Nya Kungälvs Sjukhus vælger intelligent patientkaldesystem

september 5, 2018
Nya Kungälvs Sjukhus er ikke blot en bygningsudvidelse. De 10 nye sengeafdelinger indrettes efter helt nye principper med enestuer og moderne teknologi. Ascom skal levere det centrale patientkaldesystem, som skaber fundamentet for et roligt plejemiljø med effektive arbejdsgange og mere tid til patienterne.


Det bliver Ascom, der skal levere patientkaldesystemet til Nya Kungälvs Sjukhus. Efter en vurdering af flere leverandører har hospitalet valgt Ascom, som sammen med Bravida skal levere et moderne system, der gør det muligt at skabe en ny type plejemiljø med bedre forhold for både patienter og personale.

Patientkaldesystemet - Ascom Telligence - installeres i begge de to nye bygninger med tilsammen 10 afdelinger og 280 sengestuer. Alle sengestuer er enestuer, og derfor var det vigtigt at finde en løsning, som understøtter tæt kontakt mellem patienter og personale.

-Nya Kungälvs Sjukhus vil ikke bare bygge nyt, men ændre hele måden der arbejdes på i forhold til patienterne. Man ønsker at skabe et stille plejemiljø med mere tid til patienterne. Det kræver et moderne patientkommunikationssystem, hvor man kan styre, hvem der modtager hvilke patientkald, og personalet kan håndtere opgaverne via deres mobile håndsæt, siger salgschef i Ascom Sverige, Stefan Blomen.

Ifølge Stefan Blomen er der både kliniske og patientmæssige fordele ved enestuer, som derfor vinder frem i nyt hospitalsbyggeri. Men der er også en latent risiko for, at patienterne føler sig utrygge og isolerede, og at personalet bruger meget af deres tid på at dække det større areal og antal stuer.

-Et traditionelt patientkaldesystem med blinkende korridorlamper og bippende alarmer understøtter ikke fuldt ud behovet for enkel og effektiv kommunikation plejepersonalet imellem eller mellem patienter og plejepersonale. Med valget af Ascom Telligence får Nya Kungälvs Sjukhus et patientkommunikationssystem, som på en bedre og mere moderne måde understøtter plejeprocesserne og muliggør en enklere og mere effektiv kommunikation på afdelingerne. Vi ser en klar og tydelig tendens til, at hospitalerne i stigende grad efterspørger denne type løsninger, som understøtter personalets mobilitet og gør det muligt at skabe et stille plejemiljø, siger Stefan Blomen.

Ascom Telligence giver Kungälvs Sjukhus mulighed for at skabe nye, mere effektive arbejdsgange. Blandt andet er der funktioner til planlægning og håndtering af det daglige arbejde samt tildeling af patienter. Det er også muligt at tilkoble tale til patientkald, så personalet ved modtagelsen af et patientkald kan tale med patienterne og derved spare tid på at skulle gå til sengestuerne for at gøre den første kontakt.

Aftalen indeholder også en option på den kliniske smartphone Ascom Myco 2, som er designet til kliniske miljøer med blandt andet et topdisplay, så læger og andet plejepersonale kan aflæse beskeder uden at skulle have telefonen op af kittellommen. 

 

For yderligere information:
Stefan Blomén, Salgschef, Ascom Sverige,  031 55 95 50, stefan.blomen@ascom.com

 

  • We do not have any news at the moment.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!