Kliininen asiantuntija – tulkki toimintamallien muutoksessa
Kliininen asiantuntija – tulkki toimintamallien muutoksessa

Terveydenhuollossa on meneillään suuria muutoksia, mikä tuo uusia haasteita potilaan hoidolle. Parhaiden toimintamallien kehittäminen vaatii yhä enemmän vuoropuhelua eri ammattilaisten kesken. Kliininen asiantuntija toimii tulkkina, joka varmistaa, että kaikki osapuolet ymmärtävät toisiaan – ja että potilaan ja hoitohenkilökunnan hyvinvointi säilyy keskiössä muutoksesta huolimatta.

Urani aikana olen toiminut erilaisissa tehtävissä sairaanhoitajana, esimiehenä ja projektipäällikkönä sekä nähnyt paljon erilaisia työympäristöjä ja yksiköitä. Työni ydin on kuitenkin pysynyt aina samana: työtä tehdään sen eteen, että potilailla olisi mahdollisimman laadukkaat ja hyvät olosuhteet toipua.

Olen nähnyt läheltä potilaiden ja heidän omaistensa tarpeet. Kun vastasyntyneiden teho-osastolla selvitimme, mitkä ovat lapsipotilaille ja heidän omaisilleen tärkeitä asioita sairaalassa ollessa, tärkeimmiksi mainittiin yksityisyys ja mahdollisuus yöpyä oman lapsen luona. Kun myöhemmin sain seurata muuttoa perhehuoneisiin eli tässä tapauksessa yhden hengen potilashuoneisiin, huomasin, mikä merkitys luotettavalla teknologialla on yksityisyyden mahdollistamisessa.

Teknologiasta ei kuitenkaan ole hyötyä, jos sitä ei ole suunniteltu osaksi muuta työnkulkua tai jos henkilökunta ei osaa sitä hyödyntää.

 

Hoitotyön näkökulma teknologisiin uudistuksiin

Eri puolilla Suomea on käynnistetty viime vuosina useita sairaalahankkeita, joilla tavoitellaan potilaan parasta hoitoa. Uudet toimintatavat voivat kuitenkin asettaa haasteita potilaan valvonnalle sekä viestinnälle.

Jotta uudistusten lopputulos olisi potilaan kannalta paras mahdollinen, täytyy sairaalaorganisaation sisäisten rakenteiden olla kunnossa. Hoitohenkilökunnan pitää voida hyvin ja nauttia työstään sen iloineen ja suruineen. Kaikilla hoitotyötä tekevillä tulisi olla yhtäläiset oikeudet turvalliseen ja miellyttävään työympäristöön sekä käytössään parhaat mahdolliset työvälineet ja teknologia.

Nykyisessä työssäni Ascomin kliinisenä asiantuntijana pääsen hyödyntämään aiemmin urallani tekemiäni havaintoja ja oivalluksia. Käytännön kokemuksen ansiosta ymmärrän sairaalaympäristön toiminnallisia ja teknologisia haasteita hoitohenkilökunnan näkökulmasta. 

Työssäni saan olla eri ammattiryhmien apuna toimintamallien muutoksen kaikissa vaiheissa – aina tarpeiden kartoituksesta ratkaisujen ylläpitoon ja jatkokehitykseen. Tehtäväni on tuoda mukaan kliininen näkökulma ja näin varmistaa, että teknologia vastaa hoitohenkilökunnan ja potilaan tarpeita. Lähtökohtana kliinisen asiantuntijan työssä on aina potilasturvallisuus, potilastyytyväisyys ja hoitohenkilökunnan hyvinvointi – aivan kuten hoitotyössäkin. 


Jos haluat keskustella Milan, Ascomin kliinisen asiantuntijan kanssa, ota yhteyttä! 
Mob. 040 480 8889 tai mila.hilden@ascom.com