Digistat ICU

Digistat ICU on suunniteltu automatisoimaan potilashoidon prosesseja sairaaloiden teho-osastoilla, joilla toiminta on usein vaativaa ja monimutkaista. Lääkärit saavat käyttöönsä manuaalisesti syötetyt tiedot ja lähes reaaliajassa lääkintälaitteista ja -järjestelmistä (mm. HIS, ADT ja laboratorio) kerätyt tiedot. Tämä puolestaan auttaa hoitohenkilöstöä ja hoitajia parantamaan työn sujuvuutta ja tehokkuutta. 

Digistat ICU tarjoaa erityisesti teho-osastoille kehitettyjä ratkaisuja, edistyksellistä teknologiaa ja työkaluja tulosten hallintaan. Se on suunniteltu parantamaan henkilöstön tuottavuutta, kustannusten hallintaa ja potilashoitoa.

ascom-image-

Tärkeimmät ominaisuudet ja edut

Sopii erityyppisille teho-osastoille

Digistat ICU on erittäin joustava ratkaisu, joka soveltuu kaikentyyppisille teho-osastoille, olipa potilaina sitten vastasyntyneitä tai aikuisia.

Digistat ICU:lla voidaan automatisoida aktiviteettien dokumentointi osastolla ja näin edesauttaa tilojen tehokasta käyttöä ja toiminnan asianmukaista valvontaa. Järjestelmä on suunniteltu osaston hoitohenkilöstön sekä hallinnon työntekijöiden tarpeiden pohjalta ja sisältää työkaluja kaikille sidosryhmille. Se täyttää siksi yleisimmät tarpeet, jotka liittyvät osaston aktiviteettien ihanteelliseen hallintaan.

Digitalisoinnin tuloksia:

 • potilaan kliinisten tietojen tallennus
 • lääkemääräysten ja toimien sähköinen hallinta
 • lääkkeidenannon sähköinen dokumentointi
 • lääkkeidenantoon liittyvien prosessien toteuttaminen ja työkalujen käyttö hoitopaikalla
 • yhteydet potilasvalvontalaitteisiin vitaalitietojen automaattista ja täydellistä dokumentointia varten
 • vakavuusasteen pisteiden laskeminen
 • infektioiden hallinta
 • päivittäisen nestetasapainon määrittäminen
 • raporttien luominen tulosten ja osaston tavoitteiden pohjalta
 • osaston tilastot.
ascom-image-

Yksi tietolähde

Digistat ICU kerää ja prosessoi tietoja eri lähteistä ja yhdistää ne digitaalisiin potilastietoihin. Tiedot tuodaan lääkärien saataville selkeässä ja helposti haettavassa muodossa. Ratkaisu mahdollistaa seuraavien tietojen automaattisen hallinnan: tiedot lääkintälaitteista, manuaalisesti syötetyt parametrit, diagnostiset tiedot (laboratoriosta), demografiset tiedot, potilaan käynnit, potilaan sairauskertomukset, vakavuusasteen pisteet, diagnostiset kuvat (esim. endoskopia) ja nykyisiin hoitoihin liittyvät tiedot.

Tiedot potilaan lääkintälaitteista lähes reaaliajassa

Ascom kehittää itse kaikki lääkintilaitteiden integrointiin tarkoitetut ajurit. Tiedot  muun muassa valvontalaitteista, hengityskoneista, infuusiopumpuista ja verikaasujen analysaattoreista saadaan lähes reaaliajassa. Ne järjestetään ja esitetäänkäyttäjän määrittäminä taulukoina kliinisen työnkulkun hallinnan tueksi. Tiedot voidaan kerätä ja varmentaa automaattisesti tietojen luotettavuuden takaamiseksi.

Hallinta potilaspaikalta ja keskitetysti

Digistat ICU on mahdollista saada sekä kansliaan että potilaspaikalle. Mukana kulkevat tiedot voivat auttaa tehostamaan hoitajien työnkulkuja ja tietojen yhdistämistä oikeaan potilaaseen. Kiinteillä asemilla hoitotyöntekijöillä on näkymä useisiin potilaspaikkoihin (esim. 20 potilasta yhdelllä näytöllä) taulukkonäkymästä, jossa esitetään yhteenveto tilanteesta ja vitaalitiedoista, aktiivisista infuusioista, suunnitelluista ja tehdyistä hoidoista sekä laitteiden tiloista. 

Räätälöidyt kansiot

Digistat ICU sisältää määritystyökalun, jossa on nopea ja kattava käyttöliittymä. Sen avulla voidaan luoda räätälöityjä määrityksiä seuraaville erikoisaloille: yleinen tehohoito, lasten tehohoito, vastasyntyneiden tehohoito, postoperatiivinen tehohoito ja neurokirurginen tehohoito. 

Potilaiden hoitosuunnitelmat

Potilaiden integroitavat hoitosuunnitelmat sisältävät sekä lääkityksen että hoitotoimet. Lääkärit laativat hoitosuunnitelman ja valvovat sen toteutumista. Suunnitelmaan luodaan aikataulu, joka sisältää luettelon hoitohenkilöstön tehtävistä. Toimet voidaan kuitata suoritetuiksi intuitiivisessa, kosketusnäyttöön perustuvassa graafisessa käyttöliittymässä. Hoitoon liitetyt tiedot voidaan yhdistää lääkintälaitteista kerättyihin tietoihin, jolloin niitä voidaan verrata keskenään.

Kliiniset kirjaukset

Lääkärit, hoitajat ja konsultit pitävät yhteistä kirjaa, johon merkitään laatijan ammatillinen rooli ja huomautuksen tyyppi selkeillä värikoodeilla. Esimääritetyt tekstit, sairauskertomusten automaattinen tuonti, välitön pääsy kansion muihin toimintoihin ja käyttöliittymän työkalut helpottavat lääkärien ja hoitajien työtä.

Pisteiden laskenta

Digistat ICU voi laskea pisteet ja dokumentoida ne potilastietoihin tallentamiensa tietojen perusteella. Pisteet voidaan laskea tarvittaessa tai aikataulutetusti. Lääkärit voivat käyttää laskettuja pisteitä arvioidensa pohjana. Osa asteikoista on määritetty valmiiksi ja niihin lukeutuvat: Apache II, TISS 28, SAPS II, NEMS, SOFA, RTS, Euroscore, Higgins, 0 MPM, MPM 24, GCS, APS, Apgar, NMI, NIPS ja PIPP. Sairaala voi luoda myös itse määrittelemiään uusia algoritmeja.

Postoperatiiviset teho-osastot ja heräämöt

Kirurgisen toimenpiteen jälkeen potilas siirretään heräämöön tai teho-osastolle, jossa hänen tilaansa seurataan erilaisten lääkintälaitteiden avulla. Digistat voi kerätä ja tallentaa lääkintälaitteiden tietoja automaattisesti ja yhdistää ne pisteisiin, käynnissä oleviin hoitoihin sekä osastokohtaisiin postoperatiivisiin indikaatioihin tarjoten siten käyttöön saumattoman datavirran. 

Lisätiedot

Digistat in Trento hospital ICU department
PDF

Digistat Trenton sairaalan teho-osastolla

Asiakastarina EHealth-julkaisussa

Aiheeseen liittyvät tuotteet

Ascomin tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen saatavuus, kokoonpano ja tekniset tiedot voivat vaihdella maittain. Lisätietoja saat lähimmältä Ascomin edustajalta.