Sähkösuunnittelijat NSS ry tuo suunnittelijat ja laitevalmistajat yhteen

Sähkösuunnittelu on vaativaa työtä ja edellyttää vahvaa osaamista. Sähkösuunnittelijat NSS ry:n tehtävänä on sähkösuunnittelijoiden edunvalvonnan lisäksi pitää huolta muun muassa siitä, että pätevät suunnittelijat sekä luotettavat järjestelmä- ja laitetoimittajat kohtaavat toisensa. 

20. tammikuuta 2023

Sähkösuunnittelijat NSS ry on sähköalan suunnittelijoiden ja suunnittelutoimistojen yhdistys, jonka tärkein tehtävä on sähkösuunnittelijoiden edunvalvonta. Vuonna 1966 perustetun yhdistyksen toimitusjohtaja Markku Säkö kuitenkin kertoo, että NSS:llä on monia muitakin tärkeitä tehtäviä.

Säkön mukaan yhdistys pyrkii muun muassa ylläpitämään ja edistämään hyvää sähkösuunnittelutapaa, vahvistamaan alan osaamista, tiedottamaan jäsenistölleen alalla tapahtuvista muutoksista sekä tarjoamaan alan toimijoille mahdollisuuksia verkostoitumiseen.

– Osallistumme aktiivisesti myös alan lainsäädännön kehittämiseen, annamme lausuntoja ja teemme aloitteita erilaisten säädösten ja määräysten uusimiseksi. Lisäksi ohjaamme jäseniämme erilaisten määräysten soveltamisessa. Julkaisemme Plaani-nimistä lehteä, jossa käsittelemme hyvän suunnittelun periaatteita – lehti on meille tärkeä tiedotuskanava, Säkö lisää. 

On tärkeää, että kohteen vaatimustaso ja suunnittelutoimiston pätevyys kohtaavat toisensa.
Markku Säkö
Toimitusjohtaja, NSS

Pätevyysrekisteristä löytyy sertifioidut osaajat  

Sähkösuunnittelijat NSS ry ylläpitää myös rakennussähkösuunnittelun pätevyysrekisteriä, josta löytyy tiedot noin 600 ammattilaisen osaamisesta.

– Me ylläpidämme rekisteriä, mutta sertifioinneista päättää alan asiantuntijaorganisaatioiden edustajista koostuva puolueeton lautakunta. Pätevyyslautakunta kokoontuu kolme kertaa vuodessa hyväksymään tai hylkäämään sille lähetettyjä hakemuksia, Säkö kertoo.

Rekisteristä rakennuttajat voivat tarkistaa, minkä vaatimusluokan suunnittelukohteisiin sähkösuunnittelijoiksi ehdolla olevien henkilöiden pätevyys riittää. Tieto helpottaa ja yksinkertaistaa rakennuttajien päätöksentekoa, kun he ovat valitsemassa sähkösuunnittelijoita projektiinsa.    

– Sertifiointijärjestelmä arvioi luotettavasti suunnittelijan osaamista ja takaa rakennuttajalle sen, että suunnittelijalla on riittävästi koulutusta ja kokemusta suunnitteluprojektin läpiviemiseen. On tärkeää, että kohteen vaatimustaso ja suunnittelutoimiston pätevyys kohtaavat toisensa, Säkö painottaa.

Erityisen tärkeää pätevyyden luotettava arviointi on sairaaloiden rakennushankkeissa, joissa tarvitaan myös vaativaa tieto- ja turvateknistä suunnitteluosaamista. Sairaaloissa on paljon erityistiloja, yhteensovitettavia järjestelmiä ja varajärjestelmiä, joiden pitää toimia kaikissa olosuhteissa. 

– Sairaalamaailma on poikkeuksellisen haasteellinen kohde, joka edellyttää suunnittelijoilta vankkaa kokemusta ja vahvoja näyttöjä. 

Toimittajahakemisto suunnittelijoiden avuksi

Isoissa suunnitteluprojekteissa luotettavien tekijöiden pitää löytää toisensa sujuvasti, minkä vuoksi NSS pyrkii edistämään suunnittelijoiden verkostoitumista erityisesti rakennuttajien, urakoitsijoiden sekä järjestelmä- ja laitetoimittajien kanssa. Yhdistys järjestää erilaisia koulutustilaisuuksia ja seminaareja, joissa esimerkiksi laitevalmistajat, kuten Ascom, voivat esitellä ratkaisujaan. 

– Sairaalahankkeissa sähkösuunnittelijan täytyy ensinnäkin tietää, minkälaisia ratkaisuja sairaala tarvitsee, ja toiseksi, minkälaisia järjestelmiä tarpeiden toteuttamiseen on tarjolla. 

– Googlettamalla luotettavien järjestelmä- ja laitetoimittajien löytäminen olisi melkoisen vaivalloista. Tämän vuoksi olemme koonneet verkkosivuillemme hakemiston, josta suunnittelija löytää kattavan luettelon toimittajista muutamalla klikkauksella.

Säkön mukaan toimittajahakemisto tuo suunnittelijoille arvokasta apua silloin, kun he tarvitsevat nopeasti luotettavien toimittajien yhteystietoja.

– Hakemisto tuo suunnittelijat ja laitetoimittajat yhteen, mistä on hyötyä molemmille. Se tarjoaa suunnittelijoille mahdollisuuden hyödyntää ammattilaisten koostamaa hakukonetta, josta järjestelmä- ja laitetoimittajat löytyvät nopeasti, ja toimittajille mahdollisuuden tulla löydetyksi juuri silloin, kun suunnittelija tietoja tarvitsee. 

Säkö kuitenkin korostaa myös henkilökohtaisten kontaktien ja pitkäaikaisen yhteistyön merkitystä. 

– Yhteistyö sujuu, kun osapuolet tuntevat toisensa ja näyttöjä osaamisesta on kertynyt puolin ja toisin. Suunnittelijalle hyvä kumppani on sellainen, jolla on pitkä kokemus alalta sekä hyvät tuotteet, loogiset järjestelmät ja selkeät toimintamallit. Avoin vuoropuhelu on tärkeää, jotta loppuasiakkaalle voidaan tarjota paras mahdollinen kokonaisuus, Säkö sanoo. 

Kaikki ajankohtaiset artikkelit

Sinua voi kiinnostaa myös