Digistat® Wearables & Vitals jatkuvaan potilaan voinnin seurantaan

Puettavilla lääkintälaitteitteilla (wearables) ja Ascom Digistat lääkintälaiteratkaisulla voidaan potilaiden voinnin seurantaa ja siihen liittyvää dokumentointia tukea ja sujuvoittaa sekä akuuttihoidossa että vuodeosastoilla. Ratkaisun avulla voidaan valvoa  tarvittavia potilaan vitaalielintoimintoja ja näin mahdollistetaan potilaan aktivoiminen turvallisesti itsenäiseen liikkumiseen sairaalahoidon aikana.

 

ascom-digistat-wearables-ja-vitals-02129-01-fi.pdf
PDF

Lataa esite ja lue lisää!

Kokonaisvaltaiset hyödyt

Potilaan tilan muutosten tunnistaminen varhaisessa vaiheessa nopeuttaa tarvittavien, potilaan elintoimintoja tukevien hoitotoimenpiteiden suorittamista, lyhentää hoitojaksojen pituutta ja parantaa hoitotuloksia.

 

ascom-image-
ascom-image-