Ascom Healthcare Platform on suunniteltu asiakkaan näkökulmasta

Sairaaloiden arki ei enää pyöri ilman älykästä teknologiaa. Ratkaisujen tekniset tiedot ovat tärkeitä, mutta hoitohenkilöstöä kiinnostaa ensisijaisesti lopputulos: miten teknologialla voidaan helpottaa heidän työtään. Tämä näkökulma on otettu myös Ascom Healthcare Platformin ja siihen liittyvän viestinnän lähtökohdaksi.

16. tammikuuta 2023

Pyrimme katsomaan asioita yhä tarkemmin asiakkaidemme silmin.
Kari Narva
Maajohtaja, Ascom

Lopputulos ratkaisee

Narva muistuttaa, että edistyksellisinkin teknologia on turhaa, jos se ei tuota toivottuja hyötyjä.

– Meillä on neljä tärkeää päämäärää, jotka kumpuavat sairaaloiden omista tavoitteista. Meidän pitää pystyä tarjoamaan sairaaloille ratkaisuja, joiden avulla ne voivat parantaa hoitotuloksia, tarjota parempia potilaskokemuksia, tukea hoitohenkilöstön hyvinvointia ja hallita hoidon kustannuksia, Narva luettelee.

Jotta näissä tavoitteissa onnistuttaisiin, Ascom on kehittänyt Ascon Healthcare Platformiin seitsemän ratkaisua erityisesti akuuttihoidon tarpeisiin. Ratkaisut on luokiteltu seuraavasti: työpaikan ja henkilöstön turvallisuus, hoidon koordinointi, vastuutiimien hallinta, älykkäät hoitajakutsujärjestelmät, kliininen seuranta ja hälytysten hallinta sekä hiljaiset hälytykset ja kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmä. 

– Näiden kaikkien ratkaisujen tuomia hyötyjä voidaan tarkastella sekä kliinikkojen, it-ammattilaisten että sairaalan johdon näkökulmasta. Hyödyt konkretisoituvat eri ammattilaisille eri tavoin, ja niihin voi perehtyä tarkemmin muun muassa verkkosivuillamme, Narva sanoo.

Jotta lopputulos olisi paras mahdollinen, ratkaisujen suunnittelu ja toteutus tehdään aina tiiviissä yhteistyössä Ascomin, asiakkaana olevan sairaalan ja hoitotyön ammattilaisten kanssa. 

– Nyt meillä on vakioidut ratkaisumallit, joita voidaan edelleen hienosäätää yhdessä loppukäyttäjien kanssa. Sairaalan tarpeet vaihtelevat yksiköittäin, joten jonkinasteista räätälöintiä tarvitaan aina.

Koulutuksiin panostettava riittävästi

Ratkaisujen hienosäätö on osa toiminnallista suunnittelua, jota Ascomin kliiniset asiantuntijat tekevät yhdessä hoitohenkilöstön kanssa.

– Olemme saaneet paljon kiitosta kliininen asiantuntija -konseptistamme. Asiantuntijoillamme on taustallaan sairaanhoitajakoulutus, joten he puhuvat hoitohenkilöstön kanssa samaa kieltä. He tuntevat sekä hoitotyön haasteet että ratkaisujemme ominaisuudet, joten he hahmottavat nopeasti, minkälaisilla ratkaisuilla päästään parhaaseen lopputulokseen, Narva kertoo.     

Ratkaisujen käytettävyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Tavoitteena on, että ne näyttäytyvät käyttäjille selkeinä ja loogisina.

– Tästä huolimatta tarvitaan tietysti myös käyttäjäkoulutuksia, jotka ovat keskeinen tekijä siirryttäessä uuteen viestintäjärjestelmään – on erittäin tärkeää, että niille varataan riittävästi aikaa.   

Tärkeää on myös projektin jälkihoito, jonka aikana varmistetaan, että kaikki toimii suunnitellusti. Mahdollisia puutteita hiotaan vielä tässäkin vaiheessa, ja tarvittaessa voidaan järjestää myös niin sanottuja pop up -koulutuksia.

– Kliinisen asiantuntijan tehtävänä on varmistaa, että asiakas saa ratkaisusta käyttöönsä täyden hyödyn. Yhteistyö asiakkaan kanssa jatkuu vielä käyttöönottovaiheen jälkeenkin, sillä tarvittaessa tarjoamme asiakkaillemme 24/7-tukipalveluita. Uuden viestintäjärjestelmän jokainen vaihe – suunnittelu, toteutus, koulutus ja tuki – vaatii avointa ja tiivistä yhteydenpitoa osapuolten kesken. Paras lopputulos rakennetaan aina yhdessä, Narva sanoo.


Kuva: Roni Lehti

Kaikki ajankohtaiset artikkelit