Kattava tiedonkeruu varmistaa hoidon tehokkuuden

Uusi ratkaisu mahdollistaa jatkuvan tietojen keruun potilaiden tilaa valvovista lääkintälaitteista. Hoitohenkilökunta pääsee tietoihin missä ja milloin vain.

Potilastiedot ovat ratkaisevassa asemassa tehokkaan ja turvallisen hoidon kannalta. Sairaaloissa kerätään suuria määriä tietoja, muun muassa juuri potilaisiin kytkettyjen valvontalaitteiden kautta. Kuitenkin, kerätystä tiedosta pystytään hyödyntämään vain pieni osa. Tähän asti tietoja on ollut mahdollista kerätä laitekohtaisesti, jolloin potilaskuva on jäänyt pirstaleiseksi. Muutoksen tähän tuo uusi sairaalasovellus, jolla voidaan kerätä tiedot kaikista potilaaseen kytketyistä laitteista.

Potilastiedot saataville hoitotilanteisiin
-Sairaalan järjestelmät ovat yhdistelmä lukemattomien eri valmistajien erikoislaitteita. Olemme kyenneet jo pitkään käsittelemään laitteista tulevia hälytyksiä. Myös tietojen haku yksittäisten valmistajien laitteista ja tietojen tallentaminen potilastietojärjestelmään on mahdollista. Uusi ratkaisu tarjoaa kokonaiskuvan potilaan tilasta. Tämä tarkoittaa, että hoitohenkilöstö voi hyödyntää potilastietoja selvästi aktiivisemmin ja ennakoiden, kertoo Ascomin Jesper Mathiesen, Nordic Portfolio Manager, Hospitals.

Tukee nykyaikaisen sairaalan toimintaa
Normaalisti hoitohenkilökunta saa tietoa vain silloin, kun lääkintälaite antaa hälytyksen. Ascomin uudessa ratkaisussa henkilökunta saa lähes reaaliaikaiset tiedot kaikista potilaisiin kytketyistä laitteista. Näin potilaan vointia voidaan jatkuvasti seurata.

-Usean vuodepaikan tiedot voidaan esittää selkeässä käyttöliittymässä, joko älypuhelimessa tai suuremmassa käytävänäytössä. Tämä on äärimmäisen tärkeä toiminto, kun yhä useammasta sairaalasta löytyy yhden hengen potilashuoneita ja henkilökunnan on valvottava useampia potilaita suuremmalla alueella, sanoo Jesper Mathiesen. Myös päivystävillä lääkäreillä on tarvittaessa pääsy samaan näkymään ja he voivat näin tehdä oman arvionsa olematta potilaan luona.

Early Warning Score -kriteerit turvallisemmin ja helpommin
Toinen alue, jossa uudesta ratkaisusta on hyötyä, on automatisoitu Early Warning Score (EWS) -järjestelmä. Tätä käytetään potilaan tilan arviointiin ja se on yleisimmin täysin manuaalinen prosessi. Hoitaja tarkkailee potilasta, lukee tähän kytkettyjen laitteiden antamat tiedot, tekee muistiinpanoja ja arvioi hoidon tarpeen kiireellisyyden. Ascomin ratkaisun avulla hoitaja saa tiedot suoraan älypuhelimeensa, johon hän voi samalla lisätä omat huomionsa.

-Etuna on, että kaikki tiedot voidaan rekisteröidä sähköisesti potilastietoihin. Samalla ratkaisu laskee automaattisesti EWS-pisteet, jotka hoitaja näkee myös älypuhelimeltaan, Jesper Mathiesen kertoo. Lisäksi käsin kirjoitettujen muistilappujen aiheuttamilta virheiltä ja viiveiltä vältytään.

-Ratkaisumme on kehitetty hoitohenkilökunnan todellisten työtilanteiden ja -tehtävien perusteella. Meillä on vuosien kokemus kehitystyöstä terveyssektorilla – käymme sairaaloissa päivittäin, ja tuotekehityksemme parissa työskentelee myös sairaaloiden henkilökuntaa. Siksi meillä onkin hyvä näkemys kehitystä kaipaaviin osa-alueisiin ja ymmärrämme miten ratkaisuja on suunniteltava, jotta ne vastaisivat henkilökunnan ja potilaiden tarpeita, Jesper jatkaa.

Kattava tiedonkeruu varmistaa hoidon tehokkuuden
PDF

Kattava tiedonkeruu varmistaa hoidon tehokkuuden