Uudet sairaalahankkeet Suomessa – uusia haasteita?

Ari-Pekka Tenko
Dicrector, Sales at Ascom Oy - Healthcare workflow solutions specialist.

Kiire on hoitajien merkittävin työssään kohtaama ongelma. Helpoin ratkaisu olisi lisätä henkilökuntaa. Se ei kuitenkaan ole mahdollista – budjetit ovat tiukkoja ja esim. erikoissairaanhoidossa henkilöstökulut voivat olla yli 50 % sairaalan toimintakuluista(1). Ikävä kyllä tänä päivänä keskustellaan usein jopa siitä, täytetäänkö lain asettamat minimihoitajamäärät potilasta kohden.

Mitä yhteistä on Suomen uusissa sairaalahankkeissa? Yksi ilmiselvä trendi on yhden hengen potilashuoneet, joilla voidaan parantaa potilaiden viihtyvyyttä ja yksityisyyttä. Hienoa! Ratkaisu parantaa myös hoitajien työoloja; liikkuminen huoneessa helpottuu vähentäen työtapaturmia, potilaiden sijoittelu on joustavampaa ja infektioiden leviämistä kyetään estämään entistä paremmin.

Entäpä haasteet? Saavuttavatko kutsut ja ilmoitukset lääkintälaitehälytyksistä hoitajan? Kykeneekö potilas itse tekemään hoitajakutsun, perinteisestihän apu on tarvittaessa saatu ”huonekaverilta”? Yhden hengen potilashuoneiden myötä myös huomattavasti pidentyneet käytävät vaikeuttavat hälytysten kuulemista ja näin hälytyksiin reagoimista. Toivotaan, että uudistuksen haittapuolena ei synny uutta käsitettä ”Näkymättömät potilaat”!

Haasteiden voittamiseksi tehdään valvontaratkaisuja, jotka tarvittaessa tuottavat hälytyksen. Lisääntyvät hälytykset eivät kuitenkaan lisää turvallisuutta. ECRI-instituutti (riippumaton ja puolueeton organisaatio, jonka tehtävänä on parantaa potilasturvallisuutta) on listannut hälytysturtumuksen yhtenä terveydenhuollon suurimpana teknologialähtöisenä ongelmana viimeiset neljä vuotta. ECRI suosittelee erityisesti sitä, että kutsut ja hälytykset tulee välittää hallitusti ja prosessit ja varajärjestelmät tulee olla kunnossa(2). Juuri näihin haasteisiin me Ascomilla haluamme tarttua. Sairaalan viestintäratkaisut ovat Ascomin ydintoimintaa!

Lähteet:
(1) Tilastokeskus, Työvoimakustannukset (2) ECRI Institute, Top 10 Technology Hazards 2013…2017.