Mahdollistaa sujuvan ja luotettavan viestinnän eri hoitotiimien välillä

ascom-image-

 

Luotettavaa viestintää ja tiedonhallintaa

 • Sen avulla hoituu yhteydenpito työtoverien, potilaiden, laboratorion, lääkekeskuksen, vartijoiden, siivoojien, lääkintä- ja potilasvalvontalaitteiden sekä hoitajakutsujärjestelmien välillä.

 • Se myös yhdistelee tietoja useista eri lähteistä. Tiedot näytetään selkeässä muodossa, mikä auttaa liikkuvia hoitotyöntekijöitä tekemään parhaita mahdollisia päätöksiä.

 • Se mahdollistaa yhteistyön, poistaa työnkulkujen pullonkaulat ja lähettää kerätyt tiedot hallinnollisiin ja analyyttisiin järjestelmiin. Luonnollisesti se toimii myös puhelimena.

Tätä kaikkea on Ascom Myco 2. Se näyttää älypuhelimelta, mutta on paljon muutakin.

Ascom Myco 2 – ominaisuudet
 

Miksi hoitajat tarvitsevat tehokkaampia viestintätyökaluja?

 • Hoitajien viestintään käyttämä aika

  Ei sisällä kirjallisia töitä [1]
  60 %
  60 %
 • Hoitohenkilökuntakontaktit / potilas

  Keskiarvo nelipäiväiseltä sairaalassaoloajalta [2]
  50
  50
 • Lääkintävirheiden syy

  Tärkein syy on epäonnistunut viestintä [2]
  #1
  #1
 • Viestintä ei ole vieläkään digitaalista

  Hoitajien viestintä edelleen pääasiassa suullista [1]
  90 %
  90 %
ascom-image-

Hälytyksiin liittyvät vaaratilanteet ovat sairaaloiden merkittävin teknologiaan liittyvä uhka.3

ascom-image-

Hoitajat käyttävät alle viidesosan ajastaan suoraan potilaiden hoitoon.4

Lue lisää Ascomin ratkaisuista sairaaloihin sivustosta www.ascom.com


Viitteet:
1. Coiera, E. (2006). Communication Systems in Healthcare. Clinical Biochemist Reviews, [online] 27(2), p.89.   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1579411/ [15. maaliskuuta 2016].
2. O’Daniel, M. and Rosenstein, A. (2008). Professional Communication and Team Collaboration. Agency for Healthcare Research and Quality (US). [online]  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2637/ [30. maaliskuuta 2016]. 
3.  ECRI Institute (2014) Top 10 Health Technology Hazards for 2015 [online] <www.ecri.org/2015hazards> [12. helmikuuta 2016]
4.   Hendrich, A., Chow, MP., Skierczynski, BA., Lu, Z. (2008) ‘A 36-Hospital Time and Motion Study: How Do Medical-Surgical Nurses Spend Their Time?’ The Permanente Journal 12 (3), 25-34

Tietyt Ascom Myco 2 -älypuhelimen ominaisuudet ja toiminnot voivat edellyttää muiden Ascom-tuotteiden asentamista. 
Ascomin tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen saatavuus, kokoonpano ja tekniset tiedot voivat vaihdella maittain. Lisätietoja saat lähimmältä Ascomin edustajalta.