Ascomin lääkintälaiteratkaisu parantaa tilannetietoisuutta ja tehostaa tiedolla johtamista

Käyttäjälähtöisyys, tarkoituksenmukaisuus ja luotettavuus ovat Ascomin toiminnalle keskeisiä ominaisuuksia. Hyvä esimerkki käyttäjälähtöisyydestä on Ascomin lääkintälaiteratkaisu, joka on suunniteltu palvelemaan erityisesti vaativan erityissairaanhoidon tarpeita.

13. helmikuuta 2022

Terveysteknologia kehittyy huimaa vauhtia ja tarjoaa valtavan määrän mahdollisuuksia monien haasteiden kanssa kamppailevalle terveydenhuollolle. Robotiikan ja tekoälyn hyödyntämisessä ollaan vielä alkutaipaleella, mutta älykästä teknologiaa hyödynnetään sairaaloissa jo nyt – varsinkin vaativassa tehohoidossa.

Tehohoitoyksiköissä suositaan yhä enemmän yhden hengen hoitohuoneita, mikä asettaa potilasvalvonnalle omat vaatimuksensa. Tehohoidossa olevan potilaan tilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti, minkä vuoksi hoitohenkilöstön pitää olla jatkuvasti tietoinen potilaansa tilasta – myös potilashuoneen ulkopuolella.

Vastatakseen erityisesti teho-osastoilla työskentelevien hoitajien ja lääkäreiden tarpeisiin Ascom on kehittänyt modulaarisen Digistat-lääkintälaiteratkaisun, joka auttaa tehostamaan potilaan valvontaa ja mahdollistaa välittömän reagoinnin potilaan muuttuneeseen tilanteeseen.  

Ascom Digistat kerää tiedon kaikilta sellaisilta lääkintälaitteilta, joilla on kyky lähettää tietoa ulospäin. Tehostetussa hoitoyksikössä voidaan hyödyntää automatisoitua dokumentaatiota eli välittää tieto automaattisesti kliiniseen tietojärjestelmään, mistä se on nopeasti koko hoitotiimin saatavilla. Tavallisella vuodeosastolla tieto tallentuu asiakas- ja potilastietojärjestelmään, ja tietojen tallennustiheys vaihtelee järjestelmän mukaan.

Kaikki ajankohtaiset artikkelit

Keskustele Ascomin asiantuntijan kanssa

Ota yhteyttä