Hoitoalan opiskelijat arvostavat tiimityötä ja hyvää työporukkaa

Hoitoala houkuttelee edelleen opiskelijoita, joita kiinnostaa alan monipuolisuus ja mahdollisuus ihmisläheiseen työhön. Odotuksissa työelämää kohtaan korostuu erityisesti työyhteisön merkitys. 

Iida Virtanen, 18 ja Kati Tiitinen, 34

Iida Virtanen, 18

Iida opiskelee perustason ensihoitajaksi Turun ammatti-instituutissa ja valmistuu toukokuussa 2023. 

Mikä sai sinut hakeutumaan nimenomaan ensihoitajaksi?

– Olen aina halunnut ihmisläheiseen ammattiin. Haluan auttaa ihmisiä, ja ensihoitajana saan olla ensimmäinen, joka tulee apuun. Varmasti perhetaustakin vaikutti ammatinvalintaan, sillä äitini on sairaanhoitaja ja isäni on ensihoidon kenttäjohtaja ja alan opettaja.

Vastasiko ensimmäinen opiskeluvuosi odotuksiasi?

– Ensimmäinen vuosi oli yllättävän teoriapainotteista. Olin odottanut, että olisimme päässeet harjoittelemaan ensihoidon tilanteita nopeammin, mutta liikkeelle lähdettiin perusasioista. Ensimmäisenä vuonna käytiin läpi esimerkiksi työergonomiaan liittyviä asioita. Toisena opiskeluvuonna olemme siirtyneet harjoittelemaan enemmän oikeita tilanteita. Harjoittelemme muiden opiskelijoiden kanssa hoidollisia tehtäviä, ja tuntuu, että olen tekemällä oppinut paljon lisää. 

Mitkä asiat jännittävät tulevassa ammatissa?

– Tässä työssä tulee väistämättä eteen hetki, jolloin kohtaa ihmisen kuoleman, ja siinä tilanteessa pitää osata kohdata myös omaiset. Vakava onnettomuus voi osua mille tahansa työvuorolle, ja on mahdollista, että on ensimmäisenä paikalla. Totta kai käy mielessä, että mitä jos tämä on se päivä, kun isompi tilanne tulee vastaan. En silti halua jännittää, eikä tämä vaikuta millään tavalla negatiivisesti ajatuksiini tästä työstä.

Olet nyt työharjoittelussa, miltä ala on tuntunut?

– Minulla on työharjoittelu Naantalin terveyskeskuksessa. Harjoittelussa minulla on kaksi nimettyä ohjaajaa. Tulee varma olo, kun ohjaaja katsoo, että toimenpiteet menevät oikein, enkä jää yksin missään tilanteessa. On myös ollut todella kiva tunne, että opiskelija on otettu hyvin mukaan. Olen saanut hyvin tietoa, ja lääkärit ja sairaanhoitajat ovat todella motivoituneita. 

Mitkä ovat vahvuutesi ja mitä odotat tulevalta työpaikaltasi?

– Oma vahvuuteni on potilaiden kanssa kommunikointi ja omaisten huomioiminen. Perushoidolliset toimenpiteet, kuten erilaiset mittaukset, sujuvat myös jo hyvin. Ensihoitajana tehdään tiiviisti töitä työparin kanssa, joten kommunikaatio on onnistuneen työn edellytys. Ensimmäiseen vakituiseen työpaikkaani toivon itselleni motivoitunutta ja hyvää työporukkaa, jonka kanssa on kiva tehdä töitä. 

Haluan auttaa ihmisiä, ja ensihoitajana saan olla ensimmäinen, joka tulee apuun.
Iida Virtanen
Ensihoitajaopiskelija, Turun ammatti-instituutti

Kati Tiitinen, 34

Kati opiskelee sairaanhoitajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa, valmistuu toukokuussa 2023.

Mikä sai sinut hakeutumaan sairaanhoitajakoulutukseen?

– Lähdin suoraan 9. luokalta opiskelemaan lähihoitajaksi, ja valmistuin vuonna 2007. Peruskoulusta valmistuessa ihminen on vielä niin nuori, että en tiedä, vaikuttiko valintaani muu kuin halu päästä sosiaalialalle. Tein 10 vuotta töitä vanhusten kotipalvelussa ja pidin työstäni todella paljon. Tuntui, että vanhusten kanssa käyttämäni aika oli arvokasta. Mutta kun vanhusten kotihoidon työsuunnittelu muuttui, en voinut antaa hoidettaville niin paljon aikaa kuin olisin halunnut. Lähdin opiskelemaan sairaanhoitajaksi, koska se mahdollistaa laajemman työnkuvan. 

Vastasiko ensimmäinen opiskeluvuosi odotuksiasi?

– Opiskelussa ei ole kovin suurta eroa verrattuna lähihoitajaksi opiskeluun. Sairaanhoitajana opiskellaan kyllä enemmän esimerkiksi iv-lääkehoidon antamista, mikä taas ei kuulu lähihoitajaopintoihin. 

Olet nyt työharjoittelussa, onko kokemus vastannut odotuksiasi?

– Olen työharjoittelussa Oulun yliopistollisen keskussairaalan päivystyksessä ja olen viihtynyt todella hyvin. Olen kyllä huomannut, että kun on lähihoitajatausta ja työkokemustakin on jo kertynyt, niin olen enemmänkin osa työvoimaa kuin harjoittelija – varsinkin, jos on vajaamiehitystä. Olen kyllä luonteeltani myös oma-aloitteinen, joten silläkin saattaa olla osuutta asiaan. 

Mitkä ovat omat vahvuutesi tällä alalla?

– Olen kiinnostunut alasta ja haluan koko ajan oppia lisää. Uskallan myös tarttua toimeen ja tuntuu, että sitä myös arvostetaan. Päivystys on todella mielenkiintoinen paikka olla töissä. Potilaat edustavat kaikkia yleislääketieteen erikoisaloja. Työ vaatii paljon osaamista ja tietoa jokaiselta alalta. Se on myös pitkälti tiimityötä lääkäreiden ja muiden sairaanhoitajien kanssa. Tulevaisuudessa toivoisin työllistyväni nimenomaan päivystykseen akuuttipuolelle. 

Kaikki ajankohtaiset artikkelit