Ascom Nordicin vetovastuu Jens Andersenille

Tanskalainen Jens Andersen, 53, on nimitetty Ascomin Nordic-alueen uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän on toiminut yhtiössä aiemmin myyntijohtajana. Andersenin edeltäjä Aage Rask Andersen on puolestaan siirtynyt vastaamaan Ascomin Aasian, Australian ja Afrikan toiminnoista.

Uusi toimitusjohtaja on työskennellyt Ascomissa kahdeksan vuotta. Aiemmin Andersen on toiminut useissa johtotehtävissä TeliaSonerassa ja Ericssonilla sekä ollut mukana startup-yritystoiminnassa. 

Työnkulkuratkaisuilla tukea kliiniseen päätöksentekoon
Uusi toimitusjohtaja listaa kaksi tärkeää tavoitetta, joiden avulla Ascom tulee jatkossa erottumaan muista terveydenhuollon ICT-ratkaisujen toimittajista. Ensimmäinen tavoite on tukea yhä paremmin kliinistä päätöksentekoa ja sitä kautta lisätä potilaiden turvallisuutta ja tyytyväisyyttä sekä henkilökunnan työssä viihtymistä. Ascomin älykkäiden ratkaisujen avulla pystytään hallinnoimaan ja käsittelemään erityisesti suunnittelemattomia tapahtumia.

Toinen tärkeä tavoite on ottaa käyttäjiä entistä enemmän mukaan projektien toteutukseen. Ascomilla on pitkä kokemus yhteistyöstä osastojen kanssa. Uusi toimitusjohtaja painottaa erityisesti osallistamisen tärkeyttä – ratkaisujen onnistunut käyttöönotto on olennaisen tärkeää sekä sairaalan henkilökunnan että koko sairaalan toiminnan kannalta.

– Ascomin ratkaisuja on 80 prosentissa kaikista Pohjoismaiden sairaaloista. Ratkaisujamme käytetään hälytystenhallintaan, viestien välitykseen, mobiilien työnkulkujen tehostamiseen ja resurssien allokointiin. Olemme viime vuosien aikana kartuttaneet osaamistamme kliinisten viestinnän ja työnkulkujen digitalisoinnissa. Saavutetut hyödyt on dokumentoitu, ja nyt toteutettuja ratkaisuja konseptoidaan. Haluamme tuoda esille esimerkkejä onnistuneista käyttöönotoista ja käyttäjien kokemista hyödyistä, uusi toimitusjohtaja Jens Andersen kertoo. 


Ascom haluaa olla lähellä käyttäjiä
Ascomin uusia ratkaisuja on otettu käyttöön menestyksekkäästi esimerkiksi Århusin yliopistollisessa sairaalassa Tanskassa, Kuningatar Silvian Lastensairaalassa Ruotsissa, LHL:ssä Norjassa sekä Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa. Näissä toteutuksissa on kuunneltu järjestelmän käyttäjien toiveita herkällä korvalla. 

– Meille on todella tärkeää olla lähellä käyttäjiä ja ymmärtää kliinisiä työnkulkuja. Ratkaisujemme avulla perinteiset työrutiinit muuttuvat usein digitaalisiksi, mikä vapauttaa henkilöstön resursseja tärkeämpiin tehtäviin. Analysoimalla potilastapahtumista ja lääkintälaitteista kertyvää dataa henkilöstölle saadaan välitettyä tietoa, jonka avulla he pystyvät priorisoimaan tehtäviä ja toimimaan proaktiivisesti. Yksi hyvä esimerkki on sepsis: kun tiedot potilaan vitaaliarvoista välittyvät lähes reaaliaikaisesti hoitajille, kyetään potilaan voinnin muutoksiin reagoimaan nopeammin ja näin minimoimaan verenmyrkytysten määrä sairaalahoidossa, Jens Andersen sanoo.

Suunnittelemattomien tehtävien parempaa hallintaa
Suunnittelemattomat tehtävät ja hälytykset ovat iso haaste sairaaloille. Potilaskutsut, lisäapupyynnöt, puhelut ja laitehälytykset keskeyttävät henkilöstön työtä jatkuvasti. Riittävän tiedon puutteessa henkilöstön on pakko jättää meneillään oleva työ kesken ja lähteä selvittämään uutta tehtävää ja sen kiireellisyyttä.

– Ascomin ratkaisun avulla hoitohenkilökunta saa älypuhelimeen tietoa päätöksenteon ja priorisoinnin tueksi, Andersen sanoo.

ascom-image-Jens Andersen, toimitusjohtaja, Ascom Nordic
Ascom Nordicin vetovastuu Jens Andersenille
PDF

Ascom Nordicin vetovastuu Jens Andersenille

Lataa tästä artikkeli PDF-muodossa