Digitaalinen sairaala parantaa tilannetietoisuutta

Illinois’n yliopiston tutkijoiden mukaan keskimääräinen ihminen tuottaa elinaikanaan todennäköisesti yli miljoona gigatavua terveyteen liittyvää tietoa. Kertyvää tietoa voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin muun muassa yksilöllisten hoitojen suunnittelussa.


Kannettavat terveysmittarit keräävät tietoa, jota tarvitaan kliinisiin tutkimuksiin ja potilaan terveydentilan seuraamiseen. Ne tuottavat valtavan määrän tietoa, jota voitaisiin hyödyntää nykyistä tehokkaammin lääketieteen kehittämisessä. Lisäksi moni seuraa hyvinvointiaan ja kuntoaan vapaaehtoisesti erilaisin sovelluksin, joiden keräämää tietoa voitaisiin käyttää hyväksi yksilöllisten hoitojen suunnittelussa. Haasteena lienee yleisesti hyväksytyn, lainsäädännön mukaisen ja yksityisyydensuojan takaavan lähestymistavan kehittäminen.   

Kohti yksilöllisempää hoitoa

Edellä kuvattu trendi vauhdittaa terveydenhuollon digitalisaatiota. Tulevaisuudessa tekoälyä hyödynnetään entistä enemmän tietojen keräämisessä, sairauksien diagnosoinnissa, lääketutkimuksessa ja hoitojen suunnittelussa.

Digitaalisuus edesauttaa terveydenhoidon kehittymistä yksilöllisemmäksi, ennakoivammaksi, ennaltaehkäisevämmäksi ja potilaita osallistavammaksi. Tämä kokonaisvaltainen ja yksilöllinen lähestymistapa tulee muuttamaan terveydenhuollon prosesseja ja parantamaan potilaiden yksilöllisiä ennusteita. Ennakoiva ja yksilöllinen hoitokäytäntö tuo säästöjä myös kansantaloudelle.

Potilaskeskeiseen lähestymistapaan tarvittavia teknologioita ja työkaluja tarjoavat päälle puettavat mittalaitteet (wearables), älylaitteita hyväksi käyttävä mobiiliterveys (mHealth), etänä suoritettava potilaan voinnin arvioiminen tai mittaaminen (Telehealth) sekä mitatusta terveysdatasta muodostettu analytiikka ja sen visualisointi.  

Digitaalinen sairaala on kokonaisuus, jossa informaatioteknologinen sairaalaympäristö tukee potilaskeskeistä ja yksilöllistä hoitoa sekä palvelukokemusta. Digitaalinen sairaala painottuu asiakkaiden arvojen toteutukseen ja tarjoaa asiakkailleen laadukkaamman ja miellyttävämmän asiakaskokemuksen.

Digitaalisessa sairaalassa kaikki potilaan hoitoon osallistuvat näkevät nopeasti tarvitsemansa potilastiedot, kuten potilaan henkilöllisyyden, hoitoon tulon syyn, lääketieteellisen historian, allergiat ja lääkintälaitteiden mittaamat tiedot. Hoitohenkilöstön tekemien havaintojen dokumentointi tapahtuu sähköisesti ja automaattisesti kaikilta käytetyiltä lääkintälaitteilta. Kerätyn ja kirjatun tiedon tallentaminen käytössä oleviin tietojärjestelmiin tapahtuu aina tietoturvallisesti.

Lisäksi ammattilaiset voivat hyödyntää sairaalassa käytössä olevia hoito-ohje- ja lääketiedeportaaleja tiedon hakemiseen. Hoitohenkilöstön käytössä olevat älylaitteet mahdollistavat kollegoiden ja myös ulkoisten asiantuntijoiden konsultoinnin tarvittaessa. Digitaalisuutta voidaan hyödyntää myös potilaan kotiuttamiseen liittyvässä ohjeistuksessa. 
 

ascom-image-

Päälle puettavia mittalaitteita

 

ascom-image-Verpleegkunidge

Sairaanhoitaja tarkistaa sensorien tiedot älypuhelimesta. 

Kuva: Marcel Rekers

Kaikki tieto hyötykäyttöön

Ascomin terveydenhuollon ratkaisualusta on suunniteltu siten, että se mahdollistaa sairaalan digitalisoimisen. Tällä hetkellä osa Suomessa toimivista asiakkaistamme hyödyntää Ascomin ratkaisualustaa ja parantaa sen avulla hoitajien tilannetietoisuutta. Ratkaisu kokoaa hoitajakutsut, lääkintälaitetiedot ja pikaviestit samaan älylaitesovellukseen, joka välittää tiedot hälytyksistä ja viesteistä sekä visuaalisesti että äänihälytyksin.

Hollannissa Slingelandin sairaalassa olemme edenneet asiakkaan tarpeesta ja toiveesta yhä kokonaisvaltaisempaan digitaaliseen ratkaisuun. Tavoitteena on tehostaa potilaiden seurantaa ja hoitoa puettavien lääkintälaitteiden avulla. Käytössä olevilla puettavilla lääkintälaitteilla seurataan potilaiden peruselintoimintoja, kuten verenpainetta, sydämen rytmiä ja hengitystaajuutta. Käytössä oleva Ascom Digistat Suite ‑ohjelmistoratkaisu kerää potilaan elintärkeät toiminnot puettavista antureista ja tuottaa muutoksista automaattiset ilmoitukset. Ratkaisu toimii saumattomasti erilaisten lääkintälaitteiden kanssa ja testaa mitatut arvot useiden hypoteesien perusteella, mikä mahdollistaa potilaan tilan muutosten tunnistamisen varhaisessa vaiheessa. 

Slingelandin sairaala osallistuu Sensing Clinic -innovaatioprojektiin, jonka projektipäällikkö Malou Peppelman on ollut ratkaisuihimme erittäin tyytyväinen. 

– Ascom-yhteistyön ansiosta kykenimme nostamaan Sensing Clinic -projektin tavoitetasoa.

– Puettavien lääkintälaitteiden kattava integraatio mahdollisti kaikkien lääkintälaitetietojen hyödyntämisen potilaan vointia arvioitaessa, mikä oli kokonaisuuden toimivuuden kannalta ratkaiseva askel, Peppelman lisää.

 

ascom-image-

Artikkelissa käytetyt lähteet:

  • https://www.jyu.fi/it/fi/tutkimus/julkaisut/tekes-raportteja/digitaalinen-terveys-ja-alykas-terveydenhuollon-teknologia.pdf
  • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871678412000477