Thirty clinical IT experts. In one white paper.
Thirty clinical IT experts. In one white paper.

Hälytysten hallinnan ja potilastietojen trendit

Spyglass Consulting Group, marraskuu 2019


Tutkimuksemme keskittyy tunnistamaan niitä haasteita ja mahdollisuuksia, joista sairaaloiden olisi hyvä tietää uutta viestintäratkaisua suunniteltaessa. Selvityksen tulokset on tarkoitettu erityisesti niiden lääkäreiden ja hoitotyöntekijöiden käyttöön, jotka vastaavat akuutin potilashoidon seurannasta ja hallinnasta ympäristössä, jossa käytetään hyväksi telemetriaa. 

Tutkimuksen kohderyhmä

Haastattelut suunnattiin sairaalainsinöörien ja johtotason henkilöille, jotka osallistuvat investointien tekniseen arviointiin, ratkaisujen suunnitteluun ja liiketoiminnan päätöksentekoon.

Metodologia

Toukokuussa 2019 Spyglass haastatteli kolmeakymmentä henkilöä Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Aasian johtavissa sairaaloissa. Kukin haastateltava oli teknisesti perehtynyt siihen, miten teknologia voi kriittisessä hoitoympäristössä edesauttaa viestinnän ja potilastietojen jakamisen sujuvuutta. 

 

 Haastattelujen perusteella tutkimus:

  • analysoi olemassa olevien potilastieto- ja hälytystenhallintaratkaisujen rajoittavia tekijöitä
  • tutkii, minkälaisia ratkaisujen vaatimukset ja kriteerit ovat tulevaisuudessa
  • tunnistaa erityisesti hoidon laatua tukevat kliiniset työnkulkuprosessit, joilla mahdollistetaan automatisoitu tiedonsaanti hälytysten avulla, erityisesti kriittisessä hoitoympäristössä.
trends-in-patient-data-and-alarm-management-01962-01-enx.pdf
PDF

Lataa ja lue tutkimus tästä