Uudet sairaalahankkeet Suomessa – Hiljainen vallankumous vastasyntyneiden teho-osastolla

Vihdoinkin uusien sairaalahankkeiden yhteydessä Suomessa otetaan myös huomioon kaikkein pienimmät ja hauraimmat! Vastasyntyneiden teho-osastoilla perhehuone-malliuudistusten odotetaan parantavan kliinisiä hoitotuloksia, lähentävän lasta ja vanhempia sekä lyhentävän sairaalassaoloaikoja.

TYKS aloitti ensimmäisenä Suomessa vastasyntyneiden tehohoidon perhehuoneissa huhtikuussa 2014. Osastolla kehitetty koulutusmalli Vanhemmat Vahvasti Mukaan edistää perhekeskeisiä hoitokäytäntöjä vastasyntyneiden tehohoidossa. Koulutus perustuu oletukseen, että vastasyntyneelle vauvalle vanhempien tarjoama läheisyys ja hoiva sekä orastava suhde heihin ovat elintärkeitä (1). TYKSin jälkeen vastaava perhehuonemalli on otettu käyttöön mm. Satakunnan keskussairaalassa, Kuopion Yliopistollisessa sairaalassa ja viimeisempänä HUS:n uudella Naistenklinikalla vuonna 2017.

Millaisia teknologisia haasteita liittyy vastasyntyneiden teho-osastojen uuteen perhehuonemalliin? Tässä muutamia:

1. Perhehuoneessa lapsi on kytkettynä valvontalaitteisiin, joiden mahdolliset hälytysäänet eivät kuulu suljetun oven ulkopuolelle. Tämä voi aiheuttaa stressiä sairaan lapsen kanssa oleville vanhemmille, mikäli hoitaja ei saavu apuun riittävän nopeasti. Toisaalta hoitaja kokee stressiä siitä saako hän varmasti tiedon laitehälytyksistä. Hälytyksiä tulisikin välittää älykkäästi hoitajien mobiilaitteisiin, jottei aiheuteta hoitajille hälytysturtumusta. ECRI-instituutti (riippumaton ja puolueeton organisaatio, jonka tehtävänä on parantaa potilasturvallisuutta) on listannut hälytysturtumuksen yhtenä terveydenhuollon suurimpana teknologialähtöisenä ongelmana viimeiset neljä vuotta (2).

2. Vastasyntyneiden teho-osaston melutaso on myös tärkeä pitää matalana, koska ääniärsykkeiden liiallisen määrän on todettu aiheuttavan sairaissa vastasyntyneissä negatiivisia fysiologisia reaktioita kuten apneaa sekä sykkeen, verenpaineen ja happisaturaation vaihteluita (3). Perhehuoneessa vastasyntynyttä kuormittaa vain omaan hoitoon liittyvien laitteiden hälytykset. Kun nämä hälytykset välitetään älykkäästi hoitajalle, voidaan kokonaishälytyskuormaa vähentää.

          3. Hoitajien mobiililaitteiden tulee olla hoitotyöhön tarkoituksenmukaisia laitteita,                jotka mahdollistavat hälytysten huomaamisen mm. ilman että laitetta joutuu                          ottamaan käteen sekä muutenkin tavallista älypuhelinta tehokkaammat                                kommunikointimahdollisuudet. Kliinisessä ympäristössä on monenlaisia tilanteita ja            olosuhteita, jotka ovat monille tavallisille älypuhelimille haastavia.

          4. Yleiskatsauksen saaminen useista laitteista on hankalaa. Mikäli hoitaja joutuu                  käymään perhehuoneessa tarkistamassa laitteiden tilaa, saattaa tästäkin aiheutua              turhaa häiriötä perheelle. Tavoite on kuitenkin saada tietoa kliinisen päätöksenteon            tueksi – oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan.

Perhehuonemallin toteutus vastasyntyneiden teho-osastolla vaatii hankeryhmältä hyvin laaja-alaista yhteistyötä niin mallin jo toteuttaneiden yksiköiden kanssa, kuin myös huolellista valintaa yhteistyökumppaneiden suhteen. Ascom on ollut vahvasti mukana kaikissa edellä mainituissa uraauurtavissa hankkeissa. Hieno lopputulos vaatii tiivistä yhteistyötä ja työpajoja laajalla pohjalla. Yhdessä onnistumme paremmin!

Ascom Myco Asiakastarina Kuopio
PDF

Ascom Myco Asiakastarina Kuopio

Asiakastarina Kuopion yliopistollisen sairaalan vastasyntyneiden teho-osastolta. Ascomin ratkaisu hälytysten hallintaan auttoi tekemään tehohoidosta perhekeskeistä.

Lähteet:

(1) TYKS, Lasten ja nuorten klinikka, Vastasyntyneiden sairaanhoito: Vanhemmat Vahvasti Mukaan.

(2) ECRI Institute, Top 10 Technology Hazards 2013…2017.

(3) Hunt, K. N., ‘The NICU: Environmental Effects of the Neonatal Intensive Care Unit on Infants and Caregivers’ (2011). Research Papers. Paper 71. Saatavana osoitteesta: http://opensiuc.lib.siu.edu/gs_rp/71 [8.1.2016]