Ympäristölupauksille vaaditaan myös näyttöä

Ostopäätöksiä tehdessään yhä useampi yritys kiinnittää huomiota laadun lisäksi siihen, miten tuotteita ja palveluja tarjoava yritys suhtautuu ympäristövastuuseen. Pelkät sanat eivät enää riitä, sillä puheille vaaditaan nyt myös luotettavasti todennettua näyttöä.

Ympäristöasioiden huomioon ottaminen nivoutuu yhä tiukemmin osaksi yritysten liiketoimintaa. Ascom Oy:n laatu- ja ympäristöpäällikkö Valtteri Välimäen mukaan niin sanotun viherpesun aika alkaa olla lopullisesti ohi – lupausten sijaan halutaan konkreettista näyttöä ympäristön kuormitusta vähentävistä toimista.

– Ympäristövastuussa on kyse ympäristövaikutusten tunnistamisesta ja niiden hallinnasta.

Yrityksen pitää tiedostaa, minkälaisia ympäristövaikutuksia sen toiminnasta aiheutuu, ja asettaa selkeät tavoitteet ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Tavoitteita ja niiden toteutumista pitää myös seurata ja arvioida säännöllisesti. Ascomissa näin on toimittu jo pitkään, Välimäki kertoo.

ascom-image-

– Yhä useampi asiakas edellyttää, että ympäristöystävällisyys kattaa tuotteen koko elinkaaren ja että se voidaan myös luotettavasti osoittaa. Tämä vaatii yrityksen ulkopuolisen, akkreditoidun toimijan tekemää säännöllistä arviointia. Ascom Oy:n ympäristöjärjestelmälle myönnetty ISO 14001 -sertifikaatti on osoitus siitä, että otamme ympäristöarvot huomioon suunnitellusti kaikessa toiminnassamme, hän lisää.

ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli. Yrityksen ympäristöjärjestelmän ISO 14001 -standardin mukainen sertifiointi vahvistaa, että ympäristöasioihin suhtaudutaan yrityksessä tavoitteellisesti ja kunnianhimoisesti. ISO 14001 sertifioitujen yritysten toimintamallit ympäristöasioissa ovat samankaltaiset kaikkialla maailmassa.

ascom-image-
ascom-image-

Vihreitä valintoja

Välimäen mukaan Ascomin ympäristöjärjestelmä on yksi johtamisen työkaluista, joka auttaa hallitsemaan ympäristöasioiden suunnittelua, ohjaamista, kehittämistä ja seurantaa. 

– Ascom on kansainvälinen konserni, jonka ympäristöpolitiikan suuntaviivat määrittelee konsernin ylin johto Sveitsissä. Tuotteidemme pitää täyttää lain, viranomaisten ja asiakkaiden vaatimukset, minkä lisäksi edellytetään, että ympäristövaikutukset otetaan huomioon kaikessa tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvässä toiminnassa, Välimäki luettelee.

Kansainvälisellä konsernilla on toimintaa useissa eri maissa, ja paikalliset toimijat toteuttavat Ascomin yhteistä ympäristöpolitiikkaa omista lähtökohdistaan. Kaikki sertifioidut toimijat raportoivat taloudellisen kehityksensä lisäksi säännöllisesti ympäristötavoitteidensa toteutumisesta.

– Tuotteita valmistavien yritysten aiheuttama välitön ympäristökuormitus eroaa tuotteita myyvien yritysten ympäristökuormituksesta. Yritys voi itse parhaiten vaikuttaa oman toimintansa aiheuttamaan suoraan kuormitukseen ja siihen, miten sitä hallitaan. Yritys voi vaikuttaa ympäristöasioihin myös välillisesti tekemällä työtä ympäristövastuullisten kumppanien kanssa. Päämääränämme on ympäristövaikutusten minimointi – konsernin yhteinen ympäristöpolitiikka ohjaa jokaisen ascomilaisen toimintaa kaikkialla, Välimäki sanoo. 

Ascom Oy:n sertifioidun ympäristöjärjestelmän avulla kehitetään ja seurataan Suomeen sijoittuvan toiminnan ympäristöystävällisyyttä ja sitä edistävien toimien vaikuttavuutta.

– Tarkkailemme liikkumisesta, logistiikasta ja toimitilojen ylläpidosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia säännöllisesti. Mietimme hyvin tarkkaan, onko syytä lähteä tien päälle vai voidaanko päästöjä vähentää turvautumalla etäyhteyksiin. Jopa 90 prosenttia järjestelmien ylläpitoon liittyvistä työpyynnöistä voidaan suorittaa etäyhteyksiä hyödyntäen.

Välimäen mukaan Ascom Oy hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös ympäristöystävällisiä logistiikkapalveluja ja seuraa tilojensa käyttöastetta. 

– Etätöiden yleistyttyä on järkevää miettiä muun muassa sitä, ovatko toimitilat tarkoituksenmukaisesti mitoitetut. Lisäksi tietysti huolehdimme elektroniikkaromun   asianmukaisesta kierrätyksestä ja siihen liittyvästä raportoinnista sekä pakkausmateriaalien kierrättämisestä. 

– Olemme sitoutuneet tekemään vihreitä valintoja ja arvioimaan toimiemme vaikuttavuutta, koska haluamme kantaa vastuuta yhteisestä ympäristöstämme ja vastata asiakkaidemme odotuksiin, Välimäki sanoo.


Lisätietoja: Valtteri Välimäki, laatu- ja ympäristöpäällikkö valtteri.valimaki@ascom.com