Kliininen konsultaatiomalli
Kliininen konsultaatiomalli

Kliininen konsultaatiomalli

Kliinisen asiantuntijan tehtävänä on ymmärtää hoitotyön päivittäiset haasteet ja yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa suunnitella ja toteuttaa kehitystarpeet. 

Kliininen konsultaatiomalli on asiakkaan ja kliinisen tiimin yhteinen työväline projektin
eri vaiheissa. Malli on jaettu kolmeen työvaiheeseen, joiden avulla tarkastellaan hoitoprosesseja ja toimintaympäristöä. Analysoinnin, optimoinnin ja seurannan avulla haetaan uudenlaisia ratkaisuja muuttuvaan hoitoympäristöön.  

Kenelle malli on suunniteltu?

Ascomin kliininen konsultaatio on luonnollinen lähtökohta suunniteltaessa uutta yksikköä, uutta sairaalaa tai uutta teknistä ratkaisua. Sairaaloilla ei tarvitse olla Ascomin järjestelmää tai ratkaisua kliinisen konsultointipalvelun hyödyntämiseksi. Mallia voidaan käyttää apuna suunniteltaessa joko uutta hoitoympäristöä tai yksittäistä toimintoja, kuten erilaisia viestintäratkaisuja.

ascom-image-
ascom-image-

Analysointi

 • Työnkulkujen ja toiminta-prosessien seuranta ja arviointi
 • Toimintaprosessien haasteiden ja hoitotyön tarpeiden tunnistaminen
 • Kehittämisehdotusten dokumentointi  ja raportointi osastokohtaisesti
ascom-image-

Optimointi

 • Toimintaprosessien optimointi uusien työnkulkujen mukaiseksi
 • Kliinisen ja teknisen henkilöstön
  koulutus
 • Osastokohtainen käyttöönottotuki
ascom-image-

Seuranta

 • Seurantakäynnit kahden ja kuuden kuukauden kuluttua käyttöönotosta
 • Mahdolliset lisäkoulutukset palautteiden perusteella
 • Ratkaisun uudelleenoptimointi tarvittaessa