Hajanaisesta viestinnästä hallittava kokonaisuus

Sairaalassa tiedon pitää kulkea sujuvasti ja tietoturvallisesti niin kollegoiden, hoitotiimin, ammattiryhmien kuin eri osastojenkin välillä – mutta miten sirpaleisesta viestinnästä luodaan hallittu kokonaisuus? Tähän haasteeseen vastaa Ascom Unite Collaborate -ohjelmisto, joka yhdistää sairaalassa työskentelevät ammattilaiset toisiinsa.

A female nurse in scrubs is looking at her cell phone
15. elokuuta 2023

Sairaalan arkea pyöritetään lukuisten ammattilaisten voimin. Jokainen sairaalakäynti on moniammatillisen yhteistyön tulos ja vaatii onnistuakseen tehokasta tiedonkulkua sekä selkeitä viestintätapoja. 

– Hoitajan täytyy tarvittaessa saada yhteyttä esimerkiksi toisiin hoitajiin, lääkäreihin, laitoshuoltajaan, lääkintävahtimestariin tai välinehuoltoon. Viestintä on kuormittavaa ja sekavaa, jos käytössä on liian paljon kommunikointitapoja ja -välineitä, kertoo Ascomin kliininen asiantuntija Mila Hildén.

Pitkään sairaanhoitajana työskennellyt Hildén tuntee sairaalamaailman viestinnän ongelmakohdat – mutta tietää myös, miten niitä voidaan ratkoa. Hildénin mukaan Ascomin Unite Collaborate -ohjelmiston avulla monitahoisestakin viestinnästä saadaan hallittu kokonaisuus. 

– Viestintä virtaviivaistuu ja helpottuu, kun yhdellä sovelluksella voi viestiä sekä yksittäiselle kollegalle että laajemmalle ryhmälle – yli ammattiryhmä- ja osastorajojen. Työntekijän ei siis tarvitse olla monen sovelluksen loukussa, vaan hän saa hoidettua kaiken kootusti yhden sovelluksen kautta. Ohjelmistoa voi käyttää niin mobiililaitteilla, tableteilla kuin työasemillakin, joten se on aina käden ulottuvilla.

Yhteistyö sujuvammaksi

Yksi Unite Collaboraten suurimmista eduista on Hildénin mukaan se, että ohjelmisto tekee hoitohenkilöstön ja muiden ammattiryhmien välisen yhteistyön aiempaa helpommaksi. Toimiva viestintä sujuvoittaa työnkulkua esimerkiksi silloin, kun potilasta siirretään leikkaussalista heräämöön.

– Hoitaja voi leikkaussalista lähettää mobiililaitteellaan ryhmäviestin siitä, että potilaan leikkaus on ohi. Näin esimerkiksi laitoshuolto, lääkintävahtimestari ja välinehuolto tietävät tulla valmistelemaan salin seuraavaa leikkausta varten, ja tarvittaessa he voivat myös vastata viestin lähettäneelle hoitajalle. Viesti lähtee tietysti myös heräämöön, josta voidaan kertoa jo valmiiksi, mille paikalle potilas voidaan siirtää, Hildén havainnollistaa.

Hildén nostaa esille myös kaksisuuntaisen kommunikaation, jolla voidaan välttää esimerkiksi väärinymmärryksiä tai tietokatkoja. 

– Jos tieto valmisteltavasta leikkaussalista menee laitoshoitajalle vain tehtäväkutsupainikkeella, hoitaja ei saa kuittausta viestin ja tehtävän vastaanottamisesta. Unite Collaboraten avulla keskustelun osapuolet voivat esimerkiksi kysyä tarkentavia kysymyksiä tai kertoa lisätietoja, mikä edistää tilannetietoisuutta.

