Kliininen asiantuntijamme Anniina Junnila:

”Parasta on hoitotyön kehittäminen”

Anniina Junnila on toiminut vuoden päivät Ascomin kliinisenä asiantuntijana. Työssään hän pääsee hyödyntämään monipuolista ja vankkaa osaamistaan hoitotyön kehittämiseksi.  

Ascomin tiimi sai täydennystä keväällä 2020, kun Anniina Junnila aloitti työt toisena kliinisenä asiantuntijana. Junnilan vastuualueina ovat koulutukset ja käyttöönoton tuki.

– Pidän yrityksille ja organisaatioille koulutuksia Ascomin järjestelmistä, sovelluksista ja laitteista. Koulutan henkilökuntaa käyttämään työssään erilaisia ratkaisuja, Junnila kertoo.

Henkilökunnan perehdyttäminen on tärkeää, jotta ratkaisujen käyttöönotto onnistuisi mahdollisimman hyvin.

– Olen asiakkaiden apuna ensimmäisinä päivinä: varmistan paikan päällä, että kaikki lähtee sujumaan hyvin. Opastan ja autan, Junnila kiteyttää. 

Monipuolista osaamista ja vahvaa intohimoa

Junnilan juuret juontavat bioanalytiikkaan ja sairaanhoitoon. Hän kouluttautui alun perin bioanalyytikoksi, mutta sairaanhoito ja siihen liittyvät hallinnolliset asiat alkoivat kiinnostaa. Junnila kouluttautui sairaanhoitajaksi.

– Sairaanhoitajan työssä yhdistyvät ihmisläheisyys ja vaikuttaminen. Työskentelin kymmenkunta vuotta yrittäjälähtöisesti yksityisessä hoitokodissa muun muassa laatuasioiden parissa. Sen jälkeen siirryin työskentelemään lasten teho-osastolle Tyksiin, Junnila kertaa sairaanhoitajan uraansa.

Monipuolinen ja pitkä työura niin tehohoidon, erikoissairaanhoidon kuin vanhuspalveluidenkin parissa on hyödyksi kliinisessä asiantuntijuudessa.

– Pystyn tuomaan osaamistani ja kokemustani myynti- ja kehittämistiimin avuksi, Junnila kertoo.

Junnilan intohimo hoitotyön kehittämiseen ja terveysteknologiaan näkyy myös siinä, että hän on jatkanut opintojaan. Hän tekee parhaillaan opinnäytetyötään Ascomille.

– Opiskelen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa ja teen opinnäytetyötä terveysteknologian ja digitalisaation kehittämisestä hoitotyössä. Tarkastelen, miten teknologia ja Ascomin puettavat lääkintälaitteet ohjelmistoineen soveltuvat pitkäaikaishoidon tarpeisiin eli esimerkiksi asumis- ja hoivapalveluihin sekä kotihoitoon.

ascom-image-
ascom-image-
ascom-image-

Hoitotyön kehittäminen antaa paljon

Junnilan mukaan parasta kliinisessä asiantuntijuudessa on se, että saa olla mukana hoitotyön kehittämisessä.

– Tässä työssä näkee, että ratkaisuista on apua hoitajien työssä ja siten hoitotyön kehittämisessä – se antaa itsellekin paljon, Junnila kuvailee.

Junnila nostaa kliinisen konsultaation konseptin vahvuudeksi yksilöllisyyden.

– Jokainen yritys ja yksikkö on erilainen, ja ratkaisut räätälöidään sopiviksi kullekin asiakkaalle.

Kliinisen asiantuntijan työ on monin tavoin itsenäistä työskentelyä, mutta yhteisön luottamus ja tuki on ollut vahvaa.

– Täällä on hyvä työyhteisö ja mukavat työkaverit, jotka ovat ottaneet minut hyvin vastaan. Odotankin innolla sitä, että pääsen vielä syvemmin mukaan tähän työhön, Junnila kertoo.