Ascom Unite Connect potilasvalvontaan

Edistyksellinen hälytysten hallinta tuo potilashoitoon yhtenäisyyttä ja luotettavuutta

Unite Connect integroituu eri potilasvalvontajärjestelmiin ja mahdollistaa hälytysilmoitusten hallinnan, suodattamisen ja välittämisen liikkeellä olevalle hoitohenkilöstölle. Hälytysilmoitukset on tarkoitettu toissijaiseksi mekanismiksi, joka välittää hoitajille tiedot valvontajärjestelmien havaitsemista potilastapahtumista. 

Sairaaloiden työnkulkujen optimointi auttaa takaamaan potilaille mahdollisimman hyvän hoidon. Potilasvalvontalaitteiden hälytykset voivat kuitenkin olla kuormittavia ja johtaa henkilöstön hälytysturtumukseen. Edistykselliset viestitoiminnot ja hälytysten suodattaminen antavat hoitajille mahdollisuuden parhaan hoidon tarjoamiseen.  


Hälytysten älykkäällä ohjaamisella voidaan helpottaa työnkulkujen ongelmakohtia.

ascom-image-

Hälytysten suodattaminen auttaa vähentämään keskeytyksiä

Cardiomax vähentää hälytysturtumusta ja keskeytyksiä työssä vähentämällä hoitajien saamien hälytysilmoitusten määrää.  Hälytysten älykkäällä suodattamisella voidaan helpottaa työnkulkujen ongelmakohtia.

ascom-image-

Tärkeimmät tiedot

  • Integroituu johtaviin potilasvalvontajärjestelmiin ja toimii toissijaisena hälytysmekanismina.
  • Yhteensopiva kiinteiden ja siirrettävien valvontalaitteiden kanssa.
  • Lähettää interaktiivisia hälytysilmoituksia langattomiin laitteisiin.
  • Mahdollistaa hälytysten älykkään suodatuksen.
  • Lähettää myös käyräkuvia (toimittajan integroinnista riippuen).
  • Hälytysilmoitukset voi räätälöidä tietyn osaston tarpeisiin (esim. lastenosasto tai teho-osasto).

Edut

  • Vähentää tärkeiden potilashälytysten huomiotta jäämisen riskiä.
  • Auttaa lievittämään hälytysturtumusta vähentämällä hoitajien saamien potilashälytysten määrää.
  • Lyhentää kriittisten potilastapahtumien vasteaikoja.
  • Edistää työnkulkujen tehostamista vähentämällä keskeytyksiä.

Lisätiedot

Ascom Unite Cardiomax
PDF

Unite Cardiomax – hälytysten hallinta tuo potilashoitoon yhtenäisyyttä ja luotettavuutta

Tuotetiedot
Mitigating Alarm Fatigue White Paper
PDF

Hälytysturtumuksen vähentäminen hoitotyössä