Uudet sairaalahankkeet Suomessa – Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen, Big data ja tekoäly ja/tai koneoppiminen liitetään usein trendikkäästi asiayhteyksissä toisiinsa. Big data ja siihen liittyvä analytiikka ovat merkittävässä asemassa terveydenhuollossa esim. sairauksien tunnistamisessa. 

Saatavilla olevaa tietoa on runsaasti. Voidaan myös kysyä ”miten tehokas tiedolla johtaminen parantaa vuodeosastojen arkipäivää?” tai yksinkertaisesti ”mitkä perustyökalut ovat tarpeen?” 

Edellä oleva kysymys saa ainakin minut pohtimaan miten voisimme linkittää paremman potilaskokemuksen ja tiedolla johtamisen. Tässä muutamia:

1. Kliinisen datan ja vitaalitietojen kerääminen manuaalisesti on hidasta ja virhealtista. Datan keräys tulisi automatisoida integroimalla potilaspaikoilla käytettävät lääkintälaitteet. Esim. osa vitaalitiedoista voitaisiin siirtää suoraan potilastietojärjestelmään kun taas määrätyt vitaalit tulisi käyttäjän validoida ennen potilastietojärjestelmään siirtämistä. Tällä periaatteella tieto olisi saatavilla lähes reaaliaikaisesti, ainakin ei validoitavien parametrien kohdalla. Lisäksi kaiken datan siirtäminen tietoaltaaseen mahdollistaa Big data-analyysit. Siirrettävän datan tulisi sisältää myös vitaalit, lääkintälaitehälytystiedot ja -tapahtumat kaikkine aikaleimoineen. Tämä helpottaisi mm. Haipro-ilmoituksen selvittelyä ja yleisesti työnkulkuprosessien kehittämistä. 

 

 2. Melu lääkintälaitteiden kuittaamattomista hälytyksistä aiheuttaa stressiä. Iso osa tänä päivänä potilashuoneissa käytettävistä lääkintälaitteista hälyttää vain paikallisesti. Voidaan kuitenkin yleistää, että ainakin kaikki modernit lääkintälaitteet tarjoavat mahdollisuuden hälytystietojen välittämisen joko sarja- tai IP-protokollalla. Tieto hälytyksistä tulisikin välittää älykkäästi hoitajien mobiilaitteisiin, jottei aiheuteta hoitajille hälytysturtumusta. ECRI-instituutti (riippumaton ja puolueeton organisaatio, jonka tehtävänä on parantaa potilasturvallisuutta) on listannut hälytysturtumuksen yhtenä terveydenhuollon suurimpana teknologialähtöisenä ongelmana viimeiset neljä vuotta (1).

3. Yleiskatsauksen saaminen useista laitteista on hankalaa. Terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat ratkaisun, joka mahdollistaa tarvittavien tietojen saatavuuden tarvittaessa niin työasemilla kuin mobiilisti. 

Tiedolla johtaminen ei minun mielestäni ole aina Big data -keskeistä. Tietoa on monessa paikassa ja olennaista on saada oikea tietoa oikealle henkilölle oikeaan aikaan. Parempaan potilaskokemukseen vaikutetaan monin tavoin uusissa sairaalahankkeissa. Tehokkaiden työnkulkuprosessien, tiedolla johtamisen ja/tai paremmalla tiedolla työskentelyn avulla mahdollistetaan enemmän aikaa potilastyöhön. Hyvä työtyytyväisyys linkittyy aivan varmasti parempaan potilaskokemukseen! 

Uudet sairaalahankkeet Suomessa
PDF

Uudet sairaalahankkeet Suomessa - Tiedolla johtaminen

Lataa tästä artikkeli PDF-muodossa

Lähde: (1) ECRI Institute, Top 10 Technology Hazards 2013…2017.