Hoitohenkilökunnan uupumiseen puututtava pikaisesti

Second Victim -hankkeen Susanna Tella:

Eri puolilla maailmaa jyllännyt koronapandemia on kuormittanut hoitohenkilöstöä siinä määrin, että kansainvälinen sairaanhoitajaliitto puhuu jo globaalista joukkotraumasta. Ylikuormitus lisää virheiden todennäköisyyttä, minkä tiedostaminen uuvuttaa entisestään. Hoitotyötä tekevien jaksamista pyritään nyt tukemaan Second Victim -toimintamallilla.

17. maaliskuuta 2022

Nelivuotista, 34 eri valtion yhteistä Second Victim -verkostohanketta ryhdyttiin ideoimaan juuri ennen koronapandemian puhkeamista. EU-rahoitteinen hanke käynnistyi keväällä 2020, ja sen tavoitteena on kiinnittää huomiota hoitohenkilöstön kohtaamiin potilasturvallisuuden haittatapahtumiin sekä niihin liittyvien toimintamallien kehittämiseen.

Potilasturvallisuus on jokaiselle hoitotyötä tekevälle äärimmäisen tärkeää, ja siihen on panostettu paljon. Potilasturvallisuutta pyritään jatkuvasti parantamaan, mutta siitäkin huolimatta virheitä tapahtuu – myös parhaille ja kokeneille.

Second Victim -hankkeen tiedeviestinnän päällikkö Susanna Tellan mukaan onkin tärkeää tiedostaa ja tunnustaa, että inhimillisistä virheistä on mahdotonta päästä kokonaan eroon.

– Potilasturvallisuus voi vaarantua myös terveydenhuollon ammattilaisen tekemän inhimillisen virheen seurauksena. Virhe voi aiheuttaa potilaalle pysyvän haitan – joskus jopa kuoleman. Tällaisessa tilanteessa ensisijaisia uhreja ovat tietysti potilas ja hänen omaisensa, mutta toissijaisina uhreina ovat osallisina olleet ammattilaiset, LAB-ammattikorkeakoulun johtavana asiantuntijana työskentelevä Tella sanoo.

Hoitohenkilöstön hyvinvointi on olennainen osa potilasturvallisuutta.
Susanna Tella
Second Victim -hankkeen tiedeviestinnän päällikkö
Kaikki ajankohtaiset artikkelit

Keskustele Ascomin asiantuntijan kanssa

Ota yhteyttä