Ascomin hälytysten hallintaohjelma

Graafinen esitys työntekijöiden sijainnista nopeuttaa avunpyyntöihin reagointia

Alarm Management Client (AMC) esittää henkilöturvahälytykset graafisessa muodossa joko teksteinä tai pohjapiirroksessa tietokoneen välityksellä. Graafisesta esityksestä voi nähdä, missä hoitotyöntekijä tarvitsee apua, mikä parantaa henkilöstön turvallisuutta.

AMC on Windows®-pohjainen sovellus, joka esittää henkilöturvahälytykset graafisessa muodossa. Tavallisesti tällaisen hälytys annetaan, kun työntekijä painaa mobiililaitteessaan olevaa hälytyspainiketta kertoakseen uhkaavasta tilanteesta. Vastaanotettuja hälytyksiä voi tarkastella pohjapiirroksessa, josta useat samanaikaiset hälytykset näkee yhdellä kertaa. Kirjautuminen mahdollistaa käyttäjien toimien jäljittämisen ja tukee hälytysten historialokeja.

ascom-image-

Avun tarpeessa olevan hoitotyöntekijän paikannus on helppoa

Alarm Management Client (AMC) on graafisen esityksen sisältävä käyttöpaneeli, joka helpottaa apua tarvitsevan työntekijän paikantamista.

 

ascom-image-

Tärkeimmät tiedot

  • Henkilöturvahälytyksiä voi tarkastella tekstimuodossa tai graafisesti pohjapiirustuksessa.
  • Windows®-pohjainen asiakassovellus esittää hälytykset ja tiedot niiden sijainnista.
  • Useita henkilöturvahälytyksiä voi tarkastella samaan aikaan ja nähtävänä on myös hälytyshistoria.

Ominaisuudet

  • Henkilön sekä hälytyksen sijainnin ja hälytystyypin tunnistus.
  • Hälytyksen sijainti esitetään graafisesti kartalla tai pohjapiirustuksessa.
  • Kirjautuminen mahdollistaa käyttäjän toimien seurannan.
  • Käyttöoikeuksia voidaan määrittää käyttäjien tarpeiden ja valtuuksien mukaan.
  • Hälytysten historialokit saatavilla.