Terveydenhuollon ATK-päivillä ennätysmäärä osallistujia

Lähestyvä sote-uudistus, hyvinvointialueiden ict-haasteet sekä mahdollisuus tavata ihmisiä jälleen kasvotusten houkuttelivat Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päiville Jyväskylään ennätysmäärän osanottajia. Yksi tapahtuman pääsponsoreista oli Ascom, jonka lääkintälaitetietojärjestelmä herätti näyttelyosastolla runsaasti kiinnostusta.   

23. toukokuuta 2022

Toukokuussa Jyväskylässä järjestetyille Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päiville osallistui ennätysmäärä kävijöitä – paikalle oli saapunut arvioiden mukaan noin 1 400 terveydenhuollon ict-asiantuntijaa. Kaikkiaan tapahtumaan osallistui noin 1 800 henkeä.

Kolmipäiväisen tapahtuman pääteemoja olivat tulevien hyvinvointialueiden palveluiden organisointi, terveydenhuollon digitalisoituminen, tiedon laatu sote-palveluissa sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittäminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Teemoja käsiteltiin lukuisissa asiantuntijaluennoissa ja paneelikeskusteluissa monesta eri näkökulmasta.

Tapahtumassa oli mukana myös yli sata näytteilleasettajaa kertomassa omista tuotteistaan ja palveluistaan. Ascomin osastolla esitellyt ratkaisut herättivät runsaasti kiinnostusta.

– Tarjosimme kävijöille mahdollisuuden tutustua Ascomin lääkintälaitetietojärjestelmään, joka on integroitavista ratkaisuistamme visuaalisin. Näytimme, miten lääkintälaitteiden kuvitteellisesta hoitoympäristöstä tuottamaa dataa voidaan tarkastella isolta näytöltä ja mobiililaitteista lähes reaaliaikaisesti, Ascomin avainasiakaspäällikkö Jari Tolonen kertoo. 

– Kävijät pääsivät itse havainnoimaan, mitä tarkoittaa, kun puhumme lääkintälaitetietojen ja hälytysten visualisoinnista ja mobilisoinnista. On aivan eri asia kokeilla ja testata asioita itse kuin kuulla niistä PowerPoint-esityksenä Teamsissä. Moni kertoikin kokeneensa ahaa-elämyksen osastollamme, Tolonen lisää.

Terveydenhuollon murros ja uusien hyvinvointialueiden perustaminen on valtava haaste, minkä vuoksi jokaisen alan toimijan pitäisi tarkastella huolellisesti omia toimintamallejaan. 

– Sote-uudistus pakottaa kehittämään yhteisiä tietojärjestelmiä, harmonisoimaan toiminnallisuuksia ja yhtenäistämään terveydenhuollon ict-infran. Palveluntuottajien kannattaa nyt miettiä tarkoin, miten uusia järjestelmiä lähdetään rakentamaan ja miten tietosiiloutumia poistetaan. Se, miten hyvin tässä onnistutaan, heijastuu hoitotyön arkeen ja lopulta yksittäisiin potilaisiin. 

Tolosen mukaan muutos vaatii palveluntuottajilta, asiakkailta ja järjestelmätoimittajilta käyttäjien syvällistä ymmärtämistä ratkaisuja suunniteltaessa. 

– Lisäksi tarvitaan kumppanuutta käyttöönotossa sekä sitoutumista ylläpitoon ja jatkokehitykseen. Ascom on vakavarainen, globaali ja innovatiivinen osaaja, jolla on tähän prosessiin paljon annettavaa.  

 

Lisätietoja: Jari Tolonen, avainasiakaspäällikkö jari.tolonen@ascom.com

Terveydenhuollon murros ja uusien hyvinvointialueiden perustaminen on valtava haaste, minkä vuoksi jokaisen alan toimijan pitäisi tarkastella huolellisesti omia toimintamallejaan.
Jari Tolonen
Avainasiakaspäällikkö, Ascom
Kaikki ajankohtaiset artikkelit