Hildénin mukaan ohjelmisto mahdollistaa erilaisten tiimien ja vastaanottajaryhmien luomisen ja muokkaamisen tarpeiden mukaan. Hoitaja voi viestiä samanaikaisesti esimerkiksi potilaan koko hoitotiimille. Hoitajan ei tarvitse käyttää aikaansa selvittääkseen ja informoidakseen hoitotiimin jäseniä erikseen, vaan viesti lähtee automaattisesti oikeille henkilöille. Potilaskeskeistä viestintää ja tilannetietoisuutta lisää myös se, että viestihistoria näkyy koko hoitotiimille.

– Viestejä voidaan lähettää myös yksittäisten työntekijöiden välillä. Lisäksi perinteiset puhelut ovat totta kai mahdollisia, Hildén tarkentaa. 

Viestintä virtaviivaistuu ja helpottuu.
Mila Hildén
Kliininen asiantuntija, Senior, Ascom
A nurse and patient in a hospital bed looking at a monitor

Enemmän aikaa, vähemmän kuormitusta

Hildén muistuttaa, että toimivalla viestinnällä voidaan säästää merkittävästi aikaa – ja vapauttaa sitä tärkeämpiin työtehtäviin. Unite Collaboraten ansiosta aikaa ei tarvitse tuhlata esimerkiksi oikean puhelinnumeron tai kollegan etsimiseen.

– Ohjelmistoon voidaan määrittää myös valmiiksi erilaisia viestejä. Näin hoitajan ei tarvitse kiireen keskellä naputella viestiä, vaan hän voi vain valita tilanteeseen ja vastaanottajaryhmälle sopivan viestin ja lähettää sen eteenpäin. 

Aikaa säästyy myös siinä, ettei hoitaja turhaan yritä tavoitella esimerkiksi sillä hetkellä kriittistä hoitotoimenpidettä suorittavaa kollegaansa tai kokouksessa olevaa osastonhoitajaa.

– Työntekijä voi aktivoida omaan mobiililaitteeseensa Varattu-tilan sekä määrittää ajankohdan, jolloin hän on jälleen tavoitettavissa. Näin hänen kollegansa tietävät heti tavoitella tarvittaessa toista henkilöä, eikä aikaa kuluu turhaan odotteluun ja epätietoisuuteen, Hildén selittää.

Myös työn turhat keskeytykset vähenevät, kun viestit voidaan osoittaa oikealle henkilölle tai kohderyhmälle. Ilman toimivaa viestintäjärjestelmää sairaaloissa voidaan joutua hyödyntämään esimerkiksi kuulutusjärjestelmää.

– Melualtistus sekä työn turhat keskeytykset kuormittavat. Sen vuoksi on tärkeää, että viestejä voi kohdentaa tehokkaasti oikeille henkilöille ja ottaa käyttöön myös hiljaiset hälytykset, Hildén sanoo. 

Vaikutukset näkyvät myös potilaalle

Toimivan viestinnän myötä tehostuva tilannetietoisuus on tärkeää potilasturvallisuuden kannalta. Hildénin mukaan sujuvat viestintäkäytänteet näkyvät suoraan myös potilaalle – hoitajalla on enemmän aikaa olla läsnä potilaan luona, kun viestintäsovellus kulkee koko ajan hoitajan taskussa mukana. 

– Hoitajan ei tarvitse poistua potilaan luota viestejä lähettääkseen ja vastaanottaakseen. Tämän ansiosta myös muut potilaat voivat saada nopeammin hoitoa, kun hoitaja pystyy nopeasti mobiililaitteellaan vastamaan esimerkiksi kollegaltaan saamaansa kysymykseen.

Hildénin mukaan potilaan kannalta tärkeä seikka on myös tietoturvallisuus. Unite Collaboratessa viestien tiedonsiirtoon käytetään salattua protokollaa eli viestit eivät koskaan siirry sairaalan verkon ulkopuolelle.

– On erittäin tärkeää, että viestintä on tietoturvallista, hän toteaa.

Työn turhat keskeytykset vähenevät.
Mila Hildén
Kliininen asiantuntija, Senior, Ascom
Kaikki ajankohtaiset artikkelit