Koulutukset tärkeä osa ratkaisujen käyttöönottoa

Vastavalmistunut Vaasan keskussairaalan H-rakennus on älykäs sairaala, jossa hoitohenkilökuntaa ja potilaita palvelevat Ascomin ratkaisut. Uusiin ratkaisuihin ja toimintatapoihin hoitohenkilöstö on perehtynyt Ascomin kliinisten asiantuntijoiden opastuksella.

29. maaliskuuta 2023

Vuoden 2022 lopussa valmistunut Vaasan keskussairaalan H-rakennus yhdistää saman katon alle perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon palveluita. Muutto uuteen sairaalaan on tapahtunut vaiheittain: loppuvuonna taloon muuttivat terveysasemat ja kevään aikana erikoissairaanhoidon hoito-osastot ja avohoito sekä psykiatriset hoito-osastot. 

Myös Ascom on ollut tiiviisti mukana muutossa: älykkäässä sairaalassa käyttöön otettiin muun muassa Ascomin hoitajakutsujärjestelmä ja mobiililaitteet, joita jokainen sairaalaan muuttanut osasto on koulutettu käyttämään.

– Aloitimme teoriakoulutukset lokakuussa. Joulukuun lopussa sairaalaan muuttivat ensimmäiset kaksi hoito-osastoa, ja olemme siitä alkaen käyneet paikan päällä kouluttamassa hoitohenkilöstöä osasto kerrallaan, kertoo Ascomin kliininen asiantuntija Anniina Junnila.

Junnilan mukaan laadukkaan koulutuksen merkitys korostuu erityisesti silloin, kun muutetaan uusiin tiloihin ja omaksuttavia asioita ja toimintatapoja on paljon. Kliinisissä koulutuksissa käydään yhdessä läpi teoriaa, jota sitten sovelletaan käytännön harjoituksissa.

– Hoitohenkilökunta perehtyy huolellisesti hoitajakutsujärjestelmän ja mobiililaitteen käyttöön sekä pääsee harjoittelemaan erilaisten hälytysten tekemistä ja vastaanottamista. Lisäksi käymme läpi esimerkiksi potilashuoneiden painikkeet ja kytkimet sekä vastuutustyökalun Unite Assignin.

Junnila pitää koulutusta ja tiivistä yhteistyötä erittäin tärkeänä.

– On tärkeää, että hoitohenkilöstö oppii käyttämään ratkaisuja hyvin. Näin heille jää alusta alkaen vahva tunne siitä, että ratkaisut todella helpottavat heidän työtään. Osaaminen varmistaa sen, että henkilöstö saa ratkaisujen monista toiminnallisuuksista maksimaalisen hyödyn. 

– Tässä ajassa sairaaloiden hoitajapula haastaa kliinisten koulutusten toteutuksen. Koulutusten lähtökohtana on yleensä se, että hoitajat pääsevät itse harjoittelemaan järjestelmän käyttöä. Valitettavasti tämä ei ole nykyisin aina mahdollista osastojen resurssipulan vuoksi. Koulutusta annetaan yhä pienemmille ryhmille ja useampina ajankohtina kuin aiemmin. Tiedon jakaminen eteenpäin jää  enemmän hoitajien vastuulle, Junnila kertoo.

On tärkeää, että hoitohenkilöstö oppii käyttämään ratkaisuja hyvin. Osaaminen varmistaa sen, että henkilöstö saa ratkaisujen monista toiminnallisuuksista maksimaalisen hyödyn.
Anniina Junnila
Kliininen asiantuntija, Ascom

Enemmän turvaa, vähemmän kuormitusta

Sairaalassa käyttöönotettu viestintäjärjestelmä sujuvoittaa työntekoa sekä auttaa tarjoamaan parempia potilaskokemuksia. Viestintäjärjestelmässä kutsut ja hälytykset välittyvät hoitajien mobiililaitteisiin. Junnilan mukaan hälytysten kohdentaminen on suunniteltu sairaalan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

– Niin sanotun hiljaisen osaston ideana on vähentää hoitajien kuormitusta: kiireettömät kutsut välittyvät ensisijaisesti potilasta hoitavalle hoitajalle. Kriittiset hälytykset kuten esimerkiksi elvytyshälytykset välittyvät kaikille osaston tai kerroksen työntekijöille sekä tarvittaville erityisryhmille, kuten elvytystiimille, Junnila kertoo.

– Joillakin osastoilla käytössä on myös puheyhteys potilashuoneeseen. Hoitaja voi avata puheyhteyden ja keskustella potilaan tai häntä hoitavan kollegan kanssa avuntarpeesta. Vastaavasti myös potilas pysyy soittamaan hoitajalle, mikä lisää hänen turvallisuuden tunnettaan. Se myös sujuvoittaa työnkulkua esimerkiksi tilanteessa, jossa potilas on eristyshuoneessa.

Potilasturvallisuutta lisää myös kulunvalvonta tietyillä osastoilla. Esimerkiksi dementiapotilailla käytössä olevat rannekkeet lähettävät hälytyksen hoitajien mobiililaitteisiin, jos potilas on poistumassa osastolta. Hoitajakutsujärjestelmä mahdollistaa myös hoitohenkilöstön turvallisuuden parantamisen. 

– Hoitaja voi tehdä henkilöturvahälytyksen, joka välittyy osaston työntekijöiden lisäksi vartijalle, Junnila kertoo.


Muunneltava järjestelmä vastaa paremmin tarpeisiin

Käyttäjäkoulutukset Vaasan keskussairaalan H-rakennuksessa ovat nyt ohi. Junnila kertoo koulutusten menneen hyvin ja palautteen olleen positiivista.

– Järjestelmissä ja toimintatavoissa riittää opeteltavaa – siksi me kliiniset asiantuntijat olemme käyttöönottovaiheessa tukena ja pyrimme osaltamme helpottamaan uuteen siirtymistä. 

Ascomin kliiniset asiantuntijat vierailevat sairaalassa myös kaksi ja neljä kuukautta käyttöönottovaiheen jälkeen. Tarkoituksena on varmistaa, että ratkaisut toimivat odotetusti ja vastaavat sairaalan tarpeita. 

– Sairaalaan asennettu ratkaisu on muokattavissa ja muunneltavissa. Olemme nyt käyttöönottovaiheessa tehneet parannuksia esimerkiksi henkilöturvahälytyksiin. Seurantakäynneillä voimme keskustella, tarvitseeko jotakin vielä muuttaa tai lisätä uusia toiminnallisuuksia, Junnila kertoo.

Kaikki ajankohtaiset artikkelit