Ivalon palvelukeskus Koivikko ottaa käyttöönsä Ascomin langattoman hoitajakutsuratkaisun

Ivalon palvelukeskus Koivikkoon on asennettu Ascomin hoitajakutsu jo 1990-luvun alkupuolella. Nyt edessä on järjestelmän päivittäminen Ascomin hoitajakutsuratkaisuun, joka vastaa nykypäivän terveydenhuollon tarpeisiin. 

Viestintäratkaisu on käytössä myös Ivalon terveyskeskuksessa ja palvelukeskus Männikössä, joissa siihen ollaan tyytyväisiä. Henkilöstön mukaan ratkaisu lisää turvallisuutta ja tuo hoitohenkilöstön työhön joustavuutta. 

Palvelukeskus Koivikossa asukkaiden käyttöön tulee Ascomin helppokäyttöiset rannekkeet eli langattomat hoitajakutsupainikkeet. Ratkaisuun sisältyy myös dementiavalvonta: osa muistisairaista asukkaista käyttää dementiarannekkeita, jotka hälyttävät, jos asukas esimerkiksi poistuu ulko-ovesta. Rannekkeet luovat turvallisuuden tunnetta asukkaille, heidän omaisilleen ja hoitohenkilökunnalle, minkä lisäksi ne edistävät asukkaan itsenäistä liikkumista. Hoitajille tulee käyttöön DECT-puhelimet, joilla he voivat olla yhteydessä toisiinsa ja asukkaisiin.

Uusi hoitajakutsuratkaisu otetaan käyttöön kesän jälkeen. Henkilökunta koulutetaan käyttämään ratkaisua, ja käyttöönotto tehdään yhdessä Ascomin kanssa.

– Projekti on edennyt suunnitelmallisesti ja vastuullisesti, ja yhteistyö Ascomin ja Koivikon henkilöstön kanssa on sujunut hyvin – tavoitteena on, että ratkaisu vastaa mahdollisimman hyvin palvelutalon tarpeisiin, sanoo Acomin myyntipäällikkö Ville Heinonen.  

– Uusi, nykyajan tarpeita vastaava hoitajakutsuratkaisu parantaa potilasturvallisuutta ja helpottaa hoitotyön arkea.

Mirja Laiti, avohoidon johtaja, Inari 

ascom-image-

– Ivalossa on oltu tyytyväisiä Ascomin hoitajakutsuratkaisuun. Se soveltuu hyvin niin terveyskeskukseen kuin palvelukeskuksiinkin.

Jaakko Korppila, kiinteistöpäällikkö, Inari


Lisätietoja: Ville Heinonen, myyntipäällikkö ville.heinonen@ascom.com