Älykäs huominen

Pääkirjoitus – Ascom News 2023

Terveysteknologiaan keskittyvä globaali ICT-ratkaisujen toimittaja kalskahtaa korvaan kovana ja kaukaisena Piilaakson tuontituotteena. Päällimmäinen mielikuva saattaa kuitenkin johtaa harhaan, sillä teknologian perimmäinen tarkoitus on mahdollistaa hyvä ja inhimillinen hoito. 

18. tammikuuta 2023

Kaiken keskiössä on potilas ja hänestä huolehtiva hoitotiimi.
Iina Eshed
Päätoimittaja

Teknologiset ratkaisut tukevat myös moniammatillista yhteistyötä. Sujuva tiimityö edellyttää erilaisten työnkuvien merkityksen ymmärtämistä ja kaikkien ammattitaidon arvostamista. Helsingin yliopiston verisuonikirurgian professori Maarit Venermo kertoo sivulla 20 elävän esimerkin hoitohenkilökunnan välisen yhteistyön merkityksestä tilanteessa, jossa minuuteilla on merkitystä. 

Älykäs teknologia on avainasemassa, kun ratkaisemme aikamme suurimpia terveydenhuollon ongelmia. Teknologialla ei kuitenkaan voida korvata ihmisten ammattitaitoa, vaan sillä vapautetaan ihmisresursseja työhön, jota teknologialla ei pystytä korvaamaan. Hyvän hoidon turvaamiseksi älykkään terveysteknologian hyödyntäminen on välttämätöntä – tai kuten hoitotyön professori Mari Kangasniemi kiteyttää sivulla 10, ”teknologia on inhimillisen hoidon edellytys”. 

Toivotetaan siis teknologia tervetulleeksi osaksi hoitotyötä!

Turussa 5.1.2023 

Iina Eshed, päätoimittaja
Markkinointi ja viestintä


Kuva: Roni Lehti

Kaikki ajankohtaiset artikkelit