Digistat SIS

Digistat-leikkaustietojärjestelmä (SIS) on kattava ratkaisu leikkausosaston henkilöstön jokaisen jäsenen tarpeisiin.

Se helpottaa kirurgisiin toimenpiteisiin liittyvien työnkulkujen hallintaa.

Ratkaisu voi kehittää kirurgisia työnkulkuja merkittävästi aina aikatauluista leikkaussalien suunnitteluun, anestesiasta leikkauksen dokumentointiin ja varaston hallinnasta ihanteelliseen resurssien  käyttöön.

Intuitiivisella käyttöliittymällä ja kosketusnäytöllä varustettu Digistat SIS -ratkaisu voi pienentää kustannuksia ja auttaa parantamaan tehokkuutta ja tuloksia.

Digistat SIS on luokan I lääkintälaite EU/EFTA-alueella lääkintälaitedirektiivin mukaan (93/42/ETY, tarkistettu versio).

 

ascom-image-

Tärkeimmät ominaisuudet ja edut

Leikkauslistojen suunnittelu ja hallinta

Digistat SIS mahdollista leikkausten suunnittelun ja organisoinnin intuitiivisen ja helppokäyttöisen ohjelmiston avulla. Se tarjoaa työkalut ja opastusta työnkulkujen kokonaisvaltaiseen hallintaan. Kaiken voi suunnitella helposti aikataulujen ja kiireellisyyden mukaan leikkauslistoista ja toimenpiteistä alkaen.

Anestesiologiset tiedot

Digistat SIS tarjoaa anestesiologeille monia työkaluja potilashoidon  dokumentointiin. Anestesiologinen prosessi on suunniteltu kansallisten ohjeiden mukaan ja kattaa toimet ennen toimenpidettä, sen aikana ja sen jälkeen. Anestesiaa edeltävä käynti voidaan räätälöidä osaston ja potilaan tarpeisiin sen mukaan, onko kyseessä esimerkiksi elektiivinen toimenpide, hätäleikkaus tai lastenosasto. Anestesiologiset tiedot voidaan täyttää digitaalisesti leikkaussalissa kosketusnäytöillä varustetuissa työpisteissä. Kaikki anestesiatapahtumat järjestetään hierarkkisesti loogisiin ja kronologisiin ryhmiin ja on helppo tunnistaa. Potilaan parametrit kerätään lähes reaaliajassa, esitetään kaavioina ja taulukkoina ja tallennetaan automaattisesti anestesiologisiin tietoihin käyttäjän mahdollisen validoinnin jälkeen. Ascom UMS kehittää lääkintälaitteiden  sisäistä integraatiota. Automaattinen keräys voi lisätä saatavana olevien tietojen määrää, luettavuutta ja luotettavuutta.

Leikkaussalit

Digistat SIS tarjoaa leikkaussaleissa seuraavat toiminnot:

  • Leikkaussalien käytön ja käynnissä olevien toimenpiteiden valvonta. 
  • Aikataulujen uudelleenjärjestely "viime hetken" leikkauksille.
  • Hätätilanteiden hallinnan tuki.
  • Kirurgisten toimenpiteiden aikataulutus ja jaottelu mm. kirurgin, yksikön, osaston ja leikkaussalin mukaan.
  • Erikoisvälineiden hallinta ja seuranta.
  • Useiden toimenpiteiden hallinta.
  • Käyttö leikkaussalissa ilman näppäimistöä tai hiirtä.
  • Leikkaussalien tarkastelu reaaliajassa web-kameran välityksellä.

Leikkaussuunnitelmaa päivitetään  päivän aikana, jotta se heijastelee leikkausten todellista etenemistä ja aikataulumuutoksia, jotka johtuvat esimerkiksi hätäleikkauksista, odotettua pidemmistä leikkausajoista, peruutuksista ja resurssien sijainnista.

Intuitiivinen ja helppokäyttöinen käyttöliittymä mahdollistaa päivittäisten leikkausten aikataulujen muuttamisen jopa eri leikkaussalien välillä "vedä & pudota” -toimintoa käyttämällä.

ascom-image-

Postoperatiiviset teho-osastot ja heräämöt

Toimenpiteen jälkeen potilas siirretään heräämöön tai teho-osastolle, jossa hänen tilaansa seurataan erilaisten lääkintälaitteiden avulla. Digistat voi kerätä ja tallentaa lääkintälaitteiden tietoja automaattisesti ja yhdistää ne pisteisiin, käynnissä oleviin hoitoihin sekä osastokohtaisiin postoperatiivisiin indikaatioihin tarjoten siten käyttöön saumattoman datavirran. 

Osaston tilastot

Digistat SIS -ratkaisun mukana tulee tilastoja ja raportteja tuottava tietojen hallintajärjestelmä, joka perustuu visuaalisiin työkaluihin ja on käyttäjän määritettävissä. Raportit voivat sisältää erilaisia kaavioita, taulukoita, listoja ja pivot-taulukoita.  Ne voidaan määrittää helposti saatavana olevien työkalujen avulla tarjoamaan erityyppisiä kokonaistuloksia.  Erityisessä työpöytänäkymässä voidaan valvoa kulutusta (mm. lääkkeet, materiaalit ja proteesit), esittää tuottavuustilastoja (esim. suhteessa tietyntyyppisiin toimenpiteisiin) ja tallennettuihin leikkaustietoihin perustuvia tilastoja (leikkauksen kesto tyypin/kirurgin mukaan), tarkastella leikkaussalien käyttöastetta ja tunnistaa mahdollisia kehityskohteita. Kirurgisten työnkulkujen aikana kerättyjä tietoja voidaan käyttää raporteissa, jotka voivat auttaa sairaalan johtoa tehostamaan toimintaa.

ascom-image-

Varastonhallinta

Digistat mahdollistaa käytettyjen materiaalien ja kustannusten yhdistämisen oikeaan potilaaseen koko kirurgisen prosessin ajan. Tämä lisää laskujen ja laskelmien nopeutta ja luotettavuutta.  Suunniteltuja toimenpiteitä ja hoitoja sekä suunnitelmiin kuulumattomien resurssien käyttöä analysoimalla Digistat voi myös ennustaa materiaalitarpeita ja auttaa siten takaamaan niiden saatavuuden leikkauksia ja hoitoa varten. Järjestelmä on suunniteltu lääkekeskuksen työntekijöille ja hoitajille. Lääkekeskuksia hyödyttävät täyttötoiminnot (vaunuille ja kaapeille), reaaliaikainen varastonhallinta, päivittäiset materiaalisuunnitelmat ja vanhenemispäiviin ja varastosta loppumiseen liittyvät toiminnot.  Työkalujen avulla hoitajat voivat valita käyttöön sekä suunnitelmaan kuuluvia että siihen kuulumattomia materiaaleja. Materiaalien hallinta perustuu viivakoodien tai RFID-tunnisteiden käyttöön, mikä edistää tallennettujen tietojen virheettömyyttä. Materiaalien käyttö kirjataan suoraan leikkaussalissa. Koska leikkaussali on yhdistetty kulloinkin käynnissä olevaan toimenpiteeseen, salissa käytetyt materiaalit yhdistetään automaattisesti kyseiseen toimenpiteeseen, potilaaseen ja leikkaavaan yksikköön. Digistat voi yhdistää kunkin toimenpiteen vakiomuotoiseen leikkauspakettiin, joka sisältää lääkintälaitteet ja välineet (materiaalit, lääkkeet, instrumentit, lakanat jne.). Tämä edistää materiaalien käytön suunnittelua. Käyttäjä voi muokata oletuslistaa ennen leikkausta kulloiseenkin toimenpiteeseen sopivaksi. Leikkauksen jälkeen käyttämättömät
materiaalit palautetaan lääkekeskukseen ja kirjataan.

Tukiasiakirjat

Digistat in Rizzoli OR department
PDF

Digistat in Rizzoli OR department

EHealth magazine case history
Digistat SIS in Rizzoli hospital
PDF

Digistat SIS in Rizzoli hospital

Tecnica Ospedaliera magazine case history
Digistat in Cuneo hospital OR department
PDF

Digistat in Cuneo hospital OR department

Tecnica Ospedaliera magazine case history

Aiheeseen liittyvät tuotteet

Ascomin tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen saatavuus, kokoonpano ja tekniset tiedot voivat vaihdella maittain. Lisätietoja saat lähimmältä Ascomin edustajalta.