Yksi meistä: Valtteri Välimäki

Laatu- ja ympäristöasioiden päällikkö Valtteri Välimäki on työskennellyt Ascomilla jo 14 vuoden ajan. Kotitoimistoltaan Naantalista käsin hän edistää Ascomin vastuullisuusasioita sekä Suomessa että Aasian ja Tyynenmeren alueella. 

15. elokuuta 2023

Mikä on koulutus- ja työtaustasi? 

Valmistuin 2000-luvun taitteessa tietotekniikan insinööriksi. Päädyin jo opiskeluaikanani töihin silloiselle Soneralle, nykyiselle Telialle. Työskentelin siellä 11 vuotta teknisenä tuotepäällikkönä tuotekehityksessä.  

Minkälainen on uratarinasi Ascomilla? 

Siirryin vuonna 2009 Telialta Miratel Oy:lle, josta tuli sittemmin Ascom Oy. Aloitin työskentelyn tukipalveluissa ratkaisten asiakkaiden teknisiä ongelmia ja myöhemmin toimin myös esimiehenä. Vuonna 2012 aloitin työskentelyn laatu- ja ympäristöasioiden parissa, ja ne ovat kyllä vieneet mukanaan. Aiheet olivat tuttuja entuudestaan, sillä jo Miratelilla oli ympäristösertifiointi. Vuodesta 2016 alkaen olen työskennellyt Ascomin globaalissa organisaatiossa. 

Mitä työnkuvaasi kuuluu? 

Vastuualueellani on Suomen lisäksi Aasian ja Tyynenmeren alueelta muun muassa Australia, Malesia ja Singapore. Yhteistyössä maajohdon kanssa määrittelemme vuosittain laatu- ja ympäristöasioille tavoitteet, joiden toteutumista seuraan ja edistän. Koordinoin sisäisiä auditointeja ja isännöin ulkoisia sekä auditoin myös muita organisaatioita. Tuen paikallisia organisaatioita lääkinnällisiksi laitteiksi luokiteltujen tuotteiden toimittamiseen ja ylläpitämiseen liittyvissä sääntelyasioissa. Lisäksi kehitän koulutusmateriaalia ympäristöjärjestelmämme tunnettuuden parantamiseksi. 

Yritysten menestystä ei enää voi mitata pelkästään taloudellisin mittarein: yrityksiltä odotetaan näyttöä myös vastuullisuudesta.
Valtteri Välimäki
Laatu- ja ympäristöasioiden päällikkö, Ascom

Mikä on ajankohtaista työssäsi juuri nyt? 

Käynnissä olevien auditointien lisäksi ajankohtaista on vastuullisuusraportointi, erityisesti ESG- eli Environmental, Social ja Governance -raportoinnin suunnittelutyöt. Yritysten menestystä ei enää voi mitata pelkästään taloudellisin mittarein: yrityksiltä odotetaan näyttöä myös vastuullisuudesta. Pystyykö yritys esimerkiksi osoittamaan ympäristöjalanjälkensä sekä sen pienentämiseksi tehtävät toimet? Vastuullisuuden arvioimiseksi tarvitaan luotettavaa dataa ja vertailukelpoisia tunnuslukuja.

Mikä työssäsi on motivoivinta? 

Vastuullisuuden saralla on valtavasti työtä tehtävänä, mikä motivoi. Haluan edistää sitä, että yritysten menestyksen raportointi muillakin kuin taloudellisilla mittareilla vakiintuisi kansainvälisesti ja kansallisesti tunnustetuksi tavaksi. Tulosten täytyy olla luotettavia, vertailukelpoisia ja kansantajuisia. Jokaisen yrityksen on syytä muistaa, ettei mainettaan voi rakentaa sen perusteella, mitä aikoo tehdä.  

Mikä on parasta työyhteisössäsi? 

Parasta on kansainvälisyys. Minulla on työkavereina erilaisia ihmisiä ympäri maailmaa. Työt hoituvat pääasiassa etänä kotikonttorilta Naantalista, mutta on mukavaa soitella kollegalle esimerkiksi Australiaan – tosin työajat saattavat tällöin olla hyvin erilaisia.

Miten vietät vapaa-aikaasi? 

Vietän aikaa paljon neljän seinän sisällä, sillä remontoimme omakotitaloamme. Kesälomanikin kului suti ja vasara kädessä, mikä oli hyvää vastapainoa melko teoreettiselle työlle. 

Kaikki ajankohtaiset artikkelit