Hoitohenkilöstöllä aktiivinen rooli Majakkasairaalan suunnittelussa

Tyksin uutta Majakkasairaalaa rakennetaan henkilöstön toiveita tarkasti kuunnellen, jotta lopputulos palvelisi sairaalan tarpeita mahdollisimman hyvin. Myös Ascomin toimittama viestintäjärjestelmä suunnitellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Koronaviruspandemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta Turun yliopistollisen keskussairaalan uuden Majakkasairaalan rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti. Uusi sairaala valmistuu näillä näkymin ensi vuoden lopulla ja ottaa vastaan ensimmäiset potilaansa vuoden 2022 alkupuolella.

Päällisin puolin valmiilta vaikuttavan Majakkasairaalan sisätiloissa on vielä paljon työsarkaa ennen kuin sairaala voi aloittaa toimintansa.

– Meidän tehtävänämme on rakentaa sairaalan käyttöön järjestelmäkokonaisuus, joka tehostaa viestintää, sujuvoittaa työnkulkuja ja välittää tilannekuvan vastuuhenkilöille nopeasti ja kattavasti, Ascomin myyntipäällikkö Juha Leppäsalo kertoo.

Majakkasairaalan koko suunnitteluprosessia ohjaavia arvoja ovat asiakaslähtöisyys, perhekeskeisyys ja potilasturvallisuus.

– Toimintavarma viestintäjärjestelmä on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joita arvojen toteutuminen edellyttää, Leppäsalo sanoo.

Esimerkiksi hän nostaa perhekeskeisyyden, joka voi tarkoittaa muun muassa sitä, että tehohoidossa olevien keskoslasten perheille halutaan tarjota enemmän yksityisyyttä.

– Tämä ei onnistuisi ilman uusinta viestintäteknologiaa, sillä hoitajan on oltava jatkuvasti tietoinen potilaansa tilasta. Myco 3 -älypuhelimen avulla hoitajat voivat seurata potilaansa tilannetta myös hoitohuoneen ulkopuolelta, jolloin perheellä on mahdollisuus viettää aikaa keskenään potilasturvallisuuden vaarantumatta. 

Kliininen konsultaatio auttaa välttämään virheitä

Pandemiasta huolimatta Majakkasairaala-projekti on edennyt hyvin myös Ascomissa.

– Koronaviruksen vuoksi olemme joutuneet siirtämään ainoastaan muutamia kasvokkaisia tapaamisia, mutta muuten kaikki on edennyt suunnitellusti. Kliininen asiantuntijamme Mila Hildén on käynyt läpi nykyiset työnkulut ja kartoittanut kehitysehdotuksia yhdessä uuteen sairaalaan siirtyvien työntekijöiden kanssa, Leppäsalo kertoo.

Seuraavaksi Ascom analysoi kliinisen asiantuntijan keräämän datan ja miettii, minkälaisia ratkaisuja tarvitaan. Tämän jälkeen ratkaisuehdotukset käydään vielä läpi sairaalan edustajien kanssa. Järjestelmän asennukset aloitetaan vasta syksyllä.

– Kliinisen konsultaation avulla haluamme varmistaa onnistuneen lopputuloksen. Kuuntelemme tarkkaan työntekijöiden näkemyksiä voidaksemme toimittaa heille ratkaisun, joka palvelee sairaalan tarpeita ja toiveita mahdollisimman hyvin.

Leppäsalon mukaan Ascom osallistuu rakennushankkeeseen aktiivisesti ja seuraa sen etenemistä tiiviisti.

– Tarvittaessa teemme hienosäätöä omiin ratkaisuihimme. Laadukas viestintäjärjestelmä on keskeinen osa sairaalan infraa. Sen tärkeys korostuu erityisesti kriisitilanteissa, jolloin kaiken ylimääräisen kuormituksen pitää olla minimissä.

Majakkasairaala pähkinänkuoressa

  • Noin 250 sairaansijaa, heräämö- ja seurantapaikkaa
  • Potilashuoneet yhden tai kahden potilaan huoneita
  • Pääpaino naisten, lasten ja nuorten hoidossa
  • Tavoitteena käyttöönotto helmikuussa 2022

Toiminnallinen suunnittelu yleistyy

Leppäsalon mukaan toiminnallinen suunnittelu yleistyy sairaaloiden rakennushankkeissa.

– On ehdottomasti hyvä asia, että asioita lähdetään suunnittelemaan toiminta edellä. Tällöin tila mukautetaan toiminnan tarpeisiin eikä päinvastoin. Asioiden toimivuuden testaaminen rakennushankkeen edetessä takaa onnistuneen lopputuloksen. Epäkohtien korjaaminen on huomattavasti helpompaa rakennusvaiheessa kuin rakennuksen valmistuttua.

Myös Majakkasairaalassa hoitoprosessien sujuvuus halutaan maksimoida toiminnallisen suunnittelun avulla.

– Hoitohenkilöstö tietää parhaiten, mitkä asiat hidastavat työntekoa ja vaikeuttavat sairaalan arkea. Tämän vuoksi työntekijät on otettu mukaan tilojen suunnitteluun projektin alusta pitäen.

Majakkasairaalan keskeneräisistä sisätiloista löytyy jo nyt muutamia valmiita mallihuoneita, joissa ratkaisujen toimivuutta voidaan testata.

– Kun mallitilojen toimivuus on varmistettu, tilaratkaisu on helppo monistaa muualle, Leppäsalo sanoo.

 

Ascomin kokonaisratkaisu Majakkasairaalaan

  • Telligence-viestintäratkaisu
  • Digistat-lääkintälaiteratkaisu
  • Ascom Myco 3 -älypuhelimet
  • Raportointityökalu Unite Analyze
  • Kliininen konsultaatio