjien jokapäiväistä työtä.

Kliiniset älypuhelimet
PDF

Kliiniset älypuhelimet

Terveydenhuoltosektorin erityistarpeet vaativat erityisratkaisuja